Modernisointi perustana taloudelliselle vedenpuhdistamon johtamiselle

Yleiskatsaus

Tulopumppaamon kierukat  

Kierukat kuljettavat jopa 846 m3 jätevettä tunnissa

  • Monsheimin jätevedenpuhdistamo tulee modernisoida sen käytön aikana.
  • Uusien konseptien tarkoituksena on käyttää olemassa olevia resursseja optimaalisella tavalla ja tukea energiankulutuksen alentamisessa.
  • Modulaarien ja tehokkaiden ohjaustekniikoiden avulla kenttälaitteet voidaan helposti liittää valvomoon. Ylimääräiset automatisointikomponentit täydentävät järjestelmäkonseptin sekä ohjausjärjestelmän.
  • Kattava konsepti mahdollistaa jätevedenpuhdistamon taloudellisen käytön.

Asiakasprofiili

Katsaus Monsheimin jätevedenpuhdistamoon  

Kolme Rheinland-Pfalzin kuntayhtymää johtaa jätevedet jätevedenpuhdistamoon

Monsheimin jätevedenpuhdistamon puhdistustehon asukasvastineluku on 46 500 ja se voi kasvaa viinirypäleiden korjuuaikaan 120 000:een. Koko toiminta-alueelle on asennettu viemäristöä useita kilometrejä, yli 10 hulevesiallasta ja patokanavaa sekä sinne on rakennettu kolme pumppaamoa.

Sovellus

Tehtaanjohtaja Ralf Schmidt  

Tehtaanjohtaja Ralf Schmidt on kohdistanut huomionsa kokonaisratkaisuun.

Kun Monsheimin jätevedenpuhdistamo perustettiin 1970- ja 1980-luvuilla, oli sen pääpaino vesiensuojelussa. Vuonna 2014 jätevesikuntayhtymä Mittleres Pfrimmtal aloitti harjoittajan asemassa tekemään mittavia modernisointitöitä myös jatkuvasti kasvavan energiantarpeen vuoksi. Töiden oli tarkoitus tapahtua järjestelmän ollessa käytössä ja päättyä vuonna 2017. Hankkeeseen sijoitettiin noin 6,3 miljoonaa euroa ja tavoitteena oli suorittaa työ prosessilähtöisesti sekä resursseja pysyvästi säästäen. Uusien konseptien tavoitteena oli etenkin energiankulutuksen alentaminen. Lisäksi suunnitelmana oli perspektiivinen oman tarpeen tuottaminen jopa 100 prosenttisesti. Näiden vaatimusten soveltamiseksi tuli yksittäisten prosessivaiheiden optimoinnin lisäksi uusia myös koko jätevedenpuhdistamossa käytetyn automatisointitekniikan prosessivaiheet.

Ratkaisu

Axioline-ohjaus AXC 3050  

Axioline-ohjaus AXC 3050 peräkkäisillä digitaalisilla ja analogisilla rakenteilla

Modernisoinnin yhteydessä vastuuhenkilöt ovat kohdistaneet huomion modulaariin ja tehokkaaseen ohjaustekniikkaan, joka varmistaa kenttälaitteiden yksinkertaisen liitännän valvomoon. Järjestelmään on asennettu kymmenen PLC:tä, jotka ohjaavat kaikkia jätevedenpuhdistamon prosesseja modernisoinnin jälkeen. Ohjauksia lukuunottamatta kaikki sähköasennukset siirrettiin uusiin kytkentäkaappeihin. Mittausarvot syöttövirtauksesta lämpölaitoksiin kerätään analogisten ja digitaalisten liitäntöjen kautta ja ne työstetään hajautetusti asennetuissa PLC:ssä. Nämä ohjaavat puhdistusprosessia tallennettujen tai olemassa olevien mittausarvojen perusteella.

Jotta määritetty tavoite saavutetaan maksimaalisella tavalla, on järjestelmäkonsepti sekä ohjausjärjestelmä täydennetty ylimääräisillä automatisointikomponenteilla. Näin esimerkiksi koko järjestelmään sijoitetuilla älykkäillä kytkimillä toteutettu valokuituoptiikkaan perustuva redundantti verkkolaiterengas. Tällä tavalla saavutetaan korkea toimintavarmuus. Laitokseen sijoitettujen käyttöpaneeleiden kautta työntekijät voivat tarkastaa yksittäisten prosessien sen hetkisen tilan ja tarvittaessa vaikuttaa kunkin toiminnan kulkuun.

Lisäksi tavoitteena oli kustannusten säästäminen suunnitteluprosessin aikana. Yksi vaihtoehto toimintojen parantamiseen on automatisointi- ja visualisointitason tehokas yhteen liittäminen. Tästä johtuen jätevedenpuhdistamon työntekijät ovat käyttäneet sovellusten ohjelmointiin ja valmistukseen Waterworx-kirjastoa. Kirjaston sisältämien erilaisten rakenneosien avulla voidaan erilaiset kenttälaitteet lisätä helposti käyttöön. Waterworxin integroitu visualisointiliitäntä mahdollistaa prosessiparametrin helpon kytkennän valvomoon. Lisäksi muut toimialakohtaiset toiminnot tukevat ohjelmoijaa ja käyttäjää sovelluksen toteuttamisessa. Konseptin avulla voidaan automaatioratkaisuun integroida useita kenttälaitteita valmiiden rakenneosien ja kohteiden kautta.

Yhteenveto

"Yksittäisten valmisteluvaiheiden modernisoinnilla sekä uuden automatisointitekniikan sekä älykkäiden kenttälaitteiden kanssa käytössämme on nyt kattava konsepti, joka muodostaa perustan jätevedenpuhdistamomme kannattavalle toiminnalle", selventää tehtaanjohtaja Ralf Schmidt. Jotta kunnostuksen jälkeen saavutetaan paras mahdollinen tehokkuusaste, eivät moderni ohjausjärjestelmä sekä luotettavat komponentit yksistään riitä. Huomio tulee kohdistaa kokonaisratkaisuun. Mikäli halutaan käyttää esivalmistettuja rakenneosia kompleksien kenttälaitteiden yhdistämiseksi valvomoon, on komponenttien integrointi helpompaa sekä sovelluksen saatavuus paranee koko käytön aikana.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260