Løsning til segmentstyring

Oversigt

Parkstyring: Overvågning og styring  

Parkstyring: Overvågning og styring

  • En rentabel drift af store fotovoltaiske anlæg forudsætter kontinuerlig overvågning og styring på segmentniveau.
  • Med Array Control fra Phoenix Contact har planlæggere og driftsledere af anlæg en gennemprøvet og pålidelig løsning til registrering og levering af alle fremkomne data med henblik på effektiv parkstyring.
  • Løsningen er enkel at installere og kan nemt integreres i store fotovoltaiske anlæg.

Anvendelse

Array Control  

Koblingsudstyrskombination Array Control

For at kunne drive et stort fotovoltaisk anlæg effektivt er det nødvendigt med kontinuerlig overvågning og styring.

Et solcelleanlæg i størrelsesordenen 10 MW er sammensat af ca. 2500 strenge med hver 20 solcellemoduler. Det omfatter så et stort antal generatortilslutningskasser, vekselrettere og ekstra overvågningskomponenter, såsom referencesensorer, vejrstationer eller energimåleapparater.

Utallige måledata skal indsamles og bearbejdes, vekselrettere styres og anlægsstatus overføres til et overordnet datamanagementsystem.

Løsning

Da den fremkomne mængde af data er meget stor, er den fotovoltaiske park opdelt i enkelte segmenter, de såkaldte arrays. I kombinationen af koblingsenheder Array Control fra Phoenix Contact befinder der sig en styring. Denne opsamler måledata fra vekselrettere, dataloggere og energimålere i et array efter en ensartet datamodel og videresender dem til et overordnet SCADA-system i det centrale kontrolrum.

Forprogrammerede funktionsblokke letter tilslutningen af de enkelte komponenter til Array Control. Hvis der skulle forekomme en belastning af nettet, styrer Array Control vekselretteren for at reducere efftekten. Derudover foretager Array Control talrige diagnosefunktioner, f.eks. ved fald i effekten på en streng. Statusmeldinger, f.eks. til tyveribeskyttelse eller udfald af komponenter, er supplement til de registrerede værdier. Alle data gemmes over en årrække på op til 25 år.

Med Array Control som komponent i parkstyringssystemerne fra Phoenix Control kan du implementere en effektiv styring af store fotovoltaiske anlæg.

Overvågning og styring af store fotovoltaiske anlæg  

Array Control – til effektiv drift af store fotovoltaiske anlæg

Dine fordele

  • Lave engineering- og driftsomkostninger takket være intelligente automatiseringsløsninger
  • Basisanvendelse til registrering af alle relevante data på segmentniveau med en universel datamodel
  • Enkel integration af forskellige vekselrettere, jævnstrømsmålere og overvågningskomponenter på grundlag af forprogrammerede funktionsblokbiblioteker
  • Skalerbar ved de voksende krav til databearbejdning og datamængde

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk