Normit ja standardit

Normit ja standardit

Turvallinen ja pitkäikäinen

Phoenix Contactin testatut merkintämenetelmät.

Vanhennuskoe

Vanhennuskoe: aika- ja lämpötilakäyrä  

Vanhennuskoe: aika- ja lämpötilakäyrä

IEC 60947-7-1/-2:n mukaan

Riviliittimien ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa pitkät elinkaaret ja jatkuva lämpötilankestävyys +125 °C. Jotta myös liitinmerkintä ja merkintöjen tulostus täyttävät nämä vaatimukset, Phoenix Contact varustaa merkintämateriaalit lämböstabilisaattoreilla.

Monivuotisen käytön simuloinnissa merkintämateriaalit altistetaan yhdessä liittimien tai johtimien kanssa määritellylle lämpötilajaksolle sääkaapissa. Sääkaapin alemmaksi lämpötilaksi asetetaan +20 °C ja ylemmäksi lämpötilaksi +120 °C (PVC +80 °C).

Lämmitysvaiheen ja kymmenen minuutin pitovaiheen aikana koekappaleet saavuttavat enintään sallitun käyttölämpötilan. Tämän jälkeen seuraa jäähdytysvaihe. Testi käsittää yhteensä 192 jaksoa.

Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit testataan IEC 60947-7-1/-2:n mukaan. Kaikissa käytetyissä muoveissa on lisäksi turvamarginaali.

Takaisin ylös

Öljyn- ja kemikaalienkestävyys

DIN EN ISO 175:n mukaan

Ulkoiset aineet, kuten nesteet tai kaasut, voivat aiheuttaa fysikaalisia tai kemiallisia prosesseja tai reaktioita. Tämä voi muuttaa muovin ominaisuuksia. Muovi voi vahingoittua tai mahdollisesti tuhoutua.

Muutos voi vaikuttaa myös tulosteisiin ja merkintöihin. Sen estämiseksi Phoenix Contact käyttää ainoastaan tulostus- ja merkintämateriaaleja, jotka on testattu DIN EN ISO 175:n mukaan.

Takaisin ylös

UV-valonkestävyys

Muovien UV-valonkestävyys  

Muovien UV-valonkestävyys

DIN EN ISO 4892-2:n ja DIN EN ISO 60068-2-5:n mukaan

UV-B-osuudet johtavat muoveissa mekaanisen ominaisuusprofiilin rajoituksiin. Tämän seurauksena tulosteet ja merkinnät voivat vahingoittua muovityypistä riippuen.

Phoenix Contactin merkintämateriaalit varastoidaan sekä kuivassa että kosteassa ilmastossa UV-säteilylle altistettuina, ja testataan yllä mainittujen normien mukaan.

Takaisin ylös

Korroosiotesti

Korroosiotesti DIN 50018:n mukaan  

Korroosiotesti

DIN 50018:n mukaan

Äärimmäiset ympäristötekijät asettavat korkeita vaatimuksia komponenteille ja niiden merkinnöille. Seuraava testimenetelmä kuvaa DIN 50018:n mukaisen korroosiotestin rikkidioksidi- ja lauhdevesipitoisessa, vaihtelevassa ilmastossa (Kesternich-testi).

Sääkaappiin viedään kaksi litraa tislattua vettä ja yksi litra SO2-kaasua. +40 °C:n testilämpötilassa muodostuu happama ilmasto, joka tarttuu koekappaleiden pintamateriaaliin. Kahdeksan tunnin testin jälkeen koekappaleet kuivuvat 16 tuntia ovi avoinna.

Sitten ne tarkastetaan mikroskoopilla. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät tämän tiukan normin ja kestävät syövyttäviä aineita.

Takaisin ylös

Suolasumu

Suolasumu IEC 60068-2-11/-52:n mukaan  

Suolasumu

IEC 60068-2-11/-52:n mukaan

Etenkin laivanrakennuksessa tekniset komponentit on merkittävä ja niiden pitää olla jatkuvasti luettavissa syövyttävässä ympäristössä. Ilman suolapitoisuus ja kohonnut kosteus asettavat korkeita vaatimuksia käytettäville merkinnöille ja materiaaleille.

IEC 60068-2-11/-52:n pohjalta kuormitus voidaan simuloida meri-ilmastossa. Materiaalien kestävyys syövyttävässä ympäristössä testataan suolasumulla. Koekappaleet viedään koekammioon ja sumutetaan viisiprosenttisella natriumkloridiliuoksella (NaCl; pH-arvo 6,5 - 7,2) +35 °C:n lämpötilassa 96 tunnin ajan.

Testin jälkeen ne tarkastetaan mikroskoopilla. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä korkeat vaatimukset ja soveltuvat myös äärimmäisiin ympäristöoloihin.

Takaisin ylös

Liuotinainekestävyys

EN 60464-2:2001:n mukaan

Merkintöjen pitää kestää erilaisia liuotinainehöyryjä. Yllä mainitun normin pohjalta tulosteita ja merkintöjä varastoidaan kymmenen päivää asetoni-, n-heksaani- ja etanoliympäristössä, ja niiden pitää sen jälkeen olla luettavissa.

Takaisin ylös

Hankauskestävyys

Hankauskestävyys DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1:n mukaan  

Hankauskestävyys

DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1:n mukaan

Merkintöjen ja tulosteiden pitää kestää teollisuudessa käytettäviä puhdistusaineita. Yllä mainittu normi edellyttää, että merkintöjä ja tulosteita hangataan vettä, isopropanolia, lakkabensiiniä ja n-heksaania sisältävällä pehmeällä liinalla. Niiden pitää tämän jälkeen olla luettavissa.

Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat hankauskestävyyden korkeita vaatimuksia, ja niitä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa.

Takaisin ylös

Naarmutuksenkestävyys

Naarmutuksenkestävyys DIN EN ISO 1518:n mukaan  

Naarmutuksenkestävyys

DIN EN ISO 1518:n mukaan

Merkintöjen ja tulosteiden pitää kestää pistemäisiä tai viivamaisia mekaanisia kuormituksia. Tästä syystä Phoenix Contact testaa kaikkien merkintöjen ja tulosteiden naarmutuksenkestävyyden yllä olevan normin mukaan.

Pallomainen naarmutuskärki (läpimitta 1 mm) kuormittaa koekappaleita tulostusmenetelmästä riippuen 2 N ... 6 N:n kuormalla. Sen jälkeen koekappaleet tarkastetaan visuaalisesti ja mikroskoopin avulla. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä korkeat mekaaniset vaatimukset.

Takaisin ylös

Tärinänkestävyys

IEC 60068-2-6:n mukaan

Tällä testillä osoitetaan merkintämateriaalien tärinänkestävyys ja varma pysyvyys jatkuvassa tärinässä. Koekappaleeseen kohdistetaan pyöriviä, sykkiviä tai oskilloivia voimia, joilla simuloidaan harmonisia sinimuotoisia värähtelyjä.

Testi suoritetaan kaikkien akselien (x, y z) suunnassa. Koekappaleet käyvät läpi taajuusalueen 3 Hz ... 150 Hz, nopeus on yksi oktaavi minuutissa. Kiihtyvyyden tehollinen arvo on jopa 50 m/s2.

Koekappaleita testataan jokaisen kolmen akselin suunnassa kaksi tuntia. Merkintämateriaaleissa ei saa esiintyä vaurioita, jotka vaikuttavat niiden käyttöön. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat normin vaatimuksia ja sopivat optimaalisesti sovelluksiin, joissa esiintyy voimakasta tärinää.

Takaisin ylös

Tärinätesti

Tärinätesti DIN EN 61373:n mukaan – valkoinen kohina  

Valkoinen kohina

DIN EN 61373:n mukaan – valkoinen kohina (voimakkuusaste DIN EN 50155:n mukaan)

Useissa sovelluksissa ja etenkin liikennetekniikan alalla merkintämateriaalit altistuvat tärinälle ja iskuille. Käytäntöä vastaavan tärinäkuormituksen simuloimiseksi koekappaleiden tärinänkestävyys testataan nousevilla ja laskevilla taajuuksilla ja amplitudeilla.

Koekappaleet testataan taajuusalueella 5 Hz ... 150 Hz. Kiihtyvyyden tehollinen arvo on jopa 42,5 m/s2. Koekappaleita testataan jokaisen kolmen akselin (x, y, z) suunnassa viisi tuntia. Komponenteissa ja merkintämateriaaleissa ei saa esiintyä vaurioita, jotka vaikuttavat niiden käyttöön. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä korkeat tärinävaatimukset.

Takaisin ylös

Hilaristikkokoe

Hilaristikkokoe DIN EN ISO 2409:n mukaan  

Hilaristikkokoe

DIN EN ISO 2409:n mukaan

Tässä suoritetaan teippitesti. Läpinäkyvä, itseliimautuva teippi, jonka adheesiovoima on 10 ± 1 N, kiinnitetään testattavaan tulosteeseen tai merkintään. Sen jälkeen se vedetään irti pinnalta 60°:n kulmassa vetosuuntaan nähden noin 1 cm/s:n nopeudella.

Painatuksesta ei saa näkyä jälkiä teipissä testin jälkeen. Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat tämän normin vaatimuksia – ne ovat kestäviä eivätkä irtoa.

Takaisin ylös

Adheesiovoimatesti

Adheesiovoimatesti FINAT-testimenetelmän nro 2 mukaan  

Adheesiovoimatesti

FINAT-testimenetelmän nro 2 mukaan

Tässä testissä verrataan etikettien adheesiovoimaa erilaisilla alusmateriaaleilla. Etikettiliuska (25 x 175 mm) kiinnitetään määritellyllä voimalla alusmateriaaliin.

Tietyn varastointiajan jälkeen liuska vedetään 90°:n kulmassa ja 300 mm/min:n nopeudella irti alusmateriaalista. Adheesiovoima annetaan arvona N/25 mm. Näin testi mahdollistaa optimaalisten etikettien valinnan sovellukseen.

Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje