Takaisin

Perusteet

Ylikuormitus- ja oikosulkuvirrat ilmaantuvat usein odottamatta. Ne aiheuttavat häiriöitä ja keskeytyksiä laitteen käytön aikana. Tästä saattaa seurata ikäviä tuotantokatkoksia sekä korjauskuluja.

Minimoi vahingot suojaamalla yksittäiset laitteet tai laiteryhmät erikseen. Näin päätelaitteet voidaan suojata optimaalisella tavalla vaurioilta tai rikkoutumiselta. Laitteistoalueet, jotka eivät ole viallisessa virtapiirissä, jatkavat toimintaansa keskeytymättä.

Laitteiden nimellisvirrat

Sähkölaitteet  

Sähkölaitteet, joissa erilaisia nimellisvirtoja

Erilaisissa nimellisvirroissa on suositeltavaa suojata virtapiirit erikseen. Jokaista nimellisvirtaa varten on saatavana sopiva suojakytkin.

Tässä on muutama esimerkki:

 • Venttiilit: 0,5 ... 4 A
 • Moottorit: 1 ... 12 A
 • Releet 0,5 ... 5 A
 • Ohjauslaitteet: 1 ... 8 A
 • Anturit 0,5 ... 2 A
Takaisin ylös

Ylikuormitusvirrat

Moottori, jossa ylikuormitusvirran näyttö  

Ylikuormitusvirtojen katkaisu sekunneissa tai minuuteissa

Ylikuormitusvirtoja syntyy, kun päätelaitteisiin syötetään nimellisvirtaa suurempaa virtaa. Esimerkiksi tukkeutunut koneisto saattaa aiheuttaa tällaisen tilanteen. Myös hetkelliset koneiden käynnistysvirrat ovat ylikuormitusvirtoja. Niiden esiintyminen on yleensä laskettavissa, mutta ne voivat vaihdella koneen käynnistymisen kuormituksesta riippuen.

Valittaessa soveltuvia sulakkeita tai suojakytkimiä tällaisiin virtapiireihin nämä edellytykset on otettava huomioon. Turvallisen katkaisun on tapahduttava sekunneissa tai minuuteissa.

Takaisin ylös

Oikosulkuvirrat

Moottori, jossa oikosulkuvirran näyttö  

Oikosulkuvirtojen katkaisu millisekunneissa

Oikosulut voivat johtua eristysvaurioista sellaisten johdinten välillä, jotka johtavat käyttöjännitettä. Oikosulkuvirtojen katkaisuun tarkoitettuja tyypillisiä suojalaitteita ovat sulakkeet tai suojakatkaisijat, joiden laukeamismekanismit vaihtelevat.

Oikosulkuvirta tulee katkaista millisekunneissa turvallisesti.

Takaisin ylös

Vikavirrat

Vikavirrat syntyvät vaurioituneiden eristeiden vuoksi sekä jännitettä johtavien osien ja maan välisten oikosulkujen vuoksi. Tämänkaltaiset viat saattavat johtaa jännitteisiin, jotka ovat ihmisille ja eläimille hengenvaarallisia.

Vikavirtasuojat sammuttavat tällaiselle vialle altistuneet laitteisto-osat millisekuntien kuluessa. Näitä suojalaitteita ei käsitellä tässä yhteydessä.

Takaisin ylös

Johdinpituuden vaikutus katkaisukäyttäytymiseen

Pitkät johdinreitit rajoittavat vaadittavaa laukaisuvirtaa vikatapauksessa. Ne voivat näin viivästyttää katkaisua tai estää sen.

Suurin käytettävissä oleva johdinpituus teholähteen ja päätelaitteen välillä riippuu seuraavista kriteereistä:

 • Teholähteen enimmäisvirta
 • Suojakytkimen sisäinen vastus
 • Johdinvastus

Johdinvastus riippuu johtimen pituudesta ja poikkipinnasta. Tästä syystä asennuksessa pitäisi valita lyhyin mahdollinen johdinreitti.

Teholähde ja kuorma

Pituus ja poikkipinta määrittävät suojakytkimen katkaisuedellytykset

Johdinvastus toimii oikosulkuvirtaa vastaan. Vähätehoisissa jännitelähteissä johdinvastuksesta tulevaa oikosulkuvirtaa saatetaan rajoittaa niin, että suojalaite ei tunnista sitä enää oikosulkuvirraksi. Esimerkiksi C-ominaiskäyrällisten johdinsuojakytkinten ylempi laukeamisraja on huomattavasti nimellisvirtaa korkeampi. Siksi erityisesti näissä suojalaitteissa katkaisu oikosulkutilanteessa voi tapahtua viiveellä.

Optimoidut suojalaitteet, joissa on SFB-ominaiskäyrä tai aktiivinen virranrajoitus, tunnistavat ajoissa, milloin nimellisvirta ylittyy.

Takaisin ylös

Johdinlaskelma

Jotta voitaisiin laskea suurin käytettävissä oleva johdinpituus, seuraavat tiedot vaaditaan:

RmaxSuurin kokonaisvastus
UNimellisjännite
ICBSuojakytkimen nimellisvirta
xILaukaisukerroin virran ominaiskäyrän mukaan / nimellisvirran kerroin
RLmaxSuurin johdinvastus
RCB1ASuojakytkimen sisäinen vastus (1A)
LmaxSuurin johdinpituus
AJohtimen poikkipinta
ρJohtimen erityisvastus Rho, (Cu 0,01786)
Takaisin ylös

Esimerkki

Seuraava laskuesimerkki perustuu näihin arvoihin:

U24 V DC
xI15 (M1-ominaiskäyrästä)
ICB1 A
RCB1A1,1 (sähkömagneettisten suojakytkinten nimellisvirtojen ja sisäisten vastusten taulukosta)
P0,01786 (kupari)
A1,5 mm2 (oletettu)
Takaisin ylös

Laskelma

Johdinpituuden esimerkkilaskelma  

Johdinpituuden esimerkkilaskelma

Tässä näet esimerkin laskelmasta kolmessa vaiheessa:

 1. Virtapiirin kokonaisvastus
 2. Suurin johdinvastus
 3. Suurin johdinpituus
Takaisin ylös

Pää- ja lisäkoskettimet

Suojakytkinten pää- ja lisäkoskettimet  

Lisäkoskettimien asento riippuen pääkoskettimen kytkentätilasta

Monissa suojakytkimissä on lisäkoskettimet. Ne mahdollistavat kytkentätilan etäkyselyn ja häiriöistä ilmoittamisen.

Selitykset:

Power = pääkosketin
Signal = lisäkosketin
NO = sulkukosketin (normally open)
NC = avauskosketin (normally closed)
C = yhteinen vaihto-jalkakosketin (common)

Takaisin ylös

Liitäntöjen merkintä

KoskettimetMerkintä
PääkoskettimetYksittäin: 1-2
 Ryhmissä: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
LisäkoskettimetSulkukosketin yksittäin: 13-14
 Sulkukosketin ryhmissä: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 Avauskosketin yksittäin: 11-12
 Avauskosketin ryhmissä: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260