Takaisin

Sähköisten liitäntöjen laaduntarkastus

Mekaaninen lujuus – IEC 60947-7-1/-2

Liitinpaikan mekaaninen lujuus testataan käytännönläheisessä kokeessa. Riviliittimien liitinpaikat kytketään useita kertoja ilman laadullisia puutteita liitännässä. Liitin kytketään ja irrotetaan nimellispoikkipinnan mukaisilla jäykillä johtimilla viisi kertaa valmistajan antamaan vääntömomenttiin. Koe suoritetaan viiden liittimen rivissä keskimmäiselle liittimelle. Liittimen pitää läpäistä jännitekoe ennen testiä ja sen jälkeen. Liitinpaikassa ei saa näkyä vaurioita jälleenkytkennän jälkeen. Ennen testiä ja sen jälkeen jännitehäviö ei saa ylittää arvoa 3,2 mV tai alussa mitattua arvoa 1,5 kerrottuna. Phoenix Contactin riviliittimet soveltuvat toistuviin kytkentöihin ilman havaittavia laadullisia puutteita. Mahdollisten kytkentöjen ja irrotusten määrä on liitäntätekniikasta riippuen jopa 5 000 jaksoa.

Takaisin ylös

Taivutuskoe (Flexion Test) – IEC 60947-7-1/-2

Normin mukainen testauslaite  

Normin mukainen testauslaite

Ammattimaisesti johdotetuilta riviliittimiltä edellytetään korkeaa mekaanista turvallisuutta. Siihen kuuluu johtimen luotettava kiinnitys. Tämän vuoksi kokeet suoritetaan pienimmän poikkipinnan, nimellispoikkipinnan ja enimmäispoikkipinnan mukaisilla jäykillä ja taipuisilla johtimilla. Pystysuoraan kiinnitetty liitin kytketään johtimeen. Johtimen päähän ripustetaan poikkipintaa vastaava testipaino. Johdin viedään pyörivän levyn keskellä sijaitsevan 37,5 mm:n aukon läpi ja liikutetaan 135 kertaa oman akselinsa ympäri. Johtimen liitinalueelle ei saa syntyä vaurioita. Koskettimen pitää tämän jälkeen läpäistä johtimen ulosvetotesti. Phoenix Contactin riviliittimet on suunniteltu niin, että johdinliitäntä ei kuluta liitinaluetta. Näin johdin ja kosketinpaikka eivät vaurioidu ja niiden ominaisuudet säilyvät myös useiden liitäntäkertojen jälkeen.

Takaisin ylös

Poikkipinta

[mm2]

Poikkipinta

AWG

Etäisyys H

[mm]

Mitat

[kg]

Vetovoima

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Poikkipinta

[mm2]

Poikkipinta

AWG

Etäisyys H

[mm]

Mitat

[kg]

Vetovoima

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Johtimen vetovoimatesti – IEC 60947-7-1/-2

Vetovoima 10 mm2:n jousivoimaliittimessä  

Vetovoima 10 mm2:n jousivoimaliittimessä

Vetovoimat voivat vaikuttaa liitinpaikkaan johdotuksen tai käytön aikana. Sen vuoksi ammattimaisesti johdotetuilta riviliittimiltä edellytetään korkeaa mekaanista turvallisuutta. Liitinpaikan vetokuormitus testataan altistamalla se 60 sekunnin ajaksi määrätylle, poikkipinnasta riippuvalle vetovoimalle. Testi suoritetaan välittömästi taivutuskokeen jälkeen. Tämä testijärjestys tarkoittaa vaatimusten kiristämistä. Vetovoima kuormittaa johdinta liitinpaikassa. Johtimen pitää pysyä vaurioitumatta liitinpaikassa. Phoenix Contactin riviliittimien testitulokset ylittävät vaaditut vähimmäisarvot jopa yli 150 %.

Takaisin ylös

Johtimien vetovoimat standardien DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011 mukaan

Taulukko 5 - Pyöreiden kuparijohtimien taivutus- ja vetokokeiden testiarvot.

Johdinpoikkipinta

[mm2]

Johdinpoikkipinta

AWG/kcmil

Vetovoima

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Johdinpoikkipinta

[mm2]

Johdinpoikkipinta

AWG/kcmil

Vetovoima

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Takaisin ylös

Riviliittimen turvallinen kiinnitys – IEC 60947-7-1/-2

Riviliittimen kiinnityksen testaus  

Riviliittimen kiinnityksen testaus

Luotettavan johdinliitännän lisäksi myös itse riviliittimen pitää kestää voimia ilman, että liitin irtoaa kiinnitysalustastaan. Lisäksi ei-sallittuja vaurioita ei saa syntyä. Kiinnitys testataan asentamalla riviliitin norminmukaiseen asennuskiskoon valmistajan tietojen mukaisesti. Sen jälkeen liitinpaikkoihin kiinnitetään 150 mm pitkät teräspuikot. Poikkipinnasta riippuvat veto- ja painovoimat vaikuttavat 100 mm:n liikekulmassa liitinpaikkoihin ja liittimen lukitukseen. Riviliitin ei saa irrota kiskosta tai murtua. Phoenix Contactin riviliittimien suunnitelmallinen toteutus varmistaa turvallisen ja pysyvän kiinnityksen erilaisissa asennuskiskojärjestelmissä.

Takaisin ylös

Poikkipinta

[mm2]

Poikkipinta

AWG

Voima

[N]

Teräspuikon läpimitta

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Poikkipinta

[mm2]

Poikkipinta

AWG

Voima

[N]

Teräspuikon läpimitta

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Eristyskoe – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Tätä sähkökoetta käytetään riittävien pintavälien osoittamiseksi. Riittävät välit kahden vierekkäin sijaitsevan riviliittimen potentiaalien välillä testataan vastaavalla testijännitteellä. Nimelliseristysjännite (Ui) on todellinen tai tasajännitearvo, joka jatkuvasti enintään saa esiintyä määräysten mukaisessa käytössä. Testijännitteen pitää olla kytkettynä 60 sekuntia. Kuvattua taulukkoa käytetään pohjana.

Nimelliseristysjännite
Ui

[V]

Testijännite

(tehollinen)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Nimelliseristysjännite
Ui

[V]

Testijännite

(tehollinen)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
Kokeen aikana ei saa tapahtua yli- tai läpilyöntiä. Vuotovirtojen pitää olla alle 100 mA.
UL 1059
Testijännite = 1000 V + 2 x nimelliseristysjännite Ui. Kaikki Phoenix Contactin riviliittimet, joiden nimelliseristysjännite on 800 V, läpäisevät eristyskokeen jännitteellä 2000 V ~.

Takaisin ylös

Syöksyjännitekoe – IEC 60947-7-1/-2

Oskilloskooppi näyttää syöksyjännitepulssin ajallisen kulun  

Syöksyjännitepulssin ajallinen kulku

Syöksyjännitekokeella osoitetaan riittävän suuret ilmavälit kahden vierekkäisen potentiaalin välillä. Koe syöksyjännitteellä suoritetaan viisi kertaa, vähintään 1 sekunnin aikavälein. Koe suoritetaan kaikissa napaisuuksissa nimelliseristysjännitteestä riippumatta. Tarkastuksen kohteena on vierekkäisten riviliittimien tai riviliittimen ja kiskon väli. Tahattomia ylilyöntejä ei saa kokeen aikana tapahtua. Phoenix Contactin riviliittimien nimellissyöksyjännitteet ovat 6 tai 8 kV. Liittimien dokumentoidut käyttöjännitteet ovat näin osoitus käyttöturvallisuudesta.

Takaisin ylös

Jännitekoe – IEC 60947-7-1/-2

Jännitekoe liitinpaikoissa  

Jännitekoe liitinpaikoissa

Jokaiseen riviliittimen liitinpaikkaan kytketään liitäntätekniikasta riippuen yksi tai useampi johdin. Johtimien ja virtakiskon välinen sähköinen vastus vaikuttaa voimakkaasti sähkövirran siirtymiseen. Laadukkaat koskettimet muodostavat kaasutiiviin liitännän. Vain näin voidaan taata pitkäaikaisesti luotettava liitäntä. Tässä sähkökokeessa mitataan siksi jännitehäviö riviliittimessä (kaksi liitinpaikkaa). Sen perusteella voidaan vetää johtopäätökset ylimenovastuksesta ja kosketinlaadusta. Riviliittimet johdotetaan nimellispoikkipinnalla. Mittauksessa liittimiä kuormitetaan testitasavirralla, joka vastaa 0,1 x nimellispoikkipinnan virrankuormituskykyä. Jännitehäviö mitataan ≤ 10 mm:n etäisyydellä liitinpaikan keskeltä. ~ 20 °C:n sisälämpötilassa jännitehäviö ei saa ennen koetta ja sen jälkeen ylittää arvoa 3,2 mV/riviliitin ja kokeen alussa mitattua arvoa 1,5 kerrottuna. Phoenix Contactin riviliittimet alittavat normien mukaiset raja-arvot jopa 60 %.

Takaisin ylös

Nimellispoikkipinta

[mm2]

Virrankuormituskyky

[A]

Nimellispoikkipinta

AWG

Virrankuormituskyky

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Nimellispoikkipinta

[mm2]

Virrankuormituskyky

[A]

Nimellispoikkipinta

AWG

Virrankuormituskyky

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Lämpenemiskoe – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Riviliittimen lämpeneminen on pidettävä mahdollisimman alhaisena. Se edellyttää mahdollisimman pientä ylimenovastusta. Tässä kokeessa dokumentoidaan lämpeneminen huoneenlämpötilassa testivirralla kuormitettuna.

IEC 60947-7-1/-2

Viisi liitintä asennetaan vaakasuoraan kiskolle, ja johdotetaan sarjaan 1 tai 2 metrin pituisilla, nimellispoikkipinnan mukaisilla johdinsilmukoilla. Riviliittimiä kuormitetaan nimellispoikkipintaa vastaavan virrankuormituskyvyn mukaisella testivirralla. Keskimmäisen liittimen lämpeneminen dokumentoidaan. Kun lähtökohdaksi otetaan ~20 °C:n huoneenlämpötila, liittimen enintään sallittu lämpenemisarvo on 45 K. Liittimelle suoritetaan tämän jälkeen lisäksi jännitekoe.

UL 1059

Menettely vastaa olennaisilta osin IEC-tarkastusta, mutta johdinpituuksissa on eroja. Kolme liitintä asennetaan vierekkäin vaakasuoraan. Mittaus suoritetaan 25 °C:n ympäristölämpötilassa. Enintään sallittu lämpenemisarvo on 30 K (mitattuna mahdollisimman lähellä liitinpaikkaa). Koska Phoenix Contactin riviliittimet on varustettu laadukkailla kosketinmateriaaleilla, lämpenemisarvot kaikilla liitäntätekniikoilla jäävät mainittujen normien vaatimuksia alhaisemmiksi.

Takaisin ylös

Virrankuormituskyky

IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 määrittää alla olevassa taulukossa annetut testivirrat yksittäisille johdinpoikkipinnoille. Virrat on merkitty yksittäisten liittimien liitäntätietoihin. Ne ovat pohjana riviliittimien tyyppitarkastukselle.

Testivirrat IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1:n mukaan

Taulukko 5           
Nimellispoikkipinta[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Testivirta[A]46913,517,52432415776
Nimellispoikkipinta[mm2]2535507095120150185240300
Testivirta[A]101125150192232269309353415520
Taulukko 5           
Nimellispoikkipinta[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Testivirta[A]46913,517,52432415776
Nimellispoikkipinta[mm2]2535507095120150185240300
Testivirta[A]101125150192232269309353415520
Takaisin ylös

Perus- ja derating-käyrä, koerakenne, ympäristölämpötila

Derating-käyrä pistoliitettäville riviliittimille  

Derating-käyrä pistoliitettäville riviliittimille

Pistoliitettävien riviliittimien virrankuormituskyvyn määrittämiseksi valitaan erinapaisia kokoonpanoja, jotka kytketään sarjaan poikkipinnaltaan samojen johtimien kanssa. Derating-käyrien selvittämiseksi käytännönläheisellä tavalla mitataan pistoliitettävien riviliittimien virrankuormituskyky DIN EN 60512-5-1:n mukaisesti. Erilaisilla tehoarvoilla (esim 10 A, 17,5 A, 24 A ja 32 A) tapahtuvassa kuormituksessa ja lämpötilan tasapainon asettamisen jälkeen mitataan maksimaalinen lämpötilan nousu koekappaleissa. Kun eristemateriaalin ylempi lämpötilaraja – tässä aina 100 °C – huomioidaan, arvoista saadaan ympäristölämpötilasta riippuva kuormitettavuuskäyrä, ns. "peruskäyrä".

DIN EN 60512-5-2:n mukaan laaditaan korjattu kuormitettavuuskäyrä, ns. derating-käyrä. Sallittu kuormitusvirta normin mukaan on 0,8 x perusvirta. Alennuskertoimessa "huomioidaan kappalekohtaiset poikkeamat pistoliittimien kosketinjärjestelmässä. Lisäksi epävarmuustekijät lämpötilamittauksessa ja mittausjärjestyksessä." Suurimmalla osalla tämän luettelo-osan tuotteista derating-käyrät ovat 2-, 5-, 10- ja 15-napaisille kokoonpanoille.

Takaisin ylös

SCCR – Short Circuit Current Rating

NEC-normi (National Electrical Code) vaatii heinäkuusta 2006 lähtien tiedon oikosulkukestävyydestä teollisuusohjauksille. Nämä SCCR-arvot (Short Circuit Current Rating) voidaan laskea UL 508A:n avulla. USA:ssa laskelmakooste pitää näkyä jokaisen teollisuuden kytkentälaitteiston arvokilvessä, kaikille päävirtapiireille sekä ohjausjännitteen syötölle. UL 508A:n taulukossa SB 4.1 annetaan vakioarvot erittelemättömille komponenteille. Riviliittimille annetaan oletusarvo 10 kA. Phoenix Contact valmistaa lukuisia tuotteita, joilla on huomattavasti korkeammat SCCR-arvot. Kaikkien CLIPLINE complete -järjestelmän riviliittimien dokumentoidut SCCR-arvot ovat 100 kA. Phoenix Contactin riviliittimien SCCR-arvot on listattu UL-tiedostoon numerolla E60425. Ns. UL-tiedosto löytyy UL:n tietokannan osoitteesta:

Takaisin ylös

Lyhytaikainen virrankestävyys – IEC 60947-7-1/-2

Korkein kytkentävarmuus, esimerkkinä pistokeliitettävä jousivoimaliitin  

Korkein kytkentävarmuus myös äärimmäisessä ylikuormituksessa

Riviliittimien pitää käytännössä kestää vahingoittumatta myös oikosulkuvirtoja, kunnes turvalaite katkaisee virransyötön. Tämä voi kestää joitakin kymmenesosasekunteja. Koetta varten riviliitin asennetaan kiinnitysalustalle ja johdotetaan nimellispoikkipinnan mukaisella johtimella. Suojajohdinliittimiä kuormitetaan kolmessa vaiheessa yhden sekunnin ajan virtatiheydellä 120 A/mm2 nimellispoikkipinnasta. Jos yksittäisissä osissa ei kokeen jälkeen havaita vaurioita ja käyttöä voidaan jatkaa, vaatimus on täytetty. Riviliittimen pitää läpäistä jännitekoe ennen testiä ja sen jälkeen. Jännitehäviö ei saa ennen koetta ja sen jälkeen ylittää arvoa 3,2 mV/riviliitin ja ennen koetta mitattua arvoa 1,5 kerrottuna. Phoenix Contactin 240 mm2:n suurvirtaliittimessä 28 800 A:n testivirta johdetaan yhden sekunnin ajan liittimen läpi laadun kärsimättä.

Takaisin ylös

Korroosiotesti – DIN 50018

Metalliosat korroosiotestin jälkeen  

Metalliosat korroosiotestin jälkeen

Metalliosien avainrooli sähköliitännöissä korostuu etenkin aggressiivisissa ympäristöissä. Korroosionkestävät kosketinalueet ovat edellytys matalaohmisille ja siten tehokkaille liitännöille. Tämä koemenetelmä sisältää korroosiotestin lauhdevesiympäristössä, jonka ilmasto sisältää rikkidioksidia. Se muodostaa happamia yhdisteitä (< pH 7), jotka syövyttävät metallipintoja. Sääkaappiin viedään kaksi litraa tislattua vettä ja yksi litra SO2-kaasua. 40 °C:n lämpötilassa muodostuu kokeen aikana rikkipitoisia happoja. Kahdeksan tunnin testin jälkeen koekappaleet kuivuvat 16 tuntia ovi avoinna. Korroosiotestin vaikutus kosketinpaikkaan osoitetaan lähemmin kokeen jälkeen, kun koekappaleet tarkistetaan silmämääräisesti ja niille suoritetaan lisäksi ylimenovastusmittaukset. Phoenix Contactin riviliittimet muodostavat laadukkaat, kaasutiiviit liitännät. Syövyttävätkään aineet eivät vaikuta liitäntään.

Takaisin ylös

Vanhennuskoe – IEC 60947-7-1/-2

Virta ja lämpötila ajallisesti  

Virta ja lämpötila ajallisesti

Koska riviliittimien elinkaaret ovat pitkiä, myös niiden vanhenemisominaisuudet ovat tärkeässä asemassa. Tässä kokeessa simuloidaan vanheneminen ja dokumentoidaan kosketuslaatu. Monivuotisen käytön simulointia varten viisi riviliitintä asennetaan vaakasuoraan kiskolle ja kytketään sarjaan nimellispoikkipinnan mukaisilla johtimilla. Jännitehäviö mitataan jokaisessa riviliittimessä. Liittimet on yhdistetty vähintään 300 mm pitkillä johtimilla. Sääkaapin alemmaksi lämpötilaksi asetetaan 20 °C ja ylemmäksi lämpötilaksi 85 °C. Lämmitysvaiheen sekä 10 minuutin pitovaiheen ja enimmäislämpötilan aikana syötetään nimellisvirta. Koekappaleen sallittu enimmäiskäyttölämpötila (130 °C) saavutetaan. Tämän jälkeen seuraa jäähdytysvaihe. Jännitehäviö mitataan 24 jakson jälkeen jäähtyneessä (n. 20 °C) tilassa. Testi käsittää yhteensä 192 jaksoa. Jännitehäviö ei saa testin alussa ylittää 3,2 mV, testin aikana tai sen jälkeen 4,8 mV tai 24. jakson jälkeen mitattua arvoa 1,5 kerrottuna. Phoenix Contactin riviliittimet ovat äärimmäisen pitkäikäisiä myös vaikeissa lämpötilaolosuhteissa. Muovit ja metalliosat tarjoavat riittävät turvallisuusreservit.

Takaisin ylös

Ympäristötesti – IEC 60068-2-42/43

Riviliittimien mekaaninen ja sähköinen elinikä riippuu suoraan käytetyistä metalliosista ja eristemateriaaleista. Ilmaston vaikutukset sähköliitäntöihin selvitetään suorittamalla riviliittimille erilaisia ympäristöä simuloivia testejä. Testit koskevat sekä johtimen kosketinpaikkoja että myös veitsierotuskohtia ja koestuskoskettimia. Arviointikriteereinä ovat ylimenovastukset, johtimen pysyvä kiinnitys sekä kosketinpaikkojen silmämääräinen tarkastus testien jälkeen.

  • 10-päiväinen varastointi aggressiivisessa SO2-teollisuusympäristössä, 25 °C ja ilmankosteus 75 %
  • 4-päiväinen varastointi aggressiivisessa H2S-ympäristössä, 25 °C ja ilmankosteus 75 %

Ylimenovastus ei saa testin jälkeen ylittää alkuarvoa 1,5 kerrottuna. Liittimen pitää toimia moitteettomasti. Korkealaatuisten korkealaatuisten kupariseosten käyttö varmistaa korkeimman laatustandardin Phoenix Contactin riviliittimissä.

Takaisin ylös

Suolasumu – IEC 60068-2-11/-52

Push-in-tekniikka, suolasumutesti  

Push-in-tekniikka, suolasumutesti

Etenkin laivanrakennuksessa teknisten komponenttien pitää toimia jatkuvasti syövyttävissä ympäristöissä. Ilman suolapitoisuus ja kohonnut kosteus asettavat korkeita vaatimuksia käytettäville metalliosille. Yllä mainitun normin pohjalta kuormitus voidaan simuloida meri-ilmastossa.

Materiaalien kestävyys syövyttävässä ympäristössä testataan suolasumulla. Koekappaleet viedään koekaappiin ja sumutetaan viisiprosenttisella natriumkloridiliuoksella (NaCl; pH-arvo 6,5 - 7,2) 35 °C:n lämpötilassa 96 tunnin ajan.

Korroosiotestin vaikutus kosketinpaikkaan osoitetaan lähemmin kokeen jälkeen, kun koekappaleet tarkistetaan silmämääräisesti ja niille suoritetaan lisäksi sähkötarkastus.

Phoenix Contactin riviliittimet muodostavat kaasutiiviit liitännät – kaikilla liitäntätekniikoilla. Näin kosketinpaikka on suojattu korroosiolta myös äärimmäisissä ilmasto-oloissa.

Takaisin ylös

Lämpöshokkitesti – DIN EN 60352 T4

Kaavio jännitekokeesta yli 200 koekappaleelle testin jälkeen  

Jännitekoe yli 200 koekappaleelle testin jälkeen

Järjestelmätekniikassa esiintyy usein nopeita lämpötilavaihteluita prosessiin liittyvien lämpimän ja kylmän lähteiden läheisyydessä. Tässä testataan, säilyykö liitinpaikkojen korkea kosketuslaatu myös nopeissa lämpötilamuutoksissa. Koetta varten viisi riviliitintä asennetaan kiinnitysalustalle ja johdotetaan nimellispoikkipinnan mukaisella johtimella. Kokoonpano altistetaan nopeille lämpötilamuutoksille kaksikammiomenetelmässä. Lämpötilat ovat riviliittimen ylimmässä ja alimmassa raja-arvossa. Tämä lämpötila-alue on yleensä -60 °C ... +100 °C. Pitoaika sääkaapissa on 45 minuuttia ja lämpötilamuutokset tapahtuvat muutaman sekunnin välein. 100 jaksoa suoritetaan. Jos yksittäisissä osissa ei kokeen jälkeen havaita vaurioita ja käyttöä voidaan jatkaa, vaatimus on täytetty.

Takaisin ylös

Tärinätesti – DIN EN 61373

Tärinätesti  

Tärinätesti

Valkoinen kohina (voimakkuusaste DIN EN 50155 mukaan)

Liikennetekniikassa riviliittimiin kohdistuu aina tärinää ja iskuja. Tärinää esiintyy etenkin moottorien, pyörivien käyttölaitteiden ja akselien lähellä. Käytännön tärinäkuormitusta jäljitellään altistamalla koekappaleet laajakaistaiselle, kohinamaiselle heilahtelulle. Riviliittimeen ja siihen liitettyihin johtimiin kohdistuu todellisuutta vastaavia kiihtyvyyksiä. Kategorian 1 B koekappaleet käyvät läpi taajuusalueen 5 Hz – 150 Hz. Kiihtyvyyden tehollinen arvo on jopa 5,72 m/s2. Koekappaleita testataan jokaisen kolmen akselin (x, y, z) suunnassa 5 tuntia. Tärinän lisäksi testin aikana seurataan sähköistä kosketusta. Riviliittimessä ei saa olla vaurioita, jotka vaikuttavat sen käyttöön jatkossa. Lisäksi > 1 μs:n kosketuskatkoja ei sallita testin aikana. Phoenix Contactin riviliittimet täyttävät korkean tärinänkestävyyden vaatimuksen – kaikilla liitäntätekniikoilla.

Takaisin ylös

Tärinätesti - IEC 60068-2-6

Tärinätesti  

Tärinätesti

Tällä testillä osoitetaan jatkuvalle tärinälle altistuvan liitännän tärinänkestävyys. Koekappaleeseen kohdistetaan harmonisia, sinimuotoisia värähtelyjä pyörivien, sykkivien tai oskilloivien voimien simuloimiseksi. Testi suoritetaan kaikkien akselien (X, Y, Z) suunnassa. Testi suoritetaan 5 Hz - 150 Hz:n taajuusalueella. Nopeus on yksi oktaavi minuutissa. Kiihtyvyyden tehollinen arvo on jopa 40 m/s2. Koekappaleet testataan jokaisen kolmen akselin (X, Y, Z) suunnassa 2 tuntia.

Riviliittimissä ei saa olla vaurioita, jotka vaikuttavat niiden käyttöön jatkossa. Lisäksi > 1 μs:n kosketuskatkoja ei sallita testin aikana. Ylimenovastus mitataan ennen testiä ja sen jälkeen.

Kaikki liitäntätekniikat täyttävät normin vaatimukset sähköisen liitännän katkeamatta. Ne soveltuvat siksi etenkin vaativiin sovelluksiin, joissa liitännän on toimittava varmasti myös tärinässä.

Takaisin ylös

Iskutesti – IEC 60068-2-27

Iskukaavio, 3 ms/350 g  

Iskukaavio, 3 ms/350 g

Testillä tutkitaan ja dokumentoidaan, miten liitäntä kestää epäsäännöllisesti toistuvia, energiamäärältään erilaisia iskuja. Testissä käytetään DIN EN 50155:n tai DIN EN 61373:n (rautatiesovellusten eurooppalainen standardi) mukaisia voimakkuusasteita raideliikenteen kuormituksen simulointiin. Isku määritellään antamalla kiihtyvyys ja kestoaika. IEC 60068-2-27 edellyttää kolmea positiivista ja negatiivista iskua kaikkiin kolmeen suuntaan (X, Y, Z). Simuloidut kiihtyvyydet saavuttavat 50 m/s2, kun iskun kestoaika on 30 ms. Liitännässä ei saa olla vaurioita, jotka vaikuttavat sen käyttöön jatkossa. Koekappaleiden kosketusominaisuuksia seurataan testin aikana. Kun rautatienormia sovelletaan, > 1 μs:n kosketuskatkoja ei sallita testin aikana. Phoenix Contactin riviliittimet kestävät tämän iskukuormituksen ja soveltuvat äärimmäiselle tärinälle altistuviin sovelluksiin.

Takaisin ylös

Ilma- ja pintavälit – IEC 60947-7-1 / UL 1059

Ilma- ja pintavälimittojen valvonta käsittää riittävät sähköiset eristysominaisuudet, kun huomioidaan

  • Sovellus
  • Odotettavissa oleva likaantuminen
  • Ympäristövaatimukset

Vähimmäisvälit on määritetty normeissa IEC 60947-1 ja UL 1059. Mittaus suoritetaan kahden vierekkäin sijaitsevan riviliittimen ja kiinnitysalustan välissä lyhyimmät välit huomioiden.

Ilmavälin osalta tämä tarkoittaa: Ilmaväli on lyhyin etäisyys ilmassa kahden johtavan komponentin välillä. Riviliittimen nimellinen syöksyjännite ja ylijänniteluokka ovat ratkaisevia vähimmäisilmavälien mittauksessa.

Pintavälit: Pintaväli on lyhyin etäisyys eristettä pitkin kahden johtavan komponentin välissä. Vähimmäispintavälin mittauksessa ratkaisevia ovat riviliittimen nimellisjännite, likaantumisaste ja eristemateriaaliryhmä. Vähimmäisarvot löytyvät sovellettavan normin taulukosta.

IEC 60947-7-1
Phoenix Contactin riviliittimet täyttävät ylijänniteluokassa III ja likaantumisasteella 3 vaaditut välit.

UL 1059
Phoenix Contactin riviliittimet on yleensä suunniteltu 600 V:n nimellisjännitteelle Use Group C -ryhmässä. Lisätietoja löytyy datalehdistä ja luettelon dokumenteista.

UL
Use group
Definition

Enimmäisjännite

[V]

AOhjauslaitteet, konsolit jne.

150

300

600

BTavanomainen laite, mukaan lukien toimistokoneet sekä sähköiset tietojenkäsittelylaitteet ja vastaavat

150

300

600

CTeollisuuden käyttökohteet ilman rajoituksia

150

300

600

DTeollisuuden käyttökohteet, käyttölaitteet, joissa on rajoitetut suoritusarvotiedot (Limited Rating)

300

600

UL
Use group
Definition

Enimmäisjännite

[V]

AOhjauslaitteet, konsolit jne.

150

300

600

BTavanomainen laite, mukaan lukien toimistokoneet sekä sähköiset tietojenkäsittelylaitteet ja vastaavat

150

300

600

CTeollisuuden käyttökohteet ilman rajoituksia

150

300

600

DTeollisuuden käyttökohteet, käyttölaitteet, joissa on rajoitetut suoritusarvotiedot (Limited Rating)

300

600

Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje