I/O-komponenttiryhmien virheetön ja nopea liitäntä

Yleistä

Osman-Gazi-silta  

Nyt valmistunut Osman-Gazi-silta on maailman neljänneksi suurin riippusilta

  • Osman-Gazi-silta on keskeinen osa suunniteltua 420 km:n moottoritieyhteyttä Istanbulin ja Izmirin välillä.
  • Sillalle asennettujen noin 4500 I/O-laitteiden signaalit käsitellään S7-300/ET 200M -ohjausten I/O-komponenttiryhmissä.
  • Phoenix Contactin järjestelmäkaapelointi yhdistää komponenttiryhmät virheettömästi ja nopeasti kenttäjohdotukseen.

Asiakasprofiili

Projektipäällikkö Alper Arifoǧlu  

Siemensin projektipäällikkö Alper Arifoǧlu vastasi sähkökomponenttien valinnasta

Rakennusurakan saanut japanilainen IHI Corporation -konserni luovutti erilaisia työkokonaisuuksia aliurakoitsijoille.

Siemens AG toteutti SCADA-ratkaisun (Supervisory Control and Data Acquisition) prosessien valvontaan ja ohjaukseen sekä sillan jännitteensyötön.

Sovellus

Kontit ja kytkentäkaapit  

Läpileikkaus kattosegmentistä, kytkentäkaappikontit huoltotasolla

Sillan pohjois- ja eteläpäässä sijaitsevat sähkönjakelukeskukset, joissa on suur-, keski- ja pienjänniteverkko. Molemmat keskukset on kytketty redundanttisesti toisiinsa järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

Signaalinkäsittely tapahtuu sillan huoltotasoilla. Tasolla on tätä varten kontteja, joihin yksittäiset kytkentäkaapit on pystytetty. Konteissa yhdistetään myös erilaiset tietoja keräävät signaalijohdot, sillä sillan infrastruktuurin säilyminen eheänä edellyttää jatkuvaa valvontaa.

Lisäksi sillalla on jatkuvasti varmistettava oikea valaistus tai merkinanto tie-, lento- ja laivaliikennettä varten. Osajärjestelmien signaalit käsitellään S7-300/ET 200M -ohjausten I/O-komponenttiryhmissä. Komponenttiryhmien liitäntään Siemens käyttää Phoenix Contactin järjestelmäkaapelointiratkaisua.

Ratkaisu

Asennusadapteri VIP-Power  

VIP-Power-asennusadapteri helppoon ja nopeaan kytkentään

VIP-Power Cabling -tuoteperhe mahdollistaa S7-300-ohjauksen yksittäisten I/O-komponenttiryhmien nopean ja helpon plug & play -liitännän pistoliitettävän riviliittimen avulla. Aikaa vievää perinteistä yksittäisjohdotusta sekä I/O-toimintotestiä, jolla tarkistetaan signaalien oikea ristikytkentä, ei näin tarvita. Esikalustetun VIP-adapterin etuna on muun muassa sille suoritettava suurjännitetesti valmistusprosessin jälkeen. Samalla tarkastetaan johtimien oikea liitäntä asennusadapterin ja pistoliitettävän riviliittimen välillä. Näin varmistetaan virheetön ja turvallinen liitäntä. Yhdessä monikerroksisten Push-in-läpimenoliittimien kanssa ohjauksen 40 liitäntäpistettä voidaan kytkeä vain 70 mm:n leveydelle.

Projektipäällikkö Alper Arifoǧlun mukaan valinnan ratkaisi etenkin tilan ja ajan säästö, minkä riviliittimien suorapistotekniikka mahdollistaa järjestelmäkaapeloinnissa. Suuri kytkentäkaappi sovelluksen vaatimine kytkentätasoineen vaatii yleensä seitsemän työpäivää. Kytkentäkaapin mekaaninen työstö vie yhden ja komponenttien sähköasennus ja Field Acceptance Test (FAT) yhdessä yhdeksän työpäivää. "Kytkentäkaappien asennus oli aluksi todellinen aikatauluongelma", kertoo Alper Arifoǧlu. "Järjestelmäkaapeloinnin käyttö lyhensi kuitenkin sähkökomponenttien asennusajan kahteen päivään, mikä auttoi meitä pysymään aikataulussa."

Johtopäätös

Toinen kriteeri VIP-Power Cablingin valintaan oli sen helppo käsittely. Saatavana on vain 20- tai 40-napaisia versioita, jotka soveltuvat kaikkiin ET 200M:n I/O-komponenttiryhmiin. Merkitystä ei ole sillä, onko kyseessä analoginen komponenttiryhmä vai releen lähtökortti. Suuri johdinpoikkipinta ja pistoliitettävät riviliittimet mahdollistavat sekä pienien kytkentäsignaalien että jopa 250 V AC:n ja 6 A:n kuormien kytkennän. Izmitin Osman-Gazi-siltaprojektissa on johdotettu yhteensä 24 kytkentäkaappia Phoenix Contactin järjestelmäkaapeloinnin avulla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: