Takaisin

Nykyaikaiset koestusmenetelmät takaavat korkeimman laadun

Työkalujen laaduntarkastus

Johtimen vetovoimatesti

Vetovoimat vaikuttavat puristuskohtiin johdotuksen tai käytön aikana. Siksi ammattitaitoisesti puristettujen liittimien ja pääteholkkien on tarjottava paras mahdollinen mekaaninen turvallisuus. Vetokuormitus testataan altistamalla puristettu johdin 60 sekunnin ajaksi määrätylle, poikkipinnasta riippuvalle vetovoimalle, ja johtimen pitää läpäistä tämä testi. Vetovoiman johdosta johdin kuormittaa puristuskohtaa. Puristuskohta ei saa tässä yhteydessä vaurioitua. Normaalisti tämän jälkeen kohdistetaan vielä maksimaalinen, liitännän rikkoutumiseen johtava vetovoima.

Puristusliitäntöjen kaasutiiviys

Puristus pitkittäissuunnassa  

Puristus pitkittäissuunnassa

Kaasutiivis puristusliitäntä muodostuu määritellyssä puristusprosessissa. Yhden tai useamman johtimen säikeet ja liitin yhdistetään verrattain homogeeniseksi, välitilattomaksi rakenteeksi. Tuloksena on pysyvä, irrottamaton ja luotettava liitäntä.

Puristus poikittaissuunnassa  

Puristus poikittaissuunnassa

Liitännän mekaanisten ja sähköisten ominaisuuksien tarkastuksen lisäksi puristusalueen silmämääräinen tarkastus antaa tärkeitä tietoja liitännästä. Tätä varten käytetään läpileikkauskuvia tai tietokonetomografiaa. Johdinsäikeiden huokoisuus, kiertolujuus ja muodonmuutokset voidaan näin arvioida.

Oikein suoritettu puristus on parhaalla mahdollisella tavalla suojattu kaasuilta, kuten rikkidioksidipitoiselta teollisuusympäristöltä, hapelta, suolasumulta tai muilta syövyttäviltä aineilta. Tämä estää liitännän elinaikana kaasuja syövyttämästä johdinsäikeitä ja näin sähköisten ominaisuuksien heikentymisen.

Pääteholkkien puristusliitäntöjä ei voida verrata suoraan liittimiin tai kaapelikenkiin. Niillä on omat erityispiirteensä. Pääteholkkeja käytetään johdinsäikeiden avautumisen estämiseksi luokkien 2, 5 ja 6 kuparijohdoille moni- ja hienosäikeisinä. Pääteholkin kuparin paksuus on vain 0,15 mm ... 0,45 mm. Se on huomattavasti ohuempi kuin esim. kaapelikenkien vastaava. Kun pääteholkin kuparin paksuus on 2,5 mm²:n johdinpoikkipinnalla 0,3 mm, vastaavan kaapelikengän materiaalipaksuus on 0,8 mm.

Läpileikkauskuva  

Läpileikkauskuva

DIN 46228 (osa 1-4) määrää pääteholkkien puristusta varten mekaanisen ja ympärysmitan tarkastuksen alk. 2,5 mm²:n poikkipinnasta luokan 5 kuparijohtimille IEC 60228:n mukaan. Sähköiset ominaisuudet arvioidaan myöhemmän sovelluksen yhteydessä, esim. riviliittimessä. Erityisesti syövyttävässä ympäristössä haponkestävät kosketinalueet ovat edellytys matalaohmisille ja näin tehokkaille liitännöille. Tässä tärkeää on liitännän tiukkuus liitinpaikassa. Syövyttävien aineiden vaikutus liitinpaikkaan arvioidaan kuparijohtimien riviliittimiä koskevan normin mukaan. DIN EN 60947-7-1:n mukainen jännitehäviö ei saa ennen tarkastusta ja sen jälkeen ylittää arvoa 3,2 mV tai tarkastuksen alussa mitattua arvoa 1,5 kerrottuna. Kun koekappale täyttää DIN 50018:n (AHT 2,0 S) vaatimukset vaihtelevasta, rikkidioksidipitoisesta lauhdevesiympäristöstä, liitäntää voidaan pitää kaasutiiviinä. Tämä testi sisältää säilytyksen vaihtelevassa lauhdevesiympäristössä, jossa ilman kosteus ja lämpötila muuttuvat. Ensimmäisessä testijaksossa koekappaletta pidetään 8 tuntia SO2-pitoisuudessa 0,67 %, kun ilman lämpötila on 40 °C ja kosteus noin 100 %. Tämän jälkeen koekappaleet kuivuvat 16 tuntia ovi avoinna. Jakso toistetaan kaksi kertaa ennen koekappaleiden arviointia.

Phoenix Contactin puristustyökalut, pääteholkit ja liittimet takaavat oikeassa käytössä liitinpaikkojen pysyvän, kaasutiiviin liitännän. Syövyttävätkään aineet eivät vaikuta niihin.

1000 V:n kokeet EN 60900:n mukaan

Eristettyjen käsityökalujen jännitekokeen kokoonpano DIN EN 60900:n mukaan  

Eristettyjen käsityökalujen jännitekokeen kokoonpano DIN EN 60900:n mukaan

Tiukoissa turvallisuusvaatimuksissa, jotka koskevat työskentelyä jännitettä johtavilla 1000 V AC:n ja 1500 V DC:n osilla, VDE-eristetty työkalu on avainasemassa yleisten turvatoimenpiteiden lisäksi.

Kansainvälinen IEC 60900 -normi asettaa korkeimmat vaatimukset eristetyille työkaluille. Muotoa ja mittoja koskevien määräysten lisäksi normissa määritetään etenkin eristeen ominaisuudet. Kattavat koestusmääräykset täydentävät normin. Esimerkiksi eristeen ominaisuudet ja merkinnät arvioidaan silmämääräisessä tarkastuksessa. Iskukokeessa testataan eristekerroksen iskunkestävyys. Murtumia, kuoriutumista tai halkeamia ei saa esiintyä alhaisissakaan lämpötiloissa (luokasta riippuen -25 °C tai -40 °C). Painumakokeen jälkeen (puolipallo, jonka läpimitta 5 mm) eristettä testataan 2 h 70 °C:n lämpötilassa 20 N:ssa. Jäähtymisen jälkeen koestuskohdassa ei saa olla sähköistä läpilyöntiä, kipinäläpilyöntiä tai ylilyöntiä, kun 3 minuutin aikana jännite on 5 kV (tosiarvo).

Eristystesteissä aiemmin sopeutetuille (vesikylpy / kostea tila) työkaluille suoritetaan jännitekoe. 10 kV:n jännitettä johdetaan 3 minuutin ajan. Purkausvirran on oltava alle 1 mA / käsityökalun pinnoitteen 200 mm:n pituus.

VDE-työkalun merkintä  

VDE-työkalun merkintä. C-kirjain osoittaa käyttömahdollisuuden matalissa lämpötiloissa.

Muut kokeet koskevat eristepinnan pysyvyyttä, merkintöjen kemikaalinkestävyyttä ja palo-ominaisuuksia. Työkalun positiivinen tyyppitarkastustulos on perusta VDE-logon käyttämiselle IEC 60900:n mukaan. Toimivaltainen VDE-elin suorittaa lisäksi säännöllisiä tarkastuksia tuotanto- ja tarkastuslaitoksissa. Tarkastusten yhteydessä esim. käynnissä olevasta tuotannosta otetaan tuotenäytteitä, jotka arvioidaan. Valmistaja suorittaa jo tuotannon aikana kattavia testejä IEC 60900:n vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Viimeisessä vaiheessa testataan sähkölujuus. Jokainen työkalu testataan 10000 V AC:ssa. Työkalu saadaan nimetä VDE-työkaluksi ja hyväksyä markkinoille vasta hyväksytyn testin jälkeen. Phoenix Contactin VDE-eristetyt ja -merkityt työkalut tarjoavat käyttäjilleen korkeinta laatua ja turvallisuutta käytettäessä jännitettä johtavissa 1000 V AC:n ja 1500 V DC:n osissa.


Takaisin
Tietoja
Leikkaus, kuorinta, puristus
Materiaalien ominaisuudet ja käyttö

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260