Product Compliance

Laadi vaatimustenmukaisuutta koskeva raportti vahvistukseksi siitä, että tuotteesi täyttää RoHS-direktiivissä ja REACH-asetuksessa määritellyt aineita koskevat vaatimukset.

Anna tuotenumerot vaatimustenmukaisuustietojen näyttämistä ja vaatimustenmukaisuusvakuutusten lataamista varten.


Ohje: voit kopioida tuotenumerot muualta (esim. Excel- tai pdf-asiakirjoista) ja liittää ne asiakirjaan.

Lupauksemme

Phoenix Contactin RoHS-direktiivin mukaisiksi tunnistamien tuotteiden lyijyn, kuudenarvoisen kromin, elohopean, PBB:n ja PBDE:n osuus massasta on enintään 0,1 % homogeenisissä materiaaleissa ja kadmiumin osuus massasta puolestaan enintään 0,01 %, tai sitten edellä mainitut raja-arvot eivät koske direktiivin 2011/65/EU (RoHS 2) liitteissä esitettyjen määritelmien mukaan kyseisiä tuotteita, jolloin tuotteet vastaavat sen sijaan direktiivin 2015/836/EU vaatimuksia. Nämä tuotteet ovat lisäksi EY-asetuksen nro 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen XVI ja liitteen XVII mukaisia. Nämä tiedot perustuvat tietämyksemme tasoon raportin laatimishetkellä samoin kuin hankkijoidemme antamiin tietoihin. Tietojen muuttuminen on siten mahdollista.


Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tuotteiden RoHS-direktiivin tai muiden direktiivien ja säännösten vaatimustenmukaisuudesta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. product_compliance@phoenixcontact.com

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje