RWE-suurvoimala Westfalen: vakaa langaton tiedonsiirto luonnossa

Langaton Radioline-järjestelmä etäällä olevien mittausasemien yhdistämiseen

RWE-voimala Westfalenin jäähdytystorni Hamm-Uentropissa

RWE-voimala Westfalenin jäähdytystorni Hamm-Uentropissa

Laajoissa infrastruktuurijärjestelmissä tietoja pitää usein siirtää etäällä sijaitsevilta ulkoasemilta ohjauskeskukseen.

RWE-suurvoimala Westfalen käyttää tähän tarkoitukseen Phoenix Contactin teollisuudelle kehittämää langatonta Radioline-järjestelmää. Dokumentointia varten kerätyt mittausarvot voidaan siirtää helposti ja taloudellisesti ohjausjärjestelmään.

Sovellus

RWE kuuluu Saksan suurimpiin sähköntuottajiin. Eräs lukuisista RWE-voimaloista sijaitsee Lippe-Auessa, Hamm-Uentropin kaupunginosan itäpuolella.

Jäähdytysprosessissa viereisestä Lippe-joesta otetaan vettä jäähdytystornien kautta johdettavan lämmön haihtumishäviöiden kompensoimiseksi. Lisäksi osa jäähdytystornin vedestä johdetaan yhdessä savukaasujen rikinpoistolaitteiston puhdistetun jäteveden kanssa Lippeen. Tästä syystä voimalan haltijan pitää dokumentoida jäähdytysveden tulo- ja poistovirtaus viranomaisille taso- ja lämpötilamittausten muodossa.

Haasteeksi muodostui Westfalen-voimalan ulkopuolella sijaitsevien lämpötilan- ja tasonmittausasemien yhdistäminen keskusohjausjärjestelmään, jossa arvot kootaan ja arkistoidaan. Kaukana päärakennuksista sijaitsevien laitteistojen tiedonsiirtoliitännän lisäksi useimmiten omavaraisiin asemiin asennettu mittaus- ja tiedonsiirtotekniikka vaatii energiaa.

Ratkaisu

Tason- ja lämpötilanmittausasema Lippe-joella

Energiaomavarainen tason- ja lämpötilanmittausasema Lippe-joella

Omavarainen sähkönsyöttö aurinkopaneelijärjestelmän avulla

Koska kaapelien asennus on työlästä ja kallista, RWE päätti yhdistää asemat langattomasti Phoenix Contactin Radioline-järjestelmällä.

Joen molempiin mittausasemiin kiinnitetty lämpötila-anturi ja langattomat komponentit saavat tarvittavan energian Phoenix Contactin omavaraisen aurinkopaneelijärjestelmän kautta. Järjestelmä on suunniteltu toimittamaan tarkalleen kulloinkin tarvittavan tehon.

Kytkentäkaappi ja langattomat Radioline-moduulit

Langattomat Radioline-moduulit siirtävät signaalit vastaanottajalle

Luotettava signaalinsiirto pitkille etäisyyksille

Mittausasemilta on jopa 1 000 metrin etäisyys voimalarakennukseen, jossa liitäntä ohjausjärjestelmään tapahtuu. Mittausasemille ja rakennuksen katolle asennettujen antennien välissä on niitty ja vapaa näkyvyys.

Radioline-järjestelmän avulla voidaan rakentaa itsekorjautuva, limitetty verkko, jossa jokainen Wireless-laite toimii toistimena ja voi välittää tiedot edelleen muille laitteille. Mikäli suorassa tiedonsiirtopolussa olisi häiriö, langaton järjestelmä hakee automaattisesti vaihtoehtoisen yhteyden toisen verkossa olevan Radioline-moduulin kautta.

Radioline-tuoteperheen langattomat moduulit perustuvat Phoenix Contactin kehittämään Trusted Wireless 2.0 -tekniikkaan. Lisenssivapaasti 2,4 GHz -taajuuskaistalla toimiva tekniikka on erittäin kestävä ja luotettava, ja se voi ylittää pitkiä siirtoetäisyyksiä (esteettömässä näkyvyydessä jopa useampia kilometrejä). Voimalan käytössä on näin luotettava, teollisuuden tarkoituksiin suunniteltu tiedonsiirtoratkaisu.

Toimintokuvaus I/O-Mapping

I/O-signaalien helppo jako I/O-Mapping-menetelmällä

Langattoman järjestelmän helppo asennus ja käyttöönotto

RWE:n pitkäaikainen toimittaja PBE Esser GmbH vastasi esikalustettujen komponenttien asennuksesta ja käyttöönotosta. Tämä osoittautui yksinkertaiseksi sekä Radioline-järjestelmän että aurinkopaneelijärjestelmän osalta. Etäällä sijaitsevat mittausasemat siirtävät nyt analogiset lämpötila- ja tasosignaalit sekä digitaaliset häiriöilmoitukset ohjausjärjestelmään.

Langaton ratkaisu mahdollistaa kustannustehokkaan vaihtoehdon kaapeleille I/O-signaalien siirtoa varten. Tiedot siirretään I/O-Mapping-menetelmällä valkoisen kiertonupin avulla - ohjelmistoa ei vaadita. Tulomoduulin liittämiseksi lähtömoduuliin käyttäjä asettaa molempiin moduuleihin saman I/O-Map-osoitteen (esimerkiksi 23), ja vetää näin ikään kuin langattoman kaapelin asemien väliin.

Johtopäätös

Langaton Radioline-järjestelmä ja omavarainen, aurinkopaneelijärjestelmän kautta tapahtuva sähkönsyöttö on tuonut ajan- ja rahansäästöä Westfalen-voimalalle. Dokumentoitavien lämpötila- ja tasoarvojen siirtäminen Lippe-joen mittausasemilta ei edellytä kaapeliasennuksia.

Helppokäyttöinen, joustava ja kestävä ratkaisu mahdollistaa myös tulevien ulkoasemien nopean ja vaivattoman liittämisen ohjausjärjestelmään.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260