Impulssi- ja suurvirtalaboratorio

Impulssi- ja suurvirtalaboratorio

Tehokas, pätevä ja sertifioitu

Oikeat laitteistot norminmukaiseen testaukseen.

Phoenix Contactilla on 1 300 m²:n suuruinen nykyaikainen, tehokas ja akkreditoitu laboratorio, joka on tarkoitettu erityisesti ylijännitesuojien testaamiseen. Siellä voidaan jäljitellä muun muassa häiriöitä, joita ilmenee salaman iskiessä, kytkettäessä tai staattisen varauksen purkautuessa.

Avajaiset toukokuussa 2014

21.5.2014 Phoenix Cotnact avasi uuden ylijännitesuojien tutkimus- ja teknologiakeskuksen. Vahva paikallinen osaamisemme tukee asemaamme tämän alan teknisenä johtajana entisestään.

Samassa rakennuksessa toimivat suurjännite- ja suurvirtalaboratoriot sekä toimistotilat kehitystä, suunnittelua ja markkinointia varten. Noin 1 300 m2:n suuruinen laboratoriotila on räätälöity vastaamaan koetekniikan teknisiä ja turvateknisiä vaatimuksia ja se täyttää lähes kaikki tunnettujen sertifiointielinten kansainväliset standardit.

Testausmahdollisuuksien määrän perusteella Blombergin teknologiakeskusta voidaan pitää maailmanlaajuisesti tehokkaimpana ylijännitesuojien laboratoriona.

Käynnistä video

Oikeat laitteistot tehokkaaseen testaamiseen

Syöksyvirtageneraattorit laboratoriossa  

Syöksyvirtageneraattorit laboratoriossa

Laboratorion testausjärjestelmillä voidaan tuottaa impulssimuodoiltaan erilaisia syöksyvirtoja ja jännitepiikkejä. Lisäksi voidaan tuottaa verkkotaajuisia oikosulkuvirtoja ja DC-virtoja tiheäportaisesti säädettävällä jännitteellä.

Erityistä laboratoriossa on suorituskykyisten teholähdejärjestelmien kytkentämahdollisuus syöksyvirtageneraattoreihin. Näin ylijännitesuojia voidaan testata todellisuuden kaltaisessa ympäristössä.

Suurvirtatestialue

Suurvirtatestialue  

Suurvirtatestialue laboratoriossa

Täällä ylijännitesuojissa voidaan testata jopa 100 kA (8/20) μs syöksyvirtaimpulsseja yhdessä tehokkaan vaihtovirtalähteen kanssa.

Testi simuloi suojalaitteiden toimintaa ja niiden vuorovaikutusta teholähdejärjestelmän kanssa ylijännitetilanteessa.

Tämän erityisen ylijännitesuojatestin lisäksi testialuetta voidaan käyttää monipuolisesti yksivaiheisesta kolmivaiheeseen.

Näin testaus suoritetaan

Syöksyvirtatestilaitteisto tuottaa käyrämuodon salamavirtoja (10/350) μs maks. 100 kA ja käyrämuodon syöksyvirtoja (8/20) μs maks. 200 kA. Näin korkeimman teholuokan ylijännitesuojat voidaan testata norminmukaisesti.

Impulssien tuottamiseksi käytettävissä on 141 kJ energiaa, joka saadaan 44 μF:n kondensaattorista, jonka maksimaalinen latausjännite on 80 kV. Modulaarisesti koottu mittaustietojen keruujärjestelmä ja sen korkeat lukunopeudet varmistavat erittäin tarkat mittaustiedot.

Itsenäisesti toimiva DC-testausjärjestelmä koostuu tehokkaasta DC-lähteestä sekä erityisestä impulssivirtageneraattorista. Tämä generaattori soveltuu erityisesti tasavirtakoetekniikan vaatimuksiin.

Järjestelmässä on mahdollisuus kytkeä impulssivirtoja (8/20) μs DC-järjestelmään ylijännitesuojien
standardoimiseksi DC-sovelluksia varten. Järjestelmä sallii muun muassa standardin EN 50539-11 "Ylijännitesuojien vaatimukset ja testaukset aurinkopaneelijärjestelmässä" mukaiset testit. DC-lähdettä käytetään myös maks. 2 700 A:n oikosulkuvirtojen testaamiseen. Jännite voidaan asettaa 1 voltin välein jopa 1 800 V DC:hen.

Automaattinen testaus lisää huomattavasti taloudellisuutta. Keskeisiä tässä ovat aikaintensiiviset testausprosessit. Näitä prosesseja kuvaa erityisesti standardi IEC/EN 61643-21 "Ylijännitesuojat televiestintä- ja signaalinkäsittelyverkoissa".

Itse kehitetyt testausjärjestelmät on varustettu nykyaikaisimmalla automaatiotekniikalla, joka ohjaa ja valvoo koko testausprosessia. Testausjärjestelmä dokumentoi ja analysoi mittausarvot ja laatii sen jälkeen perusteellisen testausraportin.

Tarjontamme:

 • Ukkossuojien ja ylijännitesuojien täydellinen testaus standardien IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21 ja UL 1449 mukaisesti
 • Salamavirran testaus impulssimuodolla (10/350) μs, virta jopa 100 kA
 • Syöksyvirtojen testaus impulssimuodolla (8/20) μs, virta jopa 200 kA
 • Ylijännitesuojakonseptien tehokkuuden todentaminen standardin IEC/EN 61643-12 pohjalta
 • Eristyslujuuden testaus, pysyvä vaihtojännite jopa 8 kV
 • Yksi- ja kolmivaiheiset oikosulkuvirtatestit, maks. ...
  ... 50 kA, maks. 500 V/50 Hz
  ... 25 kA, maks. 1000 V/50 Hz

Sertifioitu DIN EN ISO/IEC 17025:n mukaisesti

DAkkS-sertifiointi  

DAkkS-sertifiointi

Testauslaboratorio on sertifioitu DIN EN ISO/IEC 17025:n mukaisesti. Tämä standardi kuvaa "Koe- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyydelle asetettavat yleiset vaatimukset". Saksalainen sertifiointielin on tarkastanut ja vahvistanut ISO 17025:n vaatimusten toteuttamisen ja noudattamisen.

Sertifiointi todistaa seuraavat seikat:

 • Ammatillinen ja tekninen pätevyys
 • Tehokas hallintajärjestelmä laadun varmistamiseksi
 • Riippumattomuus ja puolueettomuus kolmansiin tahoihin nähden

Sertifioitujen testauslaboratorioiden testausraportit hyväksytään maailmanlaajuisesti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje