Indsatsområder

Industrie 4.0 – indsatsområder

I høj grad selvstændig og adaptiv – det er vigtige egenskaber ved morgendagens intelligente produktion.

Hvordan ser morgendagens intelligente produktion ud? Vi præsenterer den – og med den produkter, som allerede i dag byder på muligheden for at gå i retning af Industrie 4.0.

Ud fra vores erfaring i tilslutnings- og automatiseringsteknikken overfører vi de nogle gange abstrakte fordele ved Industrie 4.0 i praksisorienterede indsatsområder. Her står fordelene ved digitalisering mht. kvalitet, fleksibilitet, effektivitet og økonomi i forgrunden.

Digitalisering forbedrer processer inden for værktøjskonstruktion

Digitale processer inden for værktøjskonstruktion  

Digitale tavler leverer informationsgrundlaget til de beslutninger, der skal tages

Digitalisering er grundlaget for Industrie 4.0. Produkter og processer opstår først virtuelt og er fuldstændigt transparente.

Gennem hele et produkts livscyklus understøttes alle procesfaser inden for netværket af værdiskabelse af en standardiseret digital beskrivelse, for eksempel engineering, installation eller produktion. Alle driftstilstande er til enhver tid bekendte, og visualiseringen af dem forenkler planlægning, analyse og drift.

Industrie 4.0-eksempel: Udnyt fordelene ved digitale data i dag

De komplekse sprøjtestøbeforme anvendes til fremstilling af filigranplastdele, der på grund af de stadig mere individualiserede slutprodukter skal være til rådighed på kortere tid.

Data udnyttes universelt til optimering af processer. Hertil tildeles de digitale data entydigt til det fysiske produkt. Således opstår der en komponent i Industrie 4.0, det cyberfysiske system. Takket være denne forbindelse til overordnede systemer er informationer mht. projekter til rådighed, f.eks. omkostninger og materialetype. Digitale tavler leverer informationsgrundlaget til de beslutninger, der skal tages. Desuden hjælper Augmented Reality, den computerstøttede udvidelse af virkeligheden, med at fastlægge koordinaterne til positioneringen af ejektorer til sprøjtestøbeforme.

For at der i fremtiden kan produceres fuldautomatisk og dermed spares tid og penge, beskrives værktøjer og processer fuldstændig digitalt.

Sikker kommunikation ved produktion af I/O-moduler

Produktion af I/O-moduler  

I/O-moduler produceres fuldautomatisk i partistørrelse ét hos Phoenix Contact

Via netværksinfrastrukturer kommunikerer intelligente mekatroniske systemer uafhængigt af lokalisering og firma. Her anvendes udelukkende standardiserede og åbne grænseflader.

Denne kommunikation baseret på Ethernet og internet forbinder decentrale strukturer og er grundlaget for fleksible produktionsprocesser, som optimerer sig selv. En forudsætning for dette er den pålidelige beskyttelse mod uautoriseret fremmed adgang og elektriske forstyrrelser.

Industrie 4.0-eksempel: Sikker kommunikation i produktionen

Ved et konstant stigende antal varianter og små partistørrelser skal Axioline I/O-moduler kunne produceres økonomisk.

Så snart materialet befinder sig på emneholderen, er der forbindelse til det overordnede system via en RFID-tag. Cirkulationssystemet, som kan udvides vilkårligt, muliggør den fleksible sammenkobling af alle tænkelige produktionsressourcer til et produktionssystem. De for produktionsprocessen nødvendige arbejdspladser, montagemaskiner og testceller tilsluttes nemt. Til dette formål kræves ensartede grænseflader samt grundforløbenes selvstændige kontroller. Konceptet muliggør samtidig produktion af forskellige varianter.

Komplekse produktionsprocesser forudsætter intelligente kommunikationsstrukturer. Anlæggets høje kompleksitet kan beherskes af mennesker takket være kommunikationen mellem artiklen og styringen.

Automatisering med maksimal effektivitet

Individuel produktion af skilleforstærkere  

Emneholdere etablerer forbindelsen til produktionssystemet via RFID-tag.

Adaptiv adfærd gør produktionen robust over for fejl af enhver art og fleksibel med henblik på maksimal effektivitet. Der findes ikke en central kontroller, men et intelligent fællesskab. Decentrale kontrollere tilpasser sig selvstændigt processer, materiel og deltagere.

Komplekse processer og uventede hændelser er enklere at styre og optimere. Således bliver produktionen af partistørrelse ét til masseproduktionens lave omkostninger en realitet.

Industrie 4.0-eksempel: Økonomisk produktion af partistørrelse ét

Individualisering af skilleforstærkeren MINI Analog sker i webkonfiguratoren, hvorfra der kan dannes omkring 1000 forskellige apparatversioner.

De frit parametrerbare procesceller producerer individuelle skilleforstærkere efter kundeønske. Anlægget arbejder meget effektivt pga. det universelle materialeflow i proceskæden og minimal setup tid. Til dette er de frit konfigurerbare procesceller tændt eller frigjort automatisk. Anlægget integrerer disse stationer selvstændigt, og en besværlig installation er dermed ikke nødvendig. Medarbejderne forbinder uden problemer modulerne med strøm, trykluft og IT-netværket. Produktionen kan også tilpasses vha. den variantspecifikke, grafiske konfiguration af procesforløbet.

Små partistørrelser kan allerede nu fremstilles til samme omkostninger som en masseproduktion. Det intelligente og selvstændige produktionssystem er økonomisk på langt sigt.

Teknologisk førende tilslutningsteknik

Fortrådning uden værktøj  

Med Push-in tilslutningsteknik kan robotter automatisk udføre fortrådning

Den tiltagende kompleksitet og sammenkobling inden for industrien sikrer elektriske tilslutninger og vedvarende, entydige mærkninger af alle komponenter.

Hurtig og fejlfri fortrådning sparer tid i installationsprocessen for energi og data. Hertil bidrager bl.a. Push-in tilslutningsteknikken, hvormed decentrale deltagere og styreskabe kan fortrådes betydeligt hurtigere.

Industrie 4.0-eksempel: Push-in tilslutningsteknik

Tilpasningsegnede produktionskoncepter skal optimere monteringsarbejde i modulære anlæg.

Ved nyinstallationer eller ændringer i et anlæg nedbringer innovative tilslutningsteknikker og stikbare installationssystemer omkostninger og montagetider vha. hurtig og fejlfri fortrådning. Hertil er Push-in tilslutningsteknikken til direkte ledningstilslutning udviklet: Stive ledere eller ledere bestykket med terminalrør kontakteres direkte og uden værktøj. Den specielle fjederkontur tillader manuel eller automatisk tilslutning af ledere med terminalrør fra 0,34 mm². Fjederen åbnes ved hjælp af betjeningstasten, enkelt og uden direkte kontakt med strømførende dele.

Med den tidsbesparende ledningstilslutning udføres fortrådninger hurtigt og enkelt. Lave indstikkræfter letter fortrådningen.

Håndtering af komplekse processer i produktionen af skilleforstærkere

Enkel betjening
  

Assistentført brugervejledning og visualiserede løsningsmuligheder

Betjening og beslutninger bliver trods den stigende kompleksitet nemmere pga. systemets indlæringsevne.

Guidesystemer viser muligheder for handlinger, som brugeren har brug for i de aktuelle situationer.

Industrie 4.0-eksempel: Menneske-maskine-kommunikation

Komplekse produktionsprocesser forudsætter intelligente kommunikationsstrukturer, som leverer de relevante informationer til brugeren på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted.

Brugeren ser udelukkende de data og valgmuligheder, som han har brug for i den aktuelle situation. Brugerens erfaring ved udførelse af opgaverne samt udbedring af fejl vurderes desuden, således at fremtidig levering af relevante informationer forbedres yderligere. Betjening af applikationen og det at træffe beslutninger bliver således lettere og ikke sværere.

Brugervejledning og visualiserede løsningsmuligheder viser kun de informationer, der behøves i den aktuelle situation.

Digitalisering af bygningsteknikken

Kontrollér et anlægs energiforbrug på en tablet  

Aktiv energistyring optimerer forsyningsprocesser

Alle nødvendige data til en intelligent styring foreligger, således at anvendelsen af energi og materiale kan tilpasses individuelt og nøjagtigt.

Bygnings- og produktionsinfrastruktur er planlagt på en forudseende måde og er lette at optimere under drift.

Industrie 4.0-eksempel: Arbejd effektivt og spar ressourcer

For tiden sker der et opbrud fra klassisk automatisering til digitalisering af bygningsteknikken.

Det IoT-baserede Ecosystem Emalytics kombinerer bygningsstyringsteknik med energimanagement og business intelligence services i én løsning. Smart devices samt apparater, sensorer og aktuatorer fra den traditionelle bygningsteknik integreres direkte i IoT-managementniveauet på basis af standardiserede protokoller og grænseflader. Alle data fås som informationsobjekt, uanset hvor informationen kommer fra, således at bygningsteknikkens processer optimeres.

For bygnings- og energimanagement opstår der universelle løsninger til alt fra effektiv drift til integrering af produktionsanlæg. På den måde stiger energieffektiviteten, og driftsomkostningerne daler.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Industrie 4.0

Morgendagens intelligente produktion

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk