Takaisin

Kosketussuojaus

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Sähköasennusten ja sähköisten järjestelmien pitää myös huoltotilanteessa tai mittaus- ja testaustehtävissä olla mahdollisimman turvallisia.

Kosketusturvallisuustesti koestuskärjellä, jonka läpimitta on 12,5 mm  

Kosketusturvallisuustesti koestuskärjellä, jonka läpimitta on 12,5 mm

Hienomekaniikan ja sähkötekniikan ammattiliiton julkaisema tapaturmien torjuntamääräys BGV A3 on tarkoitettu sähköisten järjestelmien käyttäjille, ja sen tavoitteena on sähkötapaturmien ehkäisy erityisten turvallisuusvaatimusten avulla. Määräys sisältää turvaetäisyydet, joita pitää noudattaa työskenneltäessä, käyttötoimenpiteissä tai satunnaisessa käsittelyssä kosketusvaarallisten, ns. aktiivisten osien lähellä 1000 V ~:n tai 1500 V ~:n pienjännitejärjestelmissä. Työskentely aktiivisten, ts. kosketusvaarallisten osien parissa on sallittu vain jännitteettömässä tilassa. Käyttötoimenpiteet aktiivisten osien lähellä on sallittu vain, kun mainitut osat on kytketty jännitteettömiksi tai suojattu suoralta kosketukselta (§ 6). Kun aktiivisten osien lähellä työskennellään, osat on kytkettävä jännitteettömiksi työn ajaksi tai kosketussuojaus on toteutettava peittämällä tai eristämällä mainitut osat tai on varmistettava, ettei sallittuja etäisyyksiä aliteta (§ 7).

Kosketusturvallisuustesti koestuspäällä, jonka läpimitta 50 mm  

Kosketusturvallisuustesti koestuspäällä

Työskentely aktiivisten, ts. kosketusvaarallisten osien parissa on sallittu vain jännitteettömässä tilassa. Käyttötoimenpiteet aktiivisten osien lähellä on sallittu vain, kun mainitut osat on kytketty jännitteettömiksi tai suojattu suoralta kosketukselta (§ 6). Kun aktiivisten osien lähellä työskennellään, osat on kytkettävä jännitteettömiksi työn ajaksi tai kosketussuojaus on toteutettava peittämällä tai eristämällä mainitut osat tai on varmistettava, ettei sallittuja etäisyyksiä aliteta (§ 7). Käsitettä "satunnainen käsittely" sovelletaan, kun komponentteja, kuten painikkeita, vipuja tai kiertokytkimiä käytetään kosketussuojattujen osien lähellä. VDE 0105-1:n mukaan kyse on tällöin "osittain suoralta kosketukselta suojatusta käytöstä". "Satunnaista käsittelyä" koskevat yksityiskohtaiset määräykset löytyvät normista DIN EN 50274. Siinä määritetään mm. kuinka käyttöelementtien lähellä olevat aktiiviset osat on peitettävä. Perusteena on "satunnaisen käsittelyn turva-alue" – tämä on tila, jonka sisällä käsittelyn pitää tapahtua. Aktiivisten alueiden ympärillä pitää olla kosketusturvallinen, säteeltään 30 mm:n suuruinen kehä, ts. sähkölaitteiden kosketusvaaralliset osat eivät saa olla kosketettavissa suoralla VDE-koestuskärjellä IEC 60529/DIN VDE 0470-1:n mukaan.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260