AVU Netz: mobiili merkintäjärjestelmä säästää aikaa ja matkustamista

Yleiskatsaus

Merkintöjen valmistus kohteessa mobiilin tulostimen avulla  

Merkintöjen valmistus kohteessa

  • AVU Netz rakentaa ja harjoittaa Ennepe-Ruhr-Kreis -piirikunnassa yli 1 800 sähkö-, kaasu- ja vesilaitosta.
  • Vesihuoltolaitosten laaja-alaisten järjestelmärakenteiden kaikkien osien yksityiskohtaiseen merkintään etsittiin mobiilia tulostusjärjestelmää.
  • Mobiilin merkintäjärjestelmä Thermomark Primen avulla vältetään useat ajo- ja kulkumatkat esimerkiksi huoltotöissä.
  • Tällä tavoin jakeluyhtiöt saavuttavat suuria säästöjä.

Asiakasprofiili

Vedenkäsittely Wittenin vesilaitoksen ultrasuodatusjärjestelmässä  

Vesi käsitellään Wittenin vesilaitoksen uuden puhdistusvaiheen ultrasuodatusjärjestelmässä

Sähkön- ja kaasunjakelun lisäksi AVU Netz huolehtii myös alueen puhtaasta juomavedestä. Ennepe-padon juomavesialtaassa on vettä yli 12,3 miljoonaa kuutiometriä.

AVU Netz huolehtii yhdessä vesilaitosten Rohland ja Volmarsteinin sekä yhteistyössä vesiyhtymä Wittenin kanssa verkkoalueensa vedentuotannosta.

Sovellus

Stephan Maubach, AVO Netz järjestelmätekniikan verkkopalvelusta  

Stephan Maubach AVO Netz järjestelmätekniikan verkkopalvelusta

"Toimittajan roolissa on järjestelmän dokumentaatiolla meille tärkeä osuus", kertoo Stephan Maubach AVO Netz järjestelmätekniikan verkkopalvelusta. "Juomavesihuolto on erittäin arka alue – etenkin huoltotilanteissa järjestelmämme teknikoilla tulee olla pääsy järjestelmän kaikkiin osiin nopeasti ja tehokkaasti." Pitkät huolto- ja palveluajat tukkisivat tarpeettomasti jakeluverkon, joka parhaassa tapauksessa muodostaa jatkuvasti käytössä olevan järjestelmän. Jos järjestelmässä suoritetaan korjauksia tai laajennuksia, tulee kytkentäkaapin uudet komponentit mukauttaa voimassa oleviin merkintöihin.

"Merkinnöissä ja järjestelmän dokumentaatiossa on esiintynyt ongelmia paikan päällä. Lisämerkinnät on kirjoitettu käsin paperille ja ne on viety tuotantoon", lisää Maubach. "Tästä on aiheutunut kustannuksia, jotka meidän tuli säästää jostain muualta. Tästä johtuen etsinnässä oli mobiili tulostinratkaisu, joka valmistaa merkinnät siellä, missä niitä tarvitsemme."

Ratkaisu

Kytkentäkaapin komponenttien merkintä  

Jokainen kytkentäkaapin komponentti voidaan merkitä helposti paikan päällä

Jopa yleishyödylliset palvelut ovat nykyään suuren kustannuspaineen alla ja yritykset joutuvat etsimään yhä uusia säästömahdollisuuksia sekä tehostamaan nykyisten prosessien toimintaa. Mielenkiintoisen vaihtoehdon tarjosi asentajille tarkoitettu mobiili merkintälaite, joka tarjoaa saman painolaadun kuin kiinteä tulostin ja jota voidaan käyttää huollossa kytkentäkaapin asennuksessa.

Tästä johtuen AVU Netz valitsi akkukäyttöisen ja mobiilin tulostinjärjestelmän THERMOMARK PRIME. Maubach kertoo keskimäärin 15 prosentin aikaedusta verrattuna aikaisempaan työtilanteeseen kiinteiden tulostimien kanssa. "Kun syötämme tiedot kyltteihin jo paikan päällä, jäävät aikaa vievät ja virhealttiit välivaiheet pois. Lisäksi verstaalla jälkipainoon käytetty aika sekä ajo- ja kulkumatkat jäävät niin ikään pois."

Jakelun jatkuvuuden varmistamiseksi jokainen liitäntäpiste nimetään, dokumentoidaan sekä merkitään yhtenäisesti niin järjestelmään kuin myös laitteistoon. THERMOMARK PRIMEn joustavat käyttömahdollisuudet tekevät siitä mahdollista, ja sen selkeä ja hyvin luettava painatus tuovat kytkentäkaappiin AVU Netzin järjestelmäteknikoille tärkeää tehokkuutta ja jatkuvuutta. Maubach: "Uusimmalla tulostustekniikalla voimme merkitä ongelmitta jopa 40 vuotta vanhat riviliittimet."

Mobiiliin tulostimeen integroitu ja useissa Phoenix Contactin tulostinjärjestelmissä käytössä oleva merkintäohjelmisto CLIP PROJECT mahdollistaa käyttäjälle tabletin tavoin toimivalla kosketusnäytöllä vaadittavien tietojen syötön suoraan paikan päällä. Lisäksi laaditut merkintäprojektit voidaan siirtää Plug-and-Playllä laitteen eri liitäntöjen kautta esimerkiksi USB-muistitikun tai myös langattomien yhteyksien kautta ja tämän jälkeen tulostaa ja/tai tallentaa.

Yhteenveto

Paikallisen jakeluverkon tarvittavaa korkeaa käyttöturvallisuutta ei ole ilman järjestelmän merkintöjen ja dokumentaation tarkkuutta ja jatkuvuutta. "Jo lyhyen ajan jälkeen Phoenix Contactin THERMOMARK PRIMEn valinta on kannattanut", summaa Maubach. "Työmme paikan päällä on nyt paljon tehokkaampaa. Ratkaisevat syyt mobiilin THERMOMARK PRIME -tulostimen hankintaan olivat korkea joustavuus, intuitiivinen käyttö kosketusnäytön avulla ja – viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä – hyvä liitäntämahdollisuus EPLAN CAE-järjestelmään." Maubach miettii myös muita projekteja: "Tällä hetkellä suunnittelemme THERMOMARK PRIMEN käyttöä 10 kV:n paikallisverkkojen asemien välisessä etäsiirrossa."

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: