Predictive Maintenance – helhedsorienteret overvågning af pumper og motorer

Oversigt

Pumper og motorer  

Helhedsorienteret overvågning af pumper og motorer

  • Digitaliseringen baner vejen for nye koncepter til optimering af vedligeholdelsen og energistyringen
  • Phoenix Contact tilbyder med PumpMonitor en løsning til forebyggende vedligeholdelse af pumper og anlæg
  • PumpMonitor giver dig mulighed for at forlænge levetiden og reducere energiomkostningerne i dit anlæg

Anvendelse

Vandpumpe  

Predictive Maintenance giver en effektiv anlægsdrift

Der er forskellige grunde til at justere vedligeholdelse i både industri og kommunal vandforvaltning.

Decentraliserede systemkomponenter som pumper og motorer kræver både tid og penge under vedligeholdelse. De sporadisk læste værdier giver et utilstrækkeligt billede af den aktuelle anlægstilstand. Forkerte indstillinger af pumper og motorer registreres således ikke umiddelbart efter, at de er indtrådt. Resultatet er ofte øgede energiomkostninger og forceret slid på anlægget.

Digitaliseringen åbner også nye muligheder inden for vand- og spildevandsforvaltning til overvejelse og optimering af vedligehold og energistyring. I de seneste år er Predictive Maintenance som koncept for forebyggende vedligeholdelse blevet etableret.

Predictive Maintenance beskriver den permanente overvågning af anlæg og aggregater vha. moderne sensorer. Antydninger af slid opdages tidligt, og yderligere skader og nedbrud undgås. Anlægsoperatører drager fordel af øget anlægsadgang og reducerede vedligeholdelsesomkostninger.

Løsning

Webvisualisering  

Webvisualisering af anlæggets aktuelle tilstand

Phoenix Contact tilbyder en installationsklar styreskabsløsning til enkel implementering af Predictive Maintenance i dit anlæg.

De aktuelle vedligeholdelseskrav for dine pumper og motorer bestemmes ved kontinuerlig overvågning af relevante målte variabler. Udover mekaniske og elektriske målinger overvåges hydrodynamiske værdier som lejer og maskinvibrationer ved hjælp af et integreret sensormodul. Dette gør det muligt at vurdere tilstanden af anlæggets komponenter som en helhed. Truende turbulenser og kavitationer kan identificeres og imødegås i et tidligt stadium ved at optimere kapacitetsudnyttelsen af pumper og motorer. Den energieffektive drift af pumper og motorer reducerer også energiforbrug og energiomkostninger.

Takket være forbindelsen til det overordnede styresystem og integreret webvisualisering kan du til enhver tid overvåge tilstanden af dine pumper og motorer online, uanset hvor du er. Høje omkostninger pga. tid og personale til inspektioner bortfalder. I tilfælde af en fejl giver PumpMonitor dig mulighed for at reagere straks og modvirke evt. slid eller fejl i dit system.

Styreskab PumpMonitor  

Enkel realisering af Predictive Maintenance til dit anlæg

Dine fordele

  • Minimering af behovet for vedligeholdelse takket være forebyggende vedligeholdelse, herunder mekaniske, elektriske og hydrodynamiske parametre
  • Reduktion af energiforbruget gennem registrering af systemets effektivitet og Best Fit-punktobservationer.
  • Øgning af anlæggets oppetid gennem svingnings- og lejeobservation

Tekniske data

Du kan finde yderligere detaljer om vores Predictive Maintenance-løsning i E-shoppen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk