Takaisin

Virranmittausmuuntimet enintään 55 A:n vaihtovirralle/tasavirralle – edut yksityiskohtaisesti

Konfigurointi – perusasetukset DIP-kytkimillä ja lisäasetukset ohjelmistoa käyttäen

DIP-kytkimet enintään 55 A:n virroille tarkoitetussa virranmittausmuuntimessa  

Peruskonfigurointi suoritettavissa nopeasti DIP-kytkinten avulla

Virranmittausmuunninten peruskonfigurointi on nopeaa ja helppoa DIP-kytkinten ja potentiometrien avulla. Näin seuraavat asetukset on mahdollista tehdä ilman PC:tä ja suoraan laitteesta käsin:

 • Mittausmenetelmän valinta
 • Tulomittausalueen asettaminen
 • Analogisen lähdön konfigurointi
 • Kynnysarvolähdön ja kytkentäkynnyksen asettaminen

Tämän lisäksi helppokäyttöinen ohjelmisto MCR/PI-CONF-WIN antaa mahdollisuuden muiden hyödyllisten toimintojen konfigurointiin:

 • Ylä- ja alarajojen asetus – mittausalueen optimaalista esittämistä varten
 • Hetkellisen virrankulun diagnostiikka
 • Asetusten tallennus ja nopeasti suoritettava kopiointi muihin moduuleihin
 • Raja-arvohälytykseen liittyvän kytkentäkäyttäytymisen, kytkentähystereesin ja veto- tai päästöviiveen asettaminen

Mittausalueen optimaalinen hyödyntäminen

Suuri mittausalueen erottelutarkkuus  

Suuri mittausalueen erottelutarkkuus

Enintään 55 A:n vaihto-/tasavirralle tarkoitettujen virranmittausmuunninten mittausalueen ylä- ja alaraja on asetettavissa portaattomasti ohjelmiston avulla. Näin voit määritellä erityisen mittausikkunan (ikkunatoiminto), jossa laite esittää koko lähtösignaalien alueen.

Portaattomasti asetettavaan virranmittaukseen soveltuvista virranmittausmuuntimista MCR-S-...-DCI on saatavissa kaksi päätyyppiä:

 • MCR-S-1-5-UI-DCI soveltuu enintään 11 A:n suuruisten virtojen mittaukseen. Normitettujen 1 - 5 A:n signaalien ohella mittausalueen voi asettaa portaattomasti: aloitusalueen välille 0 - 7,5 A ja lopetusalueen välille 0,2 - 11 A.
 • MCR-S-10-50-UI-DCI soveltuu enintään 55 A:n vaihto-/tasavirtojen mittaukseen. Mikäli haluat mitata esimerkiksi suuria moottorin virtoja, sinun tarvitsee vain asettaa sopivaa mittausalue: aloitusalue välille 0 - 37,5 A ja lopetusalue välille 9,5 - 55 A.

Todellisen tehollisarvon häviötön mittaus Hall-anturilla

Todellisen tehollisarvon mittaus (TRMS) Hall-anturin avulla  

Todellisen tehollisarvon mittaus (TRMS) Hall-anturin avulla

Enintään 55 A:n virroille tarkoitetut virranmittausmuuntimet mittaavat todellisen tehollisarvon Hall-anturin avulla, minkä vuoksi muuntimet toimivat muotokertoimesta riippumatta.

Tämän vuoksi mitattavaa johdinta ei tarvitse katkaista, vaan johdin tarvitsee vain vetää laitteen läpi. Tästä on monia etuja:

 • Korvaa sivuvastuksen käyttöön perustuvan hankalan ja häviöitä aiheuttavan virranmittausmenetelmän.
 • Jos eristys on riittävä, mittauspiirin ja käytettävän elektroniikan välillä ei tarvita turvallista erotusta.
 • Ei ylimääräisiä liityntäpisteitä, jotka aiheuttavat ylimenovastuksia.
 • Virta ohjautuu tarkasti eteenpäin, sillä muunnin ei vaikuta suoraan mittauspiiriin.

Tämän lisäksi virta on mahdollista mitata aritmeettisen keskiarvon perusteella. Tätä menetelmää voi käyttää tasavirtojen mittaamiseen tai tasavirtakomponentin suodattamiseen pois sekavirrasta.

Aritmeettisen keskiarvon ansiosta bipolaarisia tasavirtoja voi käyttää myös lähdössä analogisina normisignaaleina.

Raja-arvohälytys

Enintään 55 A:n vaihtovirralle/tasavirralle tarkoitetut virranmittausmuuntimet on varustettu analogisen lähdön lisäksi myös kytkentälähdöllä. Lähdöt on varustettu valinnaisesti joko releellä tai transistorilla. Kytkentälähdön voi asettaa toimimaan seuraavilla tavoilla:

 • Työ- tai lepovirtaperiaate
 • Kytkeytyminen asetetun kynnysarvon alittuessa
 • Kytkeytyminen asetetun kynnysarvon ylittyessä

Luotettava suojaus

Virranmittausmuuntimet MCR-S-...-DCI-...  

Virranmittausmuuntimet MCR-S-...-DCI-... ovat erittäin varmatoimisia.

Enintään 55 A:n virroille tarkoitetut virranmittausmuuntimet on varustettu standardin EN 61010 mukaisella galvaanisella 3-tie-erotuksella tulon, lähdön ja tehonsyötön välillä. Tämä parantaa toimintavarmuutta suojatessaan mittausmuunninta laitteistossa esiintyviltä häiriöiltä.


Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260