Desinfektion, blødgøring, slamvandbehandling

Desinfektion, blødgøring, slamvandbehandling

For bedst mulig vandkvalitet

Opfyld de høje krav til vandkvaliteten med løsninger fra Phoenix Contact.

Det er drikkevandsdesinfektionens opgave at eliminere bakterier og vira. Kloring er en gennemprøvet desinfektionsproces i behandlingen af drikkevand og forhindrer rekontamination i ledningsnettet.

Sørg for en pålidelig og afbrydelsesfri drift af dit anlæg Til det tilbyder Phoenix Contact dig produkter og løsninger, som overholder de lovmæssige bestemmelser og de høje krav til vandkvaliteten.

Dine fordele

  • Altid et øje på anlægget takket være visualisering på stedet med integreret fjerndiagnose
  • Pålidelig signalregistrering til dekarbonisering takket være afbrydelsesfri drift, også ved strømudfald
  • Modulære styringsløsninger til pålidelig drift af klordioxid-behandlingsanlæg

Integreret fjerndiagnose i desinfektionen

Komponenter til styring af bearbejdningsanlæg  

Styring og visualisering af kloranlægget

Lovmæssige bestemmelser forlanger desinfektion af drikkevandet, f.eks. gennem anvendelse af klordioxid. Måleværdier som gennemstrømning og restklor anvendes til nøjagtig styring af klordioxid-behandlingsanlæg.

Kombinationen af modulær kontrolteknologi med integreret webvisualisering muliggør en nøjagtig styring med betjening på stedet.

Enkel galvanisk adskillelse

Komponenter til måling af strømsignaler under drift  

Måling af strømsignaler under drift

Ved dekarboniseringen til mindskelse af vandets hårdhed anvendes meget forskellige processer. I alle anvendte måle-, styrings- og reguleringsstyreskabe skal der her ske en galvanisk adskillelse.

Løsninger fra Phoenix Contact sikrer uafbrudt drift takket være målingen af aktuelle signaler under drift uden adskillelse af den aktuelle strømsløjfe.

Webbaseret visualisering direkte på stedet

Screenshot af visualiseringssoftwaren atvise®  

Visualisering lokalt med atvise®

I behandlingen af slamvand bundfældes det akkumulerede returskyllevand fra filtertrinene.

Panel-pc'ere med visualiseringssoftwaren atvise® overtager visualiseringen på stedet og understøtter således vedligeholdelsespersonalet i det daglige vedligeholdsarbejde.

Løsninger til klordioxid-behandlingsanlæg

For at få den rigtige dosering af klordioxid har behandlingsanlæggene brug for en nøjagtig overvågning og mængderegulering af forsyningen med vand til drift ved injektoren.

Den modulære kontrolteknologi fra Phoenix Contact opfylder disse krav takket være intelligent PROFINET- eller PROFIBUS-tilslutning af behandlingsanlægget. Vha. integreret visualisering på stedet har du altid et øje på dit kloranlæg.

Topologi: Løsninger til klordioxid-behandlingsanlæg

Regulér og overvåg dit kloranlæg med styrings- og visualiseringsteknik fra Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk