Lifecycle Management skaber investeringssikkerhed for producent og bruger

Oversigt

Industrial Internet of Things  

Mange ting vil ændre sig fleksibelt i deres livscyklus

  • Tools som PLM (Product Lifecycle Management) eller ERP (Enterprise Resource Planning) understøtter migration, kompleksitet og adaptivitet og dermed sikringen af forretningsmodellen i agile systemer.
  • For Industrie 4.0 er indsatsen ikke nok, da den digitale livscyklus inden for engineering og den fysiske levetid for det fremstillede produkt skal vises.

Anvendelse

Levetid for et fysisk anvendeligt produkt (instans)  

Levetid for et fysisk anvendeligt produkt (instans)

Ved hjælp af tilsvarende mekanismer kan den digitale livscyklus (type) inden for engineering og den fysiske levetid (instans) for det fremstillede produkt under dets fremstilling og anvendelse, produktionssystemet i hard- og software samt i processer og værditilvækstkæder og forretningsmodeller vises og håndteres.

Typen kendetegner her en komponent med instansmulighed med entydigt definerede egenskaber, f.eks. det udviklede produkt i digital form. Instansen udgør en konkret, entydigt identificerbar komponent af en bestemt type: det fremstillede apparat. Levetiden omfatter tidsmargen fra slutningen af produktfremstillingen til slutningen af bortskaffelsen. Takket være muligheden for digital bearbejdning af disse informationer kan systemer styres, som er sammensat af undersystemer, der ændrer sig dynamisk, og interagere med andre systemer.

Løsning

Producentoverlappende anvendelse af en digital artikel  

Producentoverlappende anvendelse af en digital artikel

Et eksempel tydeliggør problemstillingen. Producenten af en ventil med indbyggede sensorer bruger komponenter, processer og fremstillingstrin fra andre producenter og kombinerer dem med egen værditilvækst inden for engineering og produktion. Derudover indgår standarder og kundespecifikke krav i processen.

Som resultat fås en digitalt beskrevet produkttype i version 1.0, som blandt andet indeholder mikrocontrolleren i version 3.1 fra en chipproducent. Suppleret med servicesoftware fra en tredje udbyder i version 10.0 installerer maskinbyggeren ventilen i sit anlæg. Denne vil fastlægge de relevante produktkendetegn i sin engineeringproces som anvendelsesprofil for denne ventiltype. Brugeren opretter så eventuelt en anvendelsesprofil, som afviger fra produktet og maskinproducenten.

Hvis producenten af mikrocontrolleren erstatter version 3.1 med version 4.0, skal ventilproducenten designe sit apparat på ny. Derefter tilbyder denne apparatet i version 1.1 med kompatible egenskaber i form og funktion samt funktionelle udvidelser. Derefter sørger maskinbyggeren med udligningen af sin kompatibilitetsprofil for fortsat anvendelse af ventilen og bruger de ekstra funktioner, som denne gør tilgængelig med en opdatering af servicesoftwaren til version 10.1.

Ved udskiftning af en defekt ventil kan maskinbrugeren både bruge version 1.0 og 1.1. Derudover skal en sammenligning med den egne kompatibilitetsprofil finde sted. Resultatet kan så omfatte anvendelse uden tilbagevirkende kraft af den nye ventilversion via ombygning af anlægget og en softwareopdatering til oplagring af version 1.0, så anlæggets livscyklus overvindes. Til organisering af en sådan proces i fleksible Industrie-4.0-systemer kræves en gennemgående digital beskrivelse af kravene.

Konklusion

Med tiltagende digitalisering vil den forklarede proces udvikle sig, så kompleksiteten stiger eksponentielt og kun kan beherskes med en eksplicit integration af livscyklusmodeller i de anvendte systemer.

Der, hvor produkter konstant ændres og fornys på grund af deres leveringskæder, softwaretilstand og funktionsudvidelser, suppleres standardiseringen af en agil livscyklusbetragtning. På den måde kan produkterne håndteres i deres oprettelse og under anvendelsen. De anførte livscykluselementer medfører investeringssikkerhed på producent- og brugersiden.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk