Takaisin

Signaalinsiirto ja valvonta

Miten mitattu signaali kulkee anturista monitorointiyksikköön? Miten yksikkö analysoi mittaustulokset? Miten järjestelmällä voidaan minimoida huoltokäynnit? Vastaukset ovat seuraavilla sivuilla.

Signaaliliitäntä ja signaalinsiirto

RJ-45 Ethernet-liitäntä  

RJ-45-Ethernet-liitäntä

Monitorointiyksikkö voidaan asentaa perusverkkoihin RJ45-Ethernet-liitännän kautta. Mitattuihin tietoihin ja järjestelmän konfigurointiin pääsee sisäisen web-palvelimen kautta. Web-käyttöliittymä avataan liitettynä olevan tietokoneen internet-selaimen kautta IP-osoitteen avulla.

Etävalvonta

Kuormitusarvojen näyttö matkapuhelimessa  

Kuormitusarvojen näyttö matkapuhelimessa

Vaikeapääsyisiin tai kaukana oleviin järjestelmiin, esim. merellä sijaitseviin tuulipuistoihin, osuvat salamaniskut on mahdoton tai vaikea havaita. Salamoiden mittausjärjestelmä LM-S tarjoaa kaikki mittaustiedot käyttöön integroidun verkkoliitännän kautta. Näin järjestelmän kuormitustilanteesta voidaan lähettää kysely milloin tahansa etäältä esim. älypuhelimella.

Ennaltaehkäisevä huolto

Järjestelmän todellinen kuormitus on analysoitujen tietojen avulla erittäin tarkasti arvioitavissa. Mittaustulokset ovat aina ajankohtaisia ja mahdollistavat ennaltaehkäisevän huollon. Kun järjestelmän oletetaan vaurioituneen, toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti välillisten vahinkojen välttämiseksi. Näin seisokkiajat lyhenevät tai ne vältetään täysin. Kun mittaustuloksista voidaan päätellä vähäinen ja harmittomampi järjestelmän ylikuormitus, vältetään turhat huolto- ja kunnossapitokäynnit.

Etäkosketin

Monitorointiyksikössä on myös kytkentärele, jossa on etäkosketin. Tämä avautuva kosketin antaa jokaisesta tapahtumasta lyhyen impulssin, jonka laskuri tunnistaa. Näin on myös mahdollista suorittaa yksinkertainen analysointi järjestelmään osuneista salamaniskuista. Relekosketin sulkeutuu järjestelmän käynnistyksen jälkeen. Järjestelmähäiriöiden yhteydessä rele avautuu. Näin järjestelmän valmiudesta voidaan suorittaa kysely myös etäkoskettimen kautta.

Etäkosketin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260