Takaisin

Standardit

Suojakytkimet on tarkoitettu käytettäviksi pienjännitekytkentälaitteistoissa. Niitä koskee standardi DIN EN 60934. Standardissa on määritetty suojalaitteiden tekniset edellytykset, joiden on täytyttävä johtimien ja laitteiden luotettavan suojauksen takaamiseksi. Standardissa määritetään, että suojakytkimillä on oltava suurempi nimelliskatkaisukyky kuin mitä ylikuormitusedellytykset vaativat. Yhteisvaikutuksessa määritellyn oikosulkusuojalaitteen kanssa niillä on tietty nimellisoikosulkuvirta.

Suojakytkinten valmistajat tarjoavat nimellisvirtavoimakkuuksia välillä 0,5 ... 16 A erilaisilla laukaisuominaisuuksilla. Näin käyttäjä voi sovittaa suojalaitteensa täysin tarpeidensa mukaan ja saavuttaa näin paremman käytettävyyden.

DIN EN 60934 koskee myös kytkentälaitteita, jotka suojaavat sähköisiä käyttövälineitä ali- tai ylijännitetapauksissa. Niitä voidaan käyttää korkeintaan 440 V:n vaihtojännitteen ja 250 V:n tasajännitteen katkaisemiseen nimellisvirran ollessa125 A ja nimellisoikosulkuvirran ollessa 3000 A. Tässä standardissa on ilmoitettu kaikki vaatimukset, joilla voidaan varmistaa/vahvistaa vaadittavien käyttösuureiden vastaavuus tyyppitestin avulla.

Elektronisten suojakytkinten, joissa ei ole galvaanista erotusta, perustana on UL 2346.

Tekniset tiedot

Kuvatun tuotteen tarkat tekniset tiedot on kerrottu kullakin tuotealueella.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260