Älykkäät LED-valaistusratkaisut tunneleihin ja alikulkutunneleihin

Yleistä

Liefenshoek-tunneli  

Tunneleiden LED-valaistusratkaisuilla on lukuisia etuja

  • Valaistusteknisten järjestelmien käyttäjien, suunnittelijoiden ja asentajien haasteena on huolehtia tunnelin tasaisesta, määräysten mukaisesta valaistuksesta ja ohjata valaistuksen voimakkuutta tilannekohtaisesti.
  • Yhteistyössä belgialaisen Schréderin kanssa Phoenix Contact tarjoaa asennusvalmiita valaistusratkaisuja, jotka voidaan integroida ohjausjärjestelmään Ethernet-verkon kautta.
  • Kytkentäkaapit ja sovellusohjelmisto on valmiiksi ohjelmoitu, ja ne voidaan parametroida ja verkottaa helposti.

Sovellus

Liefenshoek-tunneli  

QPD helpottaa ratkaisun asennusta

Tunnelit ovat teknisesti vaativia rakennuksia. Jo olemassa olevien useiden tunnelien lisäksi uusia rakennetaan jatkuvasti. Tämän seurauksena samaan aikaan käytössä on mitä erilaisimpia valaistusratkaisuja.

Vanhan valaistustekniikan lisäksi yhä useammin käytetään ominaisuuksiltaan ylivoimaista LED-tekniikkaa. Lisäksi joidenkin tunnelien osia uudistetaan, ja näin käytössä on sekä vanhaa että uutta valaistustekniikkaa.

Ratkaisu

Phoenix Contact on kehittänyt nykyaikaisinta LED-tekniikkaa käyttävät valaistusratkaisut tunneleille. LED-valoja ohjataan valinnan mukaan joko suoraan tai sisäänrakennettujen ohjainten kautta. Ohjaimissa on LED-ajurit valojen säätöä varten. Valojen ja sisäänrakennettujen ohjaimien tarkan paikan Schréder on määritellyt tulevan tunnelivalaistuksen fotometrisen analyysin pohjalta. Valmistavien töiden ohella rakennustyömaalle toimitetaan kalustetut teho- ja väyläkaapelit. Näin asennusyritys välttää tyypillisen ongelman jo ennen johtojen asennusta. Koska kaikki kaapelit on varustettu automaattisella vaiheensiirrolla, teholiitännän kolmea vaihetta kuormitetaan tasaisesti. Johtojen työlästä testausta ja uudelleenjohdotusta ei näin tarvita.

Lumgate-kytkentäelektroniikan ja LED-ajurien varsinaiselle ohjaukselle on määritelty 50 erilaista skenaariota. Lisäksi tallennettuna on 15 erikoisskenaariota, joita priorisoidaan tietyissä tilanteissa, kuten hätätapauksessa tai vaaratilanteessa. Tunnelissa noudatettava enimmäisnopeus vaikuttaa myös vaadittavaan valonvoimakkuuteen ja huomioidaan siksi ohjauksessa. Sovellusohjelman lisäksi ATS-järjestelmään siirretään myös määritykset fotometrisestä analyysistä. Konfigurointitiedosto, jonka kontrolleri lukee itsenäisesti, muodostaa muiden kehysparametrien kanssa perustan valaistuksen ohjaukselle. Tällä tavoin varmistetaan, että tunnelin toiminnanharjoittajan asettamia määrityksiä ja lain säännöksiä noudatetaan tarkasti. Lisäksi tuotetaan vain kyseisellä hetkellä tarvittava määrä valoa, mikä vaikuttaa positiivisesti energiakustannuksiin.

Topologia: valaistusratkaisu  

Valaistusratkaisun rakenne ja komponentit

Esimääritetyt kytkentäkaappiratkaisut sekä QPD-asennusjärjestelmä mahdollistavat erittäin lyhyet asennusajat kentällä ja valaisimissa. Tunnelin valaistusratkaisun muut edut ilmenevät järjestelmän elinkaaren laskennassa.

Edut

  • Esimääritellyt parametrit ja itsenäinen osoitteenmuodostus mahdollistavat plug & play -ratkaisun
  • Monipuoliset ratkaisut: 240 eri valopisteen himmennettävyys, jopa 96 km ja 1 920 LED-ajuria vain yhdellä ohjauksella
  • Käyttöajan ja virrankulutuksen valvonta mahdollistaa laajennetun diagnostiikan
  • Vakiovalojärjestelmä (Constant Light Output) tosiasiallisilla käyttötunneilla ja kunnossapitokertoimilla

Tuotteet

KuvausTyyppi
ATS-järjestelmä (Advanced Tunnel System) – valmiiksi asennettu kytkentäkaappi ja sovellusohjelma tunnelivalojen portaattomaan himmennykseenesim. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
BTS-järjestelmä (Basic Tunnel System) – asennusvalmis kytkentäkaappi valojen kytkentäänesim. TSL-SC-RTL-BTS
TCS-järjestelmä (Tunnel Control System) – kytkentäkaappiratkaisu useampien ATS-järjestelmien verkotukseen ja yhdistettäväksi tunnelien ohjauskeskuksiin määritetyillä tiedonsiirtoprotokollillaesim. TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: