Industrie 4.0 – ordliste

Industrie 4.0 – ordliste

Verden omkring Industrie 4.0 består af mange fagudtryk. Her forklares de vigtigste.

Enkel forklaring af Industrie 4.0-begreber

Der dukker fagbegreber op i forbindelse med emnerne Industrie 4.0 og Internet of Things, hvis definition er vigtig for forståelsen af komplekse forhold. I det følgende er de hyppigst anvendte forklaret kort og enkelt.

Model, så virtuelle og reelle data kan forbindes med hinanden computerbeskyttet. Brugeren får ekstra informationer, f.eks. planlægningsdata, som afstemmes med det reelle produkt.

Kombination af elementer i en model, som bygger på principper og regler med henblik på dens konstruktion, videreudvikling og brug.

En Industrie 4.0-komponent er en international entydig identificerbar, kommunikationsegnet deltager bestående af en styringsflade og den fysiske genstand (asset).

Automation Markup Language er et XML-baseret dataudvekslingsformat. AutomationML™ står til rådighed som åben og gratis standard. Der er mange muligheder for at opnå universalitet ved programmering, betjening og dataudveksling af digitale værktøjer.

Store mængder data, f.eks. kundedata, maskindata, energidata osv. Deres intelligente evaluering lover brugerorienterede tjenester, f.eks. oprettelse af individuelle kundeprofiler eller en permanent optimering af produktion samt fremadskuende vedligeholdelse. På grundlag af dette kan der opstå nye forretningsmodeller.

Komplekst system af intelligente informationstekniske (virtuelle), mekaniske og elektroniske (fysiske) komponenter, der kommunikerer over en datainfrastruktur (f.eks. internettet). Den virkelige og den virtuelle verden forenes her.

Cyber-fysisk system, der anvendes i produktionen.

Afgrænset funktionsomfang, der tilbydes fra en enhed eller en organisation over grænseflader.

Gennem anvendelse af digitale teknologier og teknikker sker der store forandringer af vores dagligdag, erhvervslivet og hele samfundet som sådan. Begrebet dukker ofte op, når firmaer anvender digitale teknologier, og de organisatoriske og økonomiske omstændigheder ændrer sig eller der opstår nye produkter og serviceydelser. Her skelnes der mellem oprettelse af ydelse, tilbud om ydelse og kundeinteraktion.

Analoge værdier konverteres til digitale formater, og de kommunikeres og bearbejdes digitalt.

Hvis forandringerne fra den digitale transformation opstår hurtigt, anvender man ofte begrebet disruption. Mens en innovation videreudvikler markedet, betegner den disruptive innovation en komplet nystrukturering helt frem til udfasning af eksisterende forretningsmodeller.

Brancheuafhængig produktdatastandard til klassificering og entydig beskrivelse af produkter og ydelser. Fra release 10.0 egner eCl@ss sig ud over anvendelse ved indkøb, controlling og distribution også til anvendelse i virksomhedsuafhængig procesdatamanagement og engineering.

Entydigt identificerbar genstand, der pga. sin betydning i informationsverdenen kontrolleres.

Anvendelse eller en stor mængde indbyrdes kommunikerende anvendelsessoftware- eller IT-systemer, som anvendelse til støtte for ressourceplanlægningen for hele virksomheden.

Netværk af ting (= objekter, maskiner og anlæg) og i givet fald mennesker. I dette netværk kender hver komponent sin plads, sin funktion, sine behov. I kommunikation med de andre komponenter stiller den sin funktion til rådighed og og opkræver omvendt sine behov. Målet er en selvstændig løsning af opgaver.

Internet of Things mht. industrielle anvendelser.

Ideer, algoritmer, modeller og samlede afbildninger af virkelige genstande og mennesker i virtuelle miljøer.

Når en Industrie 4.0-komponents livscyklus betragtes, skelnes der mellem type og instans.

På grundlag af typen fremstilles serieprodukter. Ethvert fremstillet produkt repræsenterer så en instans af typen og får en entydig tildeling, f.eks. et serienummer. For kunder er produkterne i første omgang blot typer. De bliver først til instans, når de bygges ind i et konkret anlæg.

Betegnelse for den tyske regerings fremtidsprojekt Industrie 4.0 kommer med løsninger på, hvordan komplekse produktionsprocesser kan optimeres med nye teknologier. Industriel produktion og IT vokser stadig tættere sammen. Det er det overordnede mål at sikre og udbygge Tysklands førende position i den producerende industri.

Industrie 4.0-komponenten er en model, der beskriver egenskaberne ved cyber-fysiske systemer mere nøjagtigt. Hard- og softwarekomponenter i produktionen bliver Industrie 4.0-egnede, idet de opfylder disse egenskaber. Her kan det dreje sig om produktionssystemer, maskiner eller styreskabskomponenter.

Industrie 4.0-komponenter samler alle relevante data om livscyklus fra udvikling til bortskaffelse i en elektronisk, afsikret beholder, styringsfladen. Disse data står til rådighed for alle de virksomheder, der deltager i værdiskabelsesprocessen.

Sammen med RAMI 4.0 fungerer Industrie 4.0-komponenten som grundlaget for udvikling af fremtidige produkter og forretningsmodeller inden for Industrie 4.0.

System af Industrie 4.0-komponenter og moduler med lavere kommunikations- og identificeringsevne, som fungerer med et bestemt formål, udviser definerede egenskaber og støtter standardiserede ydelser og tilstande.

Lærende systemer, der ikke kun udfører definerede algoritmer. Således består metoden Deep Learning for computersystemer i at lære dem at genkende mønstre i informationer. Computeren klassificerer disse og beslutter selvstændigt, hvilken betydning disse data skal have i den pågældende kontekst.

Takket være kunstig intelligens kan store datamængder, f.eks. fra Internet of Things, evalueres meningsfyldt.

Sammenhængende, tilstrækkelig detaljeret abstraktion over aspekter på et anvendelsesområde.

Den i 2008 offentliggjorte OPC Unified Architecture (UA) er en platformuafhængig, serviceorienteret arkitektur, som integrerer alle funktionaliteter i de enkelte OPC Classic-specifikationer i et framework, der kan udvides. OPC UA er en industriel kommunikationsprotokol for dataoverførsel mellem maskiner. Den giver mulighed for at transportere maskindata som kontrolvariabler eller måleværdier og beskrive dem maskinlæsbart.

Med projektet openAAS skal der slås bro mellem konceptarbejdet med ZVEI på arkitekturmodeller (RAMI 4.0, Industrie 4.0-komponenter) og den praktiske implementering af Industrie 4.0 i virksomhedens udviklingsafdelinger.

RAMI 4.0 fører alle væsentlige elementer fra Industrie 4.0 sammen i en tredimensionel lagmodel, hvori produkter eller systemer kan integreres. Det muliggør en trinvis omstilling fra den nuværende verden til Industrie 4.0-verdenen.

Vha. de tre akser "Hierarchy Levels", "Lifecycle & Value Stream" og "Layers" opstår der et 3D-landkort over Industrie 4.0-løsninger.

Sammen med Industrie 4.0-komponenten fungerer RAMI 4.0 som grundlaget for udvikling af fremtidige produkter og forretningsmodeller inden for Industrie 4.0.

Model til en arkitekturbeskrivelse, som benyttes alment og som er anerkendt som hensigtsmæssig. Her kombineres elementer i den model byggende på principper og regler.

Model, som benyttes alment og som er anerkendt som hensigtsmæssig (med karakter af anbefaling) til afledning af specifikke modeller.

Denne beskriver en effektiv og tilpasningsegnet produktion, der til enhver tid opnår den optimale værdiskabelse. Netværkene til værdiskabelse, der organiserer sig selv, kan optimeres efter forskellige kriterier, f.eks. mht. omkostninger, tilgængelighed eller ressourceforbrug.

Når en Industrie 4.0-komponents livscyklus betragtes, skelnes der mellem type og instans.

Med den første idé til et produkt, en maskine eller et anlæg opstår typen. Denne frigives efter afslutning af alle udviklingstrin til serieproduktion.

Virtuel digital og aktiv repræsentation af en Industrie 4.0-komponent i Industrie 4.0-systemet. Alle relevante data for en hard- eller softwarekomponent bliver til deres virtuelle afbildning, som gemmes i styringsfladen.

De konstante omskiftninger i produktionsverdenen viser sig i de tre industrielle revolutioner: Dampmaskinen, arbejdsdelingen i masseproduktionen og automatisering gennem kontrolteknologi. Vi oplever for tiden den fjerde industrielle revolution. Her kombineres IT- og produktionsverdenen i netværk til værdiskabelse.

Brugeren dykker fuldstændig ned i den virtuelle 360°-verden, normalt med en VR-brille. Til sammenligning med AR, Augmented Reality, opfatter brugeren ikke længere de rigtige omgivelser.

Kildeangivelser

 • "Plattform Industrie 4.0",
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17. juli 2017
 • "<AutomationML/>", https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17. juli 2017
 • "Begreber", http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17. juli 2017"
 • "ecl@ss", https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17. juli 2017
 • "Referencearkitekturmodel RAMI 4.0 og Industrie 4.0-komponenterne",
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17. juli 2017
 • "Unified Architecture", https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17. juli 2017
 • "openAAS",
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • "Leksikon", https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17. juli 2017

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk