Kiel-Holtenaun sulku

Langaton Radioline-järjestelmä Kiel-Holtenaun sulun rakennustöiden valvontaa varten

Kiel-Holtenaun sulku  

Langaton Radioline-järjestelmä tukee Kiel-Holtenaun sulun rakennustöiden valvontaa

Yli 100 vuoden käytön jälkeen Kielin kanavan sulkujen huoltoputket on uusittava. Mittavat työt suoritetaan sulun toiminnan ohessa noin 30 metrin syvyydessä.

Rakennustöiden aikana korkealuokkaiset anturit mittaavat kaikkia sulkutyömaan tärkeitä kohtia, ja etäällä sijaitsevat mittausasemat liitetään keskitettyyn valvonta- ja hälytysjärjestelmään Phoenix Contactin langattomilla Radioline-järjestelmillä.

Sovellus

Saksan liittovaltion vesi- ja laivaliikennehallinto (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) hallinnoi Saksassa useita sulkuja, muun muassa Kielin kanavassa. Jatkuvasti läpiajettava laitteisto koostuu suuresta ja pienestä sulkuryhmästä, joissa kussakin on kaksi sulkukammiota. Yli sata vuotta jatkuneen käytön jälkeen sulkuryhmien alla olevat tunnelit eivät enää vastaa nykytekniikan tilaa. Näitä tunneleita kutsutaan huoltoputkiksi - niissä sijaitsevat sähkönsyöttö-, vesi-, jätevesi- sekä tiedonsiirtojohdot.

Taloudellisista syistä sekä sulkuryhmien käyttövarmuuden turvaamiseksi WSW aloitti uudisrakennusprojektin. Sulkujen toiminnan keskeytymättä laitteiston alapuolella noin 30 metrin syvyydessä porataan nykyaikaisinta tekniikkaa käyttäen noin 400 metrin pituinen ja kahden metrin levyinen tunneli. Kammioiden välille rakennetaan useampia kuiluja, jotka toimivat syöttöjohtojen liitäntänä. Tämä rakennusvaihe on valmistelua muille mittaville toimenpiteille sulkulaitteiston nykyaikaistamiseksi.

Ratkaisu

Glötzlin MCC-järjestelmät  

Glötzlin MCC-järjestelmät on asennettu neljälle eri alueelle sulussa

Rakennustyömaan valvontaan ja mittaustulosten analysointiin käytetään Karlsruhen liepeillä Rheinstettenissä sijaitsevan Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik GmbH:n komponentteja. Kiel-Holtenaun sulussa mittausinstrumenttien arvot kerätään neljällä alueella hajautettujen mittausanturien - ns. MCC-järjestelmien (Measurement Communication Control) - avulla.

Haasteena oli ratkaista neljälle alueelle jakautuneiden asemien tiedonsiirto keskitettyyn MCC-pääasemaan, joka sijaitsee kanavan keskellä olevalla saarella. Yksittäisten asemien ja ohjauskeskuksen välillä on useamman sadan metrin etäisyyden lisäksi sulkukammiot. Näin ollen kaapeliasennus on teknisistä ja taloudellisista syistä mahdotonta.

"Valitsimme Phoenix Contactin langattoman Radioline-järjestelmän, koska sitä voidaan käyttää joustavasti", kertoo Joachim Haberland, Glötzl Baumesstechnikin projektipäällikkö sulkutyömaan valvonnassa. "Radioline-moduulien avulla voidaan siirtää sekä I/O-signaaleja että sarjamuotoisia tietoja, eikä ylimääräisiä kustannuksia synny".

Yleiskuva Kiel-Holtenaun sulusta  

Yleiskuva Kiel-Holtenaun sulusta

Vaihtoehtoisia tiedonsiirtoreittejä yhteyskatkoksessa

Sulkutyömaalle asennetut anturit lukevat pintaa erittäin tarkasti ja rekisteröivät näin kammioseinien kallistumat ja siirtymät. Lisäksi tasoanturit mittaavat pohjaveden tasoa kymmenessä paikassa. Anturit lähettävät nämä signaalit RS485-sarjaliitännän kautta.

Langaton Radioline-järjestelmä liitetään suoraan mittausanturin RS485-lähtöön ja se siirtää arvot langattomasti ohjauskeskukseen. MCC-pääasema tallentaa ja analysoi tiedot.

"Kaikki mittaustiedot voidaan rekisteröidä nyt jatkuvasti niin, että mahdollisesti esiintyvät häiriöt voidaan tunnistaa ajoissa ja välittömät toimenpiteet niiden korjaamiseksi ovat mahdollisia", toteaa Jürgen Glötzl, Glötzl Baumesstechnikin toimitusjohtaja.

Sarjamuotoiset tiedot ja I/O-signaalit voidaan siirtää

Radioline-järjestelmä, joka on kehitetty teollisuuden infrastruktuurisovellusten erityisiin tarpeisiin, perustuu uuteen, langattomaan Trusted Wireless 2.0 -tekniikkaan. Se täyttää aukon WirelessHARTin (anturiverkkoratkaisu prosessitekniikassa) ja tehdasautomaatiossa vakiintuneiden Wireless-standardien (Bluetooth ja Wireless-LAN) välillä.

Sovelluksen vaatimuksista riippuen Radioline-moduulit tarjoavat erilaisia asetusmahdollisuuksia. Verkkorakenteita voidaan muodostaa vapaasti - yksinkertaisesta point-to-point-yhteydestä itsekorjautuviin Mesh-verkkoihin.

Johtopäätös

Jürgen Glötzl ja Joachim Haberland  

Toimitusjohtaja Jürgen Glötzl ja projektipäällikkö Joachim Haberland

Langattoman Radioline-järjestelmän käyttöönotto on tuonut ajan- ja rahansäästöä WSV:lle.

"Wireless-moduulit ovat nyt useiden kuukausien ajan ilman minkäänlaista häiriötä siirtäneet mittausarvoja ohjauskeskukseen, mikä on ylittänyt vakaalle langattomalle yhteydelle asettamani odotukset", lisää Jürgen Glötzl. "Myönteisten kokemusten vuoksi aiomme tulevaisuudessakin käyttää Phoenix Contactin langattomia ratkaisuja".

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260