Jäteveden keskuspuhdistamo Wilhelmshavenissa: luotettavaa tiedonsiirtoa

Wilhelmshavenin jäteveden keskuspuhdistamon nykyaikaistaminen Phoenix Contactin langattomien ratkaisujen avulla

Viemäri  

Wilhelmshavenin jätevedenpuhdistamon nykyaikaistaminen Phoenix Contactin langattomien Bluetooth-järjestelmien avulla

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW) vastaa jäteveden viemäröinnistä ja puhdistuksesta Wilhelmshavenin ja Schortenin kaupungeissa. Se hoitaa 520 kilometrin pituista maanalaista viemärijärjestelmää sekä kahta pää- ja 65 lisäpumppulaitteistoa, jotka kuljettavat jäteveden paineistetun putkiston kautta keskuspuhdistamoon. TBW:n viemäröintijärjestelmä puhdistaa päivittäin noin 20 000 kuutiometriä jätevettä.

TBW optimoi järjestelmiään jatkuvasti. Jätevedenpuhdistamon uudistustöissä neljä jälkiselkeytysallasta, hiekanerotuslaitteisto sekä pumppuasemat ja mädätyssäiliöt varustettiin Phoenix Contactin langattomalla järjestelmällä, joka siirtää signaalit ja tiedot taloudellisesti ohjauskeskukseen.

Ratkaisu

Bluetooth-PROFIBUS-setti  

Tiedonsiirto Phoenix Contactin Bluetooth-PROFIBUS-setin avulla

Läpikulkumittauksen integrointi ohjausjärjestelmään

Noin 300 metrin päässä pääpumppulaitteistosta, Ems-Jade-kanavan toisella puolella suoritetaan paineistetun putkiston läpikulkumittaus. Analogista mittaussignaalia ei voitu liittää kaapelin kautta pääpumppulaitteistossa olevaan PLC:hen, koska Ems-Jade-kanavan kaivaustyöt osoittautuivat vaikeiksi.

Jätevedenpuhdistamon ja pumppulaitteistojen automaatiosta vastaava Frank Jakobs: "Etsiessäni ratkaisua tähän ongelmaan kiinnostuin Phoenix Contactin langattomasta tekniikasta." Kaapelien sijaan nyt käytetään kahta Bluetooth-muunninta, jotka integroivat anturisignaalin suoraan pääpumppulaitteiston PROFIBUS-järjestelmään. "Tehtävät voidaan suorittaa taloudellisesti", toteaa Frank Jakobs.

Välppä- ja hiekanerotuslaitteisto  

Kun määritetty täyttötaso on saavutettu, Wireless-moduulit antavat signaalin

Välitön ilmoitus, kun täyttötaso ylittyy

Jätevedestä poistetaan karkeat kiinteät ainekset välppä- ja hiekanerotuslaitteistossa. Tuuletetussa hiekanerottimessa ainekset, kuten hiekka ja tiemurska, kulkeutuvat pohjalle. Lopuksi ne pumpataan ja johdetaan hiekanpuhdistuslaitteiston läpi. Pumppu on kuilussa, joka aiemmin pääsi usein huomaamatta valumaan yli.

Wireless-MUX-järjestelmä tekee tästä ongelmasta historiaa: mikäli pumppukuilussa oleva vesi nousee tietylle tasolle, langattomat moduulit antavat signaalin, joka sammuttaa kaikki hiekanerottimen pumput.

Kun vesi on laskenut, analysointiyksikkö ja täyttötasoanturi aktivoivat pumput jälleen. Wireless-MUX-järjestelmä on toiminut useamman vuoden ajan häiriöittä. "Hyvien kokemusten vuoksi käytämme Phoenix Contactin langattomia järjestelmiä nyt muillakin alueilla", Frank Jakobs lisää.

Langaton pääasema tiedonkeruuta ja -siirtoa varten  

Jälkiselkeytysaltaiden välissä oleva langaton pääasema on liitetty puhdistamorakennuksessa olevaan PROFIBUS-päämoduuliin

Kustannustehokas vaihtoehto virtakiskolle

Langatonta tekniikkaa käytetään myös jälkiselkeytyksessä: kaikissa neljässä jälkiselketysaltaassa Hach Lange -prosessianturit mittaavat optisesti lietepinnan tason. Anturit on kiinnitetty altaita ympäröiviin siltoihin. Mittausarvot lähetetään ohjaukseen ja sieltä edelleen PROFIBUSin kautta puhdistamorakennuksessa olevaan keskusvalvomoon.

Koska perinteisten tiedonsiirtomenetelmien (kuten virtakiskot) käyttö on tässä ympäristössä huoltointensiivistä ja häiriöaltista, valittiin langaton ratkaisu.

Jokaiseen neljään allassiltaan asennettiin Bluetooth-muunnin, joka liitettiin vastaavaan PROFIBUS-ohjaukseen. Anturit siirtävät tiedot Bluetoothin kautta altaiden välissä olevaan pääasemaan, joka puolestaan on liitetty valokuitumuuntimen kautta puhdistamorakennuksessa olevaan PROFIBUS-päämoduliin.

Johtopäätös

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, TBW:n järjestelmäautomaatiosta vastaava

"Phoenix Contactin Wireless-ratkaisujen käyttö on auttanut ratkaisemaan useita haasteita ja säästämään huomattavia kustannuksia", toteaa Frank Jakobs.

"Siksi langattomuus kaikissa jätevedenpuhdistamon osissa on meille myös tulevaisuudessa varteenotettava kaapeliverkon vaihtoehto."

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260