Frekvensomformer og netforsyning

Frekvensomformer og netforsyning

Normkonform forsyning

Med totalløsninger til forsyningsstyring kan du reagere fleksibelt på hændelser i netværket.

Tilbage til Vindenergianlæg

Kategorier

Forsyning af produceret energi til forsyningsnettet er i dag underlagt betydeligt højere krav end for blot år siden. For at sikre netstabiliteten har næsten alle lande skærpet deres specifikationer mht. netforsyning. Derfor har alle vindmøller eller vindmølleparker brug for at have deres egen forsyningsstyring.

Phoenix Contact tilbyder totalløsninger til din forsyningsstyring og netovervågning, således at du kan imødekomme disse krav til normkonforme anlæg.

Dine fordele

  • Sikker tilslutning af effektelektronik med løsninger til ethvert tværsnit
  • Servicevenlig anlægsbeskyttelse takket være funktion til fjernadgang
  • Forsyning i overensstemmelse med reglerne fås med løsninger til forsyningsstyring

Tilslutningsteknik

Tilslutningsteknik fra Phoenix Contact  

Tilslutningsteknik, der passer til dit anlægs størrelse

Der er øgede EMC-krav at tage hensyn til omkring data- og signalkommunikation ved omformeren.

Desuden skal printtilslutningsteknikken være tilsvarende konstrueret og også kunne overføre strømme på op til 125 A.

Uanset hvilken anlægsstørrelse, du arbejder med, eller hvilke lokale retningslinjer der skal overholdes: Her kan du altid finde den rigtige teknik til formålet.

Beskyttelse og fordeling

Komponenter til beskyttelse mod lynnedslag  

Pålidelig beskyttelse mod skader pga. lynnedslag

På grund af deres udsatte placering er vindenergianlæg især i fare på grund af lynnedslag.

Phoenix Contact tilbyder med POWERTRAB en ekstremt robust højeffekt-lynstrømsafleder type 1, som beskytter dit anlæg pålideligt mod skader forårsaget af overspænding.

Til enkel og hurtig distribution af høje strømme i elektronikken finder du i CLIPLINE complete-programmet en passende løsning til ethvert behov.

Netforsyning

Transformerhus ved foden af et vindenergianlæg  

Totalløsninger til netforsyning

Fra retrofit til nye konstruktioner: Med Phoenix Contacts totalløsninger til netforsyning af din vindmølle kan du imødekomme de lokale retningslinjer, både rigtigt i forhold til standarden og frem for alt effektivt.

F.eks. er PACT RCP-strømtransformere kernen i en tidsbesparende retrofit-løsning til dataregistrering ved netforsyningen.

Konsekvent standardmæssig forsyning af energi

Et vindenergianlæg har i dag også til opgave at modvirke netsvingninger og dermed at øge nettets stabilitet. De skal opfylde nettilslutningsbetingelserne, f.eks. som de er angivet i den tyske VDE-AR-N 4105-standard. Og de skal integrere en net- og anlægsbeskyttelse, som registrerer nettets tilstandsværdier og evt. udfører nødfrakoblinger efter definerede procedurer.

Iht. disse krav skal vindmølledriften sikres gennemgående og nettet samtidig overvåges kontinuerligt. Med Phoenix Contacts løsninger til forsyningsstyring kan du hele tiden overvåge forsyningsnettet, og anlægsstyringen kan således reagere på hændelser i netværket.

Løsning til standardmæssig netforsyning

Med Phoenix Contacts løsninger til forsyningsstyring kan du reagere fleksibelt på hændelser i netværket

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk