Palosammutusjärjestelmä säiliöille, joissa on kelluva katto: keskitetty tilavalvonta WLANin kautta

WLAN 5100 -tukiasema tilatietojen siirtämiseksi PROFINETin kautta

Saval BV:n toimipaikka  

Saval BV:n toimipaikka

Öljyn ja muiden fossiilisten raaka-aineiden turvallinen varastointi ja käsittely on tärkeää etenkin korkean räjähdysvaaran vuoksi. Alankomaissa sijaitseva Saval BV on siksi suunnitellut erityisen palosammutusjärjestelmän säiliöille, joissa on kelluva katto (kaasukello).

Phoenix Contactin ohjaukset ja I/O-moduulit yhdessä WLAN-tukiasemien kanssa mahdollistavat järjestelmän web-pohjaisen tilavalvonnan.

Sovellus

Tietyissä öljysäiliön osissa räjähdysvaara on niin suuri, että rakennukset on luokiteltu korkeimpaan kaasuvaaraluokkaan 0 ATEX-direktiivin mukaisesti.

Yleensä käytettyjen kiinteäkattoisten säiliöiden täytön yhteydessä syntyy räjähdysvaarallinen ympäristö varastoitavan materiaalin ja kiinteärakenteisen katon väliin.

Sammutussäiliöt kaasukellossa  

Sammutussäiliöt on asennettu kelluvan katon reunalle

Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan käyttää kelluvakattoisia säiliöitä, joissa varastoitu neste kelluu katolla. Koska tällainen kattorakenne on liikkuva, säiliön seinämät on tiivistettävä joustavalla materiaalilla.

Säiliön seinämän ja tiivisteen väliin jää kuitenkin vapaa tila, johon kerääntyy pieniä kaasumääriä varastoidusta materiaalista. Kaasun ja ympäristöilman sekoittuminen muodostaa palavan seoksen. Salamaniskusta tai kipinöistä muodostuva staattinen sähkö voi sytyttää palon, joka on hallittavissa vielä välittömästi syttymisen jälkeen. Mikäli paloa ei kuitenkaan huomata, se voi kehittyä hallitsemattomaksi palopesäkkeeksi.

Näitä tapauksia varten Saval on kehittänyt palosammutusjärjestelmän. Se koostuu sammutussäiliöstä, joka yhdessä sprinklerilaitteiston kanssa voi suojata 40 metrin säiliöympärysmitan. Kaasukellot, joiden läpimitta voi olla 120 metriä, tarvitsevat olosuhteista riippuen useampia sammutusjärjestelmiä.

Automaattisessa palosammutusjärjestelmässä valvotaan kahta digitaalista signaalia, jotka antavat tietoja palontorjuntajärjestelmän tilasta. Jokaisessa palosammutusjärjestelmässä on tasokytkin, joka valvoo palosammutussäiliön täyttötasoa, sekä järjestelmäpaineesta tietoja antava painekytkin.

Kelluvan katon tiivisteen vieressä oleva alue on luokiteltu vyöhykkeeksi 0. Molemmat digitaaliset signaalit kerätään jakorasioihin, jotka on asennettu vyöhykkeelle 1. Jos tulipalo syttyy, taso- ja painekytkimet aktivoituvat samanaikaisesti. Mikäli kuitenkin sprinklerilaitteistossa on vuoto, vain painekytkin aktivoituu. Sama koskee tasokytkintä, joka aktivoituu, mikäli palosammutussäiliössä on vuoto.

 

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit liitetään saumattomasti paikallisväylään

Keskitetty ratkaisu on suunniteltu niin, että digitaaliset signaalit johdetaan kaapelin välityksellä ei-räjähdysvaaralliselle alueelle asennettuun valvontapaneeliin. Valvontapaneeli koostuu Phoenix Contactin modulaarisesta ohjauksesta ILC 171 ETH sekä räjähdysvaaralliselle alueelle suunnitelluista luonnostaan turvallisista Inline Ex-i I/O-moduuleista.

Luonnostaan turvallisten liitinten virransyöttö tapahtuu erityisen Inline-moduulin kautta. Ne liittyvät saumattomasti ohjauksen Inline-moduuliin ja keräävät taso- ja painekytkinten digitaaliset signaalit.

EXD-säiliö SK 3100  

WLAN 5100 -tukiasema, modulaarinen Inline PROFINET -ohjaus ja I/O-moduulit EXD-säiliössä SK 3100

Signaalien siirto PROFINETin ja WLANin kautta

Mikäli öljysäiliössä ei ole käytettäväksi sopivaa tiedonsiirtoinfrastruktuuria, uusien kaapelien asennus on vaikeaa. Saval on tätä varten suunnitellut hajautetun ratkaisun, jossa käytetään SK 3100 -suojasäiliötä. Suojasäiliöön on asennettu modulaarinen PROFINET-ohjaus ja luonnostaan turvalliset moduulit.

Jokainen hajautettu SK 3100 -asema valvoo enintään neljää palosammutusjärjestelmää ja välittää signaalit WLANin kautta keskitetysti asennettuun valvontapaneeliin SK 3000, johon on asennettu modulaarinen huipputeho-ohjaus ILC 330 PN. SK 3100:n ja SK 3000:n välisten tietojen siirtoon käytetään WLAN-tukiasemia.

Laitteet vastaavat IEEE-standardia 802.11e ja tukevat PROFINET-Assistance Modea niin, että molemmat Inline-ohjaukset voivat kommunikoida keskenään PROFINET-protokollan kautta. Lisäksi yksittäisiä PROFINET-paketteja voidaan priorisoida. Korkeimman prioriteetin paketit siirretään etusijalla kaikkiin muihin Ethernet-paketteihin nähden WLAN-liitännän kautta.

Kosketuspaneeli WP10 ja WEBVISIT-visualisointi  

HMI-laite käyttää WEBVISIT-visualisointia web-clientinä

Laitetilan ja toimintahäiriöiden web-pohjainen visualisointi

Ratkaisun valvontaan käytetään Phoenix Contactin web-pohjaista visualisointiohjelmistoa WEBVISIT. Sitä varten ohjauksessa on oltava integroituna webserveri, kuten käytettävissä Inline-ohjauslaitteissa.

PLC:n webserverillä olevaan visualisointiin päästään helposti antamalla IP-osoite. Tiedot näytetään lopuksi käyttö- ja valvontalaitteessa. Savalin kehittämä visualisointi antaa tietoja taso- ja painekytkimen tilasta sekä ohjausjärjestelmän jännitteensyötöstä.

Lisäksi se ilmoittaa toimintahäiriöt hälytyksellä. Tietojen näyttämiseen Saval käyttää kosketuspaneelia WP10.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje