Avattavat sillat

Avattavat sillat

Turvallisuus on tunnussanamme

Phoenix Contactin ratkaisujen avulla sillan liikettä ohjataan luotettavasti valvomosta käsin.

Takaisin: Vesiväylät

Kategoriat

Avattavia siltoja käytetään yleensä tie- tai raideliikenteen ohjaamiseksi jokien tai kanavien yli. Liikenteelle mahdollisten vaarojen vuoksi valvonnalle, käytölle ja toiminnalliselle turvallisuudelle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Rakenteen liikettä pitää ohjata anturien ja toimilaitteiden avulla valvomosta.

Phoenix Contactin ratkaisujen avulla sillan liikettä ja turvatoimintoja ohjataan luotettavasti ja turvallisesti.

Edut

  • Kaikkien ohjausjärjestelmään kuuluvien asemien diagnostiikka ja valvonta vähentävät huolto- ja energiakustannuksia huomattavasti
  • Kaikki tiedot siirretään ohjauskeskukseen langattomasti analyysiä ja arkistointia varten
  • Tiedonsiirtohäiriössä valaistusta ohjataan automaattisesti kalenterimerkintöjen avulla

Turvallinen sillan liike

Avattava silta  

Sillan liike konedirektiivin mukaan

Sillan liian nopeat liikkeet voivat vaurioittaa sillan mekaniikkaa.

Nolla- ja kierrosnopeusvahdit valvovat nosto- ja laskunopeutta. Näin sillan vaurioituminen voidaan estää ja konedirektiivin vaatimukset täyttyvät.

Kestävää automaatiota

Automaatiojärjestelmä Axioline  

Automaatiojärjestelmä vaativiin olosuhteisiin

Edistyksellinen automaatiotekniikka on nopeaa, helppoa ja kestävää. Phoenix Contactin Axiocontrol ja Axioline tarjoavat automaatiojärjestelmän, joka koostuu tehokkaista ja toisiinsa täydellisesti yhteensopivista ohjauksista ja I/O-laitteista.

Vaativaan ympäristöön sopiva järjestelmä kestää myös voimakasta tärinää ja iskuja, joita siltojen liikkeet aiheuttavat.

Redundanttinen ohjaus

Redundanttiset RFC-ohjaukset  

Redundanttinen ohjaus maksimaaliseen käytettävyyteen

Liikenneinfraan kuuluvien elementtien, kuten siltojen, nostaminen ja laskeminen edellyttää vikaturvallisia automaatiojärjestelmiä.

Ratkaisu: RFC 460R -huipputeho-ohjaukseen perustuvat redundanttiset automaatiokonseptit. Näin voit varmistaa, että automaatio toimii jatkuvasti. Mikäli yhteen ohjaukseen tulee toimintahäiriö, toinen ottaa sen tehtävät välittömästi.

Redundanttisuus tuo turvallisuutta

Rakenteeltaan harkittu ja tehokas automaatio redundanttisella ohjaus- ja verkkotekniikalla sekä sopivalla kenttätasolla varmistaa avattavan sillan maksimaalisen käytettävyyden.

Phoenix Contactin teollisuuden kytkimien ja ohjaustekniikan avulla voit toteuttaa järjestelmän ohjausvaatimukset helposti ja edistyksellisesti. Sopivien tuotteiden lisäksi turvallisuusasiantuntijamme tukevat myös järjestelmän optimaalisessa suunnittelussa.

Topologia: avattavien siltojen redundanttinen ohjaus  

Redundanttinen konsepti avattavien siltojen maksimaaliseen käytettävyyteen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260