Takaisin

Sanasto

Eri tapoja suojakytkimen kiinnittämiseen, esim. pikajousiliitäntä tai ruuvikiinnitys.

Tämä luku ilmoittaa, kuinka monta sähköisesti erotettua virtapiiriä voidaan liittää. Suojakytkimissä on erilaisia napalukuja.

Ne osoittavat suojakytkimen laukaisukäyttäytymisen. Kaaviossa on esitetty kytkentäaika ja virranvoimakkuudet, joissa suojakytkin aktivoituu.

Suojakytkinten asennusmahdollisuudet, kuten päälle- tai sisäänasennus tai jakajatyyppi.

Valmistajan annetuille käyttöedellytyksille määrittämä suojakytkimen virta- tai jännitearvo. Nämä arvot perustuvat käyttö- ja teho-ominaisuuksiin.

Nimellisvirta, -jännite tai -taajuus ovat arvoja, joita varten käyttölaite on mitoitettu.

Kuvaa tapaa, kuinka suojakytkintä käytetään tai kuinka se palautetaan. Kytkimiä on itsestään palautuvia sekä manuaalisesti käytettäviä. Näissä on kytkentävipu säännöllisen tai epäsäännöllisen kytkennän suorittamiseen.

Ominaiskäyrät, jotka kuvaavat suojakytkimen käyttäytymistä tietyissä virta- ja jännitearvoissa.

Suojakytkimen laukeaminen ilman, että kytkentävivun asento muuttuu.

Suojakytkin, joka suojaa oikosulun tai ylikuormituksen aiheuttamilta mahdollisilta vioilta. Ne on tarkoitettu erityisesti suojaamaan laitteita ja toimilaitteita teknisissä laitteistoissa ja koneissa.

Päävirtapiirin kosketin, jonka pitää johtaa virtaa suljetussa asennossa.

Lisävirtapiirin kosketin, jota käytetään mekaanisesti. Toimii etäilmoituskoskettimena.

Lyhyin etäisyys eristysmateriaalin pintaa pitkin kahden johtavan osan välissä.

Oikosulkuvirta johtuu virheellisestä, matalavastuksisesta yhteydestä kahden sellaisen pisteen välillä, joilla normaalitapauksessa on eri potentiaali.

Käytetään suojaamaan johtoja vaurioilta, jotka voivat aiheutua ylikuormituksesta tai oikosulusta.

Lyhyin etäisyys kahden johtavan osan välillä.

Lyhenne MTBF tulee sanoista Mean Time Between Failures ja kuvaa käytön kestoajan odotettavaa arvoa kahden toisiaan seuraavan vian välillä.

Potentiaaliton lisäkosketin. Auki, kun pääkosketin on kiinni.

Yhdestä asennosta toiseen ja takaisin siirtymisen järjestys.

Potentiaaliton lisäkosketin. Kiinni, kun pääkosketin on auki.

Lyhenne SFB tulee sanoista Selective Fuse Breaking. Suojakytkin, joka toimii tämän ominaiskäyrän pohjalta, laukeaa oikosulkutilanteessa nopeammin. SFB-laukaisuominaiskäyrä on M1- ja F1-ominaiskäyrien välillä.

Teholähteet, jotka työskentelevät tämän tekniikan perusteella, tarjoavat suuret virtareservit oikosulkutapauksessa. Myös johdinetäisyyksien ollessa pitkiä suojalaitteisiin syötetään tarvittava katkaisuvirta. Laitteiston osat, joita ongelma ei koske ja jotka on liitetty tähän samaan teholähteeseen, saavat edelleen virtaa.

Sulakkeet avaavat virtapiirin ja katkaisevat virran, jos sallittu virta-arvo on ylitettynä pidemmän aikaa.

Ylivirta, joka ilmaantuu sähköisesti vahingoittumattomassa virtapiirissä.

Virta, joka ylittää nimellisvirran.

Määritettyjen edellytysten mukainen ilmanlämpötila, joka ympäröi käyttölaitetta.

Sellaisen hetkellisen jännitteen korkein arvo, joka määräysten mukaisissa oloissa ei aiheuta eristysvaurioita.

Kolmen liitännän signaalikosketin, jossa on avauskosketin- ja sulkukosketintoiminnot.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260