Tulvatorjuntajärjestelmän uudistaminen: korkeampi käytettävyys, alhaisemmat kustannukset

Yleistä

Veden pumppaaminen korkeammalla sijaitsevaan vesistöön  

Nimwegenin pumppaamon vesipumput

  • Lisääntyvä kaupungistuminen ja paikalliset sääilmiöt asettavat uusia haasteita rajat ylittävälle vedensäännöstelylle, jotta kaupunkeja ja kuntia voidaan suojata tulvilta ja ylivuodoilta.
  • Phoenix Contact tarjoaa tulvatorjuntaan kokonaisvaltaisia automaatioratkaisuja, jotka alentavat suunnittelukustannuksia ja samalla parantavat järjestelmän käytettävyyttä.
  • Automaatioratkaisu mahdollistaa yksittäisten prosessiparametrien tehokkaan seurannan sekä signaalien nopeamman ja turvallisemman käsittelyn.

Asiakasprofiili

Nimwegenin pumppaamo  

Nimwegenin pumppaamo

Hollantilainen Rivierenlandin vesilaitos vastaa 38 kunnan ja yhteensä noin 950 000 asukkaan vesitaloudesta.

Nimwegenin pumppaamo huolehtii jokien vedenkorkeuden säätelystä niin, että Ooijpolderin asukkaita, Düffeltiä sekä Niederrheinin polderialueita suojataan jatkuvasti tulvilta.

Sovellus

Huipputeho-ohjaus RFC 470 PN 3TX  

Huipputeho-ohjaus RFC 470 PN 3TX

Lisääntyvä väkiluku ja kehittyvä kaupungistuminen johtavat jatkuvasti kasvavaan kaupunki-infraan. Luonnonvarojen – kuten veden – käytössä pelkästään paikallisten vaatimusten ja tapahtumien huomiointi ei siksi enää riitä. Näin esimerkiksi rajat ylittävä vedensäännöstely on tarpeen, jotta kaupunkeja ja kuntia voidaan suojata tulvilta ja ylivuodoilta.

International Water Associationin projektin puitteissa yhteensä 165 patoon ja 135 kanavapumppaamoon asennettiin nykyaikaiset tekniikat. Kohteena oli myös suojeltu Nimwegenin pumppaamo, jonka toiminnasta vastaa Tielissä sijaitseva Rivierlandin vesilaitos. Alankomaiden ja Saksan yhteistyöprojektin tuloksena aiemmin käytetty reletekniikka korvattiin Phoenix Contactin nykyaikaisella automaatioratkaisulla.

Ratkaisu

Kosketuspaneeli kytkentäkaapissa  

Paneeli-PC, jossa kosketustoiminto

Pääohjaukseksi asennettu RFC 470 PN 3TX ohjaa nyt jopa kolmea suurta pumppua. Se lukee niiden taajuusmuuttajat PROFINETin kautta niin, että laitteistoja voidaan valvoa jatkuvasti. Järjestelmään hajautetut PROFINET-väyläkoplerit IL PN BK DI8 DO4 2TX mahdollistavat eri anturien ja toimilaitteiden liitännän digitaalisten ja analogisten signaalien kautta. Helpot diagnostiikkamahdollisuudet auttavat työntekijöitä vianetsinnässä ja parantavat näin pumppaamon käytettävyyttä.

Työntekijöiden pitää myös pystyä vaikuttamaan prosessiin toiminnan aikana. Siksi kytkentäkaapin oveen on asennettu kosketuspaneeli. Siinä näytetään selkeästi kaikki mittaus- ja käyttötiedot, joita voidaan tarvittaessa muuttaa manuaalisesti. SCADA-järjestelmän korkeiden kustannuksien vuoksi vastuuhenkilöt valitsivat web-pohjaisen WebVisit-visualisointiohjelmiston. Se vaihtaa Ethernetin kautta tietoja pääohjauksen kanssa ja näyttää ajantasaiset tiedot paneelin web-sivuilla. Työntekijät voivat hakea kaikkien pumppaamojen ja patojen ajankohtaiset arvot suojatun VPN-tunnelin kautta, ja reagoida näin nopeasti toimintahäiriössä. Web-sivujen ulkoasulle, ohjausten ohjelmoinnille ja dokumentaatiolle kehitettiin standardi. Yhtenäisyys alentaa suunnittelukustannuksia.

Ulkoasemien jatkuvaa valvontaa varten tärkeimmät mittaus- ja käyttötiedot siirretään IEC 60870-5-104 -etäkäyttöprotokollan kautta turvallisesti ja luotettavasti ohjauskeskukseen. Pumppaamoon asennettu pääohjaus käsittelee valvomon ohjauskomennot ja lähettää ajankohtaiset käyttötiedot VPN-yhteyden kautta takaisin. Mikäli tiedonsiirtoyhteys katkeaa, kaikki tiedot varustetaan aikaleimalla ja tallennetaan RFC 470 PN 3TX:n muistiin. Heti kun tiedonsiirtoyhteys palautuu, ohjaus siirtää tiedot oikeassa järjestyksessä valvomoon.

Johtopäätös

Reletekniikan uudistamisen lisäksi vesilaitos pyrkii energiataseessaan nollaan vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi aurinkopaneelit ja pienet tuulivoimalat toimittavat patojen tarvitseman energian paikallisesti. Jotta energia riittäisi kunkin järjestelmän toimintaan, on välttämätöntä käyttää vähän virtaa kuluttavia komponentteja.

Olemassa olevat tehottomat laitteet korvattiin siksi Phoenix Contactin säästeliäillä automaatiotuotteilla. Tämä mahdollistaa kaikkien patojen resursseja säästävän käytön ja edistää myös ympäristönsuojelua.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: