Intelligent brøndautomatisering til grundvandsindvinding

Oversigt

Grundvandsbrønd  

Grundvandsbrønd

  • Oprettelsen eller modernisering af transportanlæg til indvinding af grundvand udgør ofte en teknisk udfordring, især med hensyn til automatiseringsteknik.
  • Phoenix Contact tilbyder med WellControl en løsning til intelligent automatisering af brønde til grundvandsindvinding, som er skræddersyet til dine behov.
  • Løsningskoncepterne fra Phoenix Contact, der er afstemt efter hinanden, giver dig mulighed for at få en ydelsesoptimeret og omkostningseffektiv drift af dine anlæg.

Anvendelse

Medarbejder ved grundvandsboring  

Pålidelig automatisering af en grundvandsboring

Grundvandsbrønde er værker, der er decentralt tilsluttet et vandværk. De er uundværlige, når befolkningens drikkevandsbehov, der svinger meget i løbet af dagen, skal dækkes. På grund af dette er det nødvendigt at sikre brøndenes drift og dermed forsyningen.

Præventiv vedligeholdelse og anvendelse af fjerntilslutningsteknologi er uundværlige i den forbindelse. Desuden er det et mål at have en balanceret udgang af de enkelte brønde for at forhindre en sænkning af grundvandsspejlet og for at øge levetiden for brøndene.

Operatørers omhyggelige hensyntagen til driftsomkostninger viser behovet for en energieffektiv pumpedrift, og det skal der tages hensyn til i den tekniske udførelse. For at opfylde alle disse krav er det nødvendigt med en moderne automatisering med en sikker tilslutning til kontrolrummet.

Løsning

Styreskab med automatiseringsteknik til vandindvinding  

Automatiseringsteknik til vandindvinding

Phoenix Contact tilbyder en færdigkonfigureret løsning, der også kan konfigureres yderligere, og som klarer alle nødvendige styrings- og reguleringsopgaver i grundvandsbrønde.

Få gavn af sparet arbejde i forbindelse med idriftsættelse takket være parametrering, helt uden programmering. Også tilslutning til et kontrolrum via fjernkontrol IEC 60870-5-104 kan nemt og komfortabelt udføres.

Tilslutning af fieldkomponenter sker via procesbiblioteket Waterworx fra Phoenix Contact. Ved hjælp af forprogrammerede funktionsblokke muliggør de effektiv engineering for dine anlæg.

Kernen i automatiseringshardwaren er en Axioline-kontroller, som er udstyret optimalt til fremtidige udvidelser vha. PROFINET- og Modbus/TCP-funktionalitet. Derudover sørger et omfattende koncept for overspændingsbeskyttelse og spændingsforsyning for den nødvendige forsyningssikkerhed og forudsigelig service.

De anvendte komponenter stiller omfattende diagnosemuligheder til rådighed, således at tilstanden i dit anlæg også kan overvåges på afstand. MSR-moduler fra MINI Analog Pro-familien er også egnede til anvendelse i barske omgivelser. Gennem disse filtreres og opfriskes alle indgående analoge værdier til videre bearbejdning, og også en forsyningsskilledrift af periferiapparater er mulig uden problemer.

Topologi protokolkonvertering  

Standardmæssig overførsel af procesdata fra forskellige fjernkontrolstationer til kontrolrummet.

Dine fordele

  • Effektiv brønddrift gennem moderne automatiseringsteknik
  • Forsyningssikker takket være et intelligent koncept til overspændingsbeskyttelse og spændingsforsyning
  • Intuitiv web-visualisering til diagnose på stedet og styring af anlægget
  • Minimering af engineering-arbejdet takket være intuitiv parametrering

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk