Procesvisualisering og tilstandsbaseret vedligeholdelse ved spildevandsanlægget Warendorf

Oversigt

Biologisk rensning i beluftningstanken i rensningsanlægget Warendorf  

Beluftningstank i rensningsanlægget Warendorf

  • Spildevandsanlægget Warendorf omfatter et centralt hovedrensningsanlæg og flere decentrale ydre bygninger.
  • En standardiseret dataudveksling finder sted via FDT-teknologien mellem fieldkomponenterne og styresystemet, så der opnås en høj fleksibilitet og effektivitet.
  • En moderne visualiseringsløsning fra Phoenix Contact muliggør en hurtig alarmstyring samt en omfattende dokumentation.
  • Takket være den intuitive brugeroverflade kan visualiseringen ændres uden store udgifter og tilpasses optimalt til processerne og anlægget.

Kundeprofil

Luftfotografi af rensningsanlægget Warendorf  

Luftfotografi af spildevandsanlægget Warendorf

Det moderniserede spildevandsanlæg Warendorf består af mange anlæg og bygninger. Hovedrensningsanlægget er konstrueret til omkring 80.000 personer, et andet mindre rensningsanlæg til omkring 7.000 beboere.

Elleve pumpeværker og ca. 25 specialbygninger er sammenkoblet med hinanden. Kanal- og rørnettet omfatter i alt mere end 250 kilometer.

Anvendelse

Rensningsanlæg Warendorf, betjeningskoncept  

Fieldkomponenter integreres nemt via FDT-rammeapplikationens brugergrænseflade

Stadig mere komplekse processer kræver anvendelse af intelligente og pålidelige fieldkomponenter. Anlægsbrugeren skal kunne hente samtlige driftsdata og diagnosemeddelelser et centralt sted og parametrere og diagnosticere de intelligente fieldkomponenter under driften. Kun på den måde garanteres en høj fleksibilitet og effektivitet inden for alle anlæggets områder.

Et vigtigt modul er FDT-teknologien, som bruges til standardiseret dataudveksling mellem fieldkomponenterne og styresystemet. Til visualisering kræves en løsning, som giver brugeren en enkel håndtering og høj betjeningskomfort. I komplekse anlæg skal brugeren hurtigt kunne navigere mellem de forskellige bygninger, så der kortfristet kan reageres på ikke planlagte hændelser. Derudover skal visualiseringsløsningen råde over forskellige kommunikationsgrænseflader, så anlægsdelene, som er vokset med årene, kan forbindes med de forskellige overførselsprotokoller.

Løsning

Rensningsanlæg Warendorf, procesoptimering  

Tilslutning af fieldkomponenter via en standardiseret kommunikationsgrænseflade

FDT-rammeapplikationen omfatter forskellige komponent- og kommunikationsdrivere og giver brugeren et overblik over alle monterede fieldkomponenter. Via komponentdriveren (Device-DTM) kan driftsdataene, alarmer og vigtige måleværdier for intelligente fieldkomponenter til hver en tid hentes forskellige steder fra. Her spiller det underordnede bussystem ingen rolle mere på grund af den standardiserede kommunikationsgrænseflade.

En fejl lokaliseres hurtigt via FDT-rammeapplikationen. Brugeren kan dermed reagere målrettet. Vigtigt er også den enkle og hurtige integration af ny hardware i den eksisterende applikation. Brugeren skal kun integrere en komponent-DTM i rammeapplikationen. I næste trin kan fieldkomponenten parametreres fra afstand eller direkte på stedet og tilpasses de fremtidige opgaver.

Rensningsanlæg Warendorf, procesoptimering  

Visualisering af samtlige diagnosedata til en tilstandsbaseret vedligeholdelse

Hurtig lokalisering og afhjælpning af fejl

Det lokale visualiseringssystem består af en stationær computer samt to tilsluttede monitorer. Dataene overføres fra en kontroller over OPC-protokollen til den lokale visualiseringsløsning Visu+ fra Phoenix Contact. Via Visu+ kan brugeren overvåge hele rensningsprocessen og hurtigt gribe ind ved behov. Brugeren får vist måleværdier, koblinger og driftstimer for de enkelte aggregater i form af en oversigt eller en tendensgrafik.

Takket være de forskellige processtørrelser fås en særlig udfordring ved den nøjagtige sammenligning. Visu+ laver derfor forskellige tendensgrafikker, som gør forskellige tilpasninger og filtre tilgængelige. De muliggør dermed en detaljeret betragtning af de relevante informationer.

Det lokale visualiseringssystem administrerer også alarmstyringen. Hvis der under processen skulle opstå fejl, leder Visu+ straks fejlmeddelelsen videre til de ansvarlige personer. Brugeren informeres dermed omgående om anlæggets tilstand og kan straks handle.

Konklusion

Rensningsanlæg Warendorf, betjeningskoncept  

Tim Jungmann, teknisk leder af spildevandsanlægget Warendorf

Kravene til rentabiliteten stiger konstant. Derfor bliver det stadig vigtigere at samle informationer og lede dem målrettet videre til de ansvarlige personer. Disse rammebetingelser omsætter visualiseringsløsningen Visu+.

"Den intuitivt håndterbare betjeningsoverflade gør det muligt for mine medarbejdere at ændre visualiseringen uden store udgifter og dermed tilpasse den optimalt til processerne og anlægget", forklarer Tim Jungmann, teknisk leder for spildevandsanlægget Warendorf. Derudover kan fejl registreres tidligt og afhjælpes præventivt.

"Ved at anvende FDT-teknologien kan mine medarbejdere komfortabelt betjene hele anlægget med alle fordelte understationer fra kontrolrummet i Warendorf og registrere relevante data til vedligeholdelse", konstaterer Jungmann. "Konceptet viser sig dermed som optimal understøttelse af vores metode om at styre anlæggene energi- og omkostningsteknisk så effektivt som muligt".

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
PROFINET-buskobler til tilslutning af den decentrale periferiIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Softwarebiblioteker til PC Worx til udvidelse af kontrolteknologi fra Phoenix ContactWATERWORX2400180
Visualiseringssoftware med SCADA-funktionalitetVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA2692788
Inline-kontroller med PROFINET-grænsefladeILC 350 PN2876928
Elektronisk motormanagement til drift med eksterne strømkonvertereEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
BeskrivelseTypeVarenr.
PROFINET-buskobler til tilslutning af den decentrale periferiIL PN BK DI8 DO4 2TX
Softwarebiblioteker til PC Worx til udvidelse af kontrolteknologi fra Phoenix ContactWATERWORX
Visualiseringssoftware med SCADA-funktionalitetVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Inline-kontroller med PROFINET-grænsefladeILC 350 PN
Elektronisk motormanagement til drift med eksterne strømkonvertereEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk