Tietoja NFPA 79 -standardista

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79

Huomio koneiden valmistajat: koneissa edellytetään ylijännitesuojan käyttöä osassa Yhdysvaltoja versiosta 2018 lähtien. Tee laitteesta NFPA 79 -standardin mukainen.

Koneiden ja laitteiden valmistajia, jotka vievät tuotteita Pohjois-Amerikan markkinoille tai haluavat ottaa siellä tuotteita käyttöön, koskevat sikäläiset lait ja määräykset. NEC-standardin ohella yksi tärkeimmistä alakohtaisista standardeista on NFPA 79. NFPA 79 -standardin vaatimukset tarkistetaan ja päivitetään kolmen vuoden välein NEC-standardin mukaisesti.

Tutustu tässä NFPA 79 -standardin sähkölaitteille asettamiin vaatimuksiin, jotka koskevat ylijännitesuojalaitteiden käyttöä. Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää.

Sovellettavasta versiosta päättää osavaltio, jossa konetta käytetään. Näin ollen koko Pohjois-Amerikassa sovelletaan eri versioita. Siksi onkin suositeltavaa noudattaa aina uusinta versiota.

NFPA 79 – versio 2021

 • Ylijännitesuoja on pakollinen turvapiirejä sisältävissä teollisuuskoneissa, joita ei vielä ole suojattu riittävästi ylijännitteitä vastaan.
 • Ylijännitesuojalaitteilla on oltava UL-hyväksyntä.
 • Kytkentäkaapissa käytettävän tyypin 4 ylijännitesuojalaitteen on vastattava koneen tyyppipaikkaa, ja se on varustettava vastaavalla merkinnällä.
 • Ainoastaan kytkentäkaapin valmistaja saa asentaa tyypin 4 ylijännitesuojan.
Takaisin ylös

NFPA 79 – versio 2018NFPA 79 – versio 2018

 • Ylijännitesuoja on pakollinen turvapiirejä sisältävissä teollisuuskoneissa.
 • Ylijännitesuojalaitteilla on oltava UL-hyväksyntä.
 • Kytkentäkaapissa käytettävän tyypin 4 ylijännitesuojalaitteen on vastattava koneen tyyppipaikkaa, ja se on varustettava vastaavalla merkinnällä.
Takaisin ylös

Ratkaisumme edut

 • VAL-US-tuotteilla on UL-hyväksyntä, ja ne ovat yleisesti käytettävissä kaikissa tyyppipaikoissa
 • Oikosulkuvirran ylityksiä ei ole korkean 200 kA:n oikosulunkestävyyden ansiosta
 • Tarkastaja voi hyväksyä laitteen nopeasti, koska NFPA 79 -standardin vaatimuksia noudatetaan
 • Tuotteissa on CE-merkintä, ja niitä voidaan ostaa ja käyttää koko Euroopassa
Takaisin ylös

NFPA 79 (2018) -standardia koskevat usein kysytyt kysymykset

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) on pohjoisamerikkalainen teollisuuskoneita koskeva turvallisuusstandardi. Standardissa määritetään sellaiset sähköiset ja elektroniset asiat, jotka voivat väärin toteutettuina johtaa vaarallisiin tilanteisiin koneissa. Tähän sisältyvät muun muassa ylivirtasuojat, kaapelointi ja turvapiirit sekä uusimpana aiheena ylijännitesuojien käyttö.
NFPA 79 -standardin vaatimukset tarkistetaan kolmen vuoden välein. Ajantasaisin versio on vuodelta 2018.

Tarkastajan on tarkistettava ja hyväksyttävä kaikki laitteet ennen niiden käyttöönottoa. Tämä tarkastus suoritetaan National Electrical Code (NEC – NFPA 70) -standardin ja NFPA 79 -standardin vaatimusten mukaisesti. Mikäli kone ei tarkastajan mielestä vastaa standardin vaatimuksia, hän voi evätä hyväksynnän ja olla myöntämättä NFPA 79 -sertifikaattia. Tällöin konetta ei saa ottaa käyttöön.

Standardi koskee kaikkia teollisuuskoneita Yhdysvalloissa. NFPA 79 -standardin voimassa oleva versio määräytyy osavaltiossa/alueella voimassa olevan National Electrical Code -version mukaan. Koneisiin, jotka otetaan käyttöön vaarallisissa sijainneissa, sovelletaan lisäksi NEC-standardia kohdasta 500 eteenpäin.

Teollisuuskoneissa käyttöönotettujen kytkinkaappien on täytettävä NEC- ja NFPA 79 -standardien vaatimusten lisäksi myös UL 508A -standardin vaatimukset. Mikäli näiden kolmen standardin määräyksissä esiintyy erilaisia vaatimuksia, sovelletaan tiukimpia vaatimuksia. Tällöin esimerkiksi ylivirtasuojalaitteissa on käytettävä pienintä arvoa.

Takaisin ylös

Henkilösuojauksella on hyvin tärkeä rooli. Ylijännite ei saa vaurioittaa koneen turvapiirejä, jotta voidaan välttää koneen käyttäjille vaarallisten tilanteiden syntyminen. Pohdinnoilla koneen käyttövalmiudesta ylijännitteen syntymisen jälkeen ei ole tässä merkitystä.

NEC (2017)- ja NFPA 79 (2018) -standardien vaatimusten mukaan teollisuuskoneet, joissa on turvapiirejä, on varustettava sähköverkon ylijännitesuojalla. Ylijännitesuojalla on oltava UL 1449 -standardin mukainen UL Listed -hyväksyntä. Lisäksi ylijännitesuojan oikosulkulujuuden (Short-Circuit Current Rating – SCCR) on oltava suurempi kuin asennuspaikan mahdollisen oikosulkuvirran.

Sähköverkon ylijännitesuojalaitteet on asennettava mahdollisimman lähelle sähkönsyöttöä. Ylijännitesuojalaite valitaan sen mukaan, missä kone sijaitsee järjestelmässä (katso NFPA 79 (2018), kohta 7.8). VAL-US-sarjan ylijännitesuojalaitteet: UL Listed Type 1 -laitteina ne voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan järjestelmässä. Tällöin voi olla tarpeen ottaa huomioon johtojen suojaaminen ylivirralta.

NFPA 79 -standardissa ei edellytetä ylijännitesuojalaitteiden käyttöä signaali- ja tietojärjestelmissä. Ne voidaan silti asentaa koneisiin. Esimerkiksi automaatiojärjestelmässä on kuitenkin suositeltavaa käyttää tietoliikenneliitännän ylijännitesuojausta.

NEC- ja NFPA 79 -standardit voi ostaa tai pyytää maksutta nähtäviksi National Fire Protection Association -järjestöltä. Ostettaessa julkaisuista on saatavilla sekä sähköiset että sidotut versiot.

Tarvitsetko neuvontaa?

Ammattimainen neuvonta

Ammattimainen neuvonta

Haluamme auttaa asiakkaitamme valtaamaan Pohjois-Amerikan markkinoita turvallisesti ja menestyksekkäästi.

Takaisin ylös

Ota yhteyttä neuvontaan, jos haluat keskustella aiheesta lisää.

Amerikkalaiset sähköverkot

Amerikkalaiset sähköverkot, jännitteet ja niiden taajuudet eroavat osittain selvästi eurooppalaisista, ja näille eroille on historialliset syyt. Teollisuuskoneita käytetään pääasiassa 3-phase Wye- ja Delta-sähköverkoissa. Näiden lisäksi on myös muita sähköverkkoja, ja kerromme yleisimmistä verkoista lisää jäljempänä.

Takaisin ylös

Ylijännitesuojalaitteiden tyypit UL 1449 -standardin mukaan

Ylijännitesuojalaitteet jaetaan eri tyyppeihin saavutetun oikosulunkestävyyden mukaan. Lisäksi asennus jaetaan tyyppipaikkoihin esiintyvien oikosulkuvirtojen mukaan.

Koneen liitäntäpaikan tyyppipaikka kertoo, millaista ylijännitesuojalaitetta on vähintään käytettävä. Tyypin 1 ylijännitesuojalaitetta voidaan käyttää siten kaikissa tyyppipaikoissa. Tyypin 2 ylijännitesuojalaitetta voidaan käyttää tyyppipaikoissa 2 ja 3.

Tämä ylijännitesuojalaitteiden jako ei kerro laitteiden purkauskapasiteetista tai niiden käyttöalueesta ukkossuojauksessa, kuten tiedämme IEC-normeista. UL-standardin mukaisten tyyppien oikosulunkestävyys määräytyy yksinomaan UL 1449 -standardissa määritetyn testin mukaan.

Takaisin ylös
LuokitusKuvaus
Tyypin 1 ylijännitesuojalaiteTyypin 1 ylijännitesuojalaite voidaan asentaa järjestelmään muuntajan jälkeen ja pääsulakkeen tai päävirtakatkaisimen eteen.
Tyypin 2 ylijännitesuojalaite

Tyypin 2 ylijännitesuojalaite on asennettava järjestelmään pääsulakkeen tai päävirtakatkaisimen jälkeen.

Tyypin 3 ylijännitesuojalaite

Tyypin 3 ylijännitesuojalaite on asennettava vähintään 10 metrin etäisyydelle (= johdon pituus) sen eteen asennetusta ylivirtasuojasta tai virtakatkaisimesta.

Tyypin 4 ylijännitesuojalaiteTyypin 4 ylijännitevirtasuojalaitteessa on kyse komponenteista, joita ei voi käyttää itsenäisesti. Niitä on käytettävä aina järjestelmän, kuten kytkentäkaapin, osana. Tällöin on koko järjestelmän oikosulunkestävyys arvioitava UL-standardin mukaisesti.
Järjestelmän tyyppipaikan oikosulunkestävyys vaihtelee tyypin 4 ylijännitesuojalaitteen testituloksen mukaan.

Tuotevaatimukset

VAL-US-sarjassa on saatavilla tuotteita erilaisiin sähköverkkoihin ja jännitteisiin. Ne täyttävät NFPA 79 -standardin vaatimukset, koska ne ovat saaneet UL Listed -hyväksynnän. Lisäksi tuotteita voidaan käyttää yleisesti ilman lisämitoituksia, koska niiden oikosulunkestävyys (SCCR) on 200 kA (UL 1449 -standardin version 4 mukaan).

Takaisin ylös
3-phase Wye – järjestelmäjännite (vaihe)Nimi (tuotenumero)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/40/3+0-FM (1199369)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye – järjestelmäjännite (vaihe)Nimi (tuotenumero)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/40/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta – järjestelmäjänniteNimi (tuotenumero)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta – järjestelmäjänniteNimi (tuotenumero)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Sulakkeet

Ylijännitesuoja, joka on hyväksytty UL 1449 -standardin mukaan tyypin 1 ylijännitesuojalaitteeksi, ei vaadi ylivirtasuojaa (1). NEC-standardissa säädetään kuitenkin, että johdot on suojattava ylivirralta. Siksi voi olla pakollista, että ylijännitesuojalaitteeseen liittyvät johdot on varustettava ylivirtasuojilla (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

NFPA 79 -standardin mukaan ylivirtasuojauksen käyttöä ei määritä käytössä olevan laitteen valmistaja vaan laitteiston suunnittelija eli tässä tapauksessa koneen valmistaja. Tämä pätee myös ylijännitesuojalaitteisiin. Mikäli ylijännitesuojalaitteet varustetaan ylivirtasuojalla, samaa toteutusta tulee käyttää kaikissa muissa laitteissa. Koska ylijännitesuojalaitteessa ei ole kuitenkaan kuormitusvirtaa, voidaan käyttää ylijännitesuojalaitteen valmistajan ilmoittamia liityntäjohtoa koskevia tietoja. Tiedot sisältävät myös minimi- ja maksimipoikkipinnat sekä johdon sallitun materiaalin. Näiden tietojen pohjalta voidaan sitten NEC-standardin vastaavien taulukoiden avulla toteuttaa ylivirtasuojaus.

Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260