Tilbage til oversigten

FAQ mGuard Secure Cloud

Phoenix Contact optræder i den forbindelse som din personlige IT-afdeling. Vi driver mGuard Secure Cloud public i et datacenter med den nyeste teknologi og en central og fejlsikker mGuard-infrastruktur, som du forbinder med dine mGuard-enheder i felten via sikre VPN-tunneller.

Det, vi står for, er dermed garanteret tilgængelighed og konstant overvågning året rundt. Det garanterer maksimal pålidelighed og tilgængelighed af service til dine maskiner, anlæg og kunder. Ud fra dine individuelle oplysninger opretter vores mGuard Secure Cloud public-administratorer dine mGuard VPN-konfigurationer for dig og leverer disse på mGuard Secure Cloud public-hjemmesiden til download. Eller vi sender dig dette på et SD-kort eller pr. e-mail.

Idriftsættelse kræver kun få enkle trin med de på hardware-siden klargjorte mGuard-konfigurationer.

Den letbetjente mGuard Secure Cloud public giver hurtigt og yderst sikkert adgang til samtlige de maskiner, der er til rådighed. Det eneste, servicepersonalet har brug for, er en standard-webbrowser, så de kan koble sig på mGuard Secure Cloud public-hjemmesiden. Efter autentifikation ligger alle relevante informationer i adgangsdataene: Placering, operatører, service-mål (maskiner), brugere og deres adgangsrettigheder.

mGuard Secure Cloud (mSC) er en sikker service for fjerntilslutninger. Teknologien er udviklet af Innominate, en virksomhed i Phoenix Contact-gruppen. mSC gør det via offentligt tilgængelig infrastruktur muligt for maskinkonstruktører at have en enkel, billig og sikker løsning til at vedligeholde maskiner og systemer uafhængig af deres placering. Det drejer sig om en meget sikker webbaseret proces, som giver hurtig forbindelse til maskiner og anlæg i hele verden.

mGuard Secure Cloud public er en cloud-baseret Remote Services-infrastruktur, som du ikke behøver at installere ekstra software for at kunne bruge. Der behøves kun en moderne SSL-egnet webbrowser.

Du kommer frem til startsiden for mSC på følgende webadresse (datacenter Berlin, Tyskland):

https://de.cloud.mguard.com/

Pladsholder Cloud

Før du kan logge ind i mGuard Secure Cloud public og kan arbejde med det, skal du en gang for alle registrere dig gratis som mGuard-kunde.

Gå frem på følgende måde:

 1. Klik på knappen "Login | Registrering" i den øverste kant af vinduet på login-siden af Secure Cloud public.
 2. Klik på knappen "Registrer" i det nu åbnede login-område.. Eller: Klik på det link med markeret kant, som hedder "REGISTRERING" midt på registreringssiden.
 3. Udfyld alle obligatoriske felter på registreringsformularen.
 4. Indtast det målnetværk (maskinnet), som du ønsker at nå med VPN-forbindelsen.
 5. Du kan en gang for alle acceptere evalueringsbetingelserne for mGuard Secure Cloud public ved at sætte et flueben i checkboksen.
 6. Indtast sikkerhedskoden (captcha).
 7. Klik på "OK"-tasten.

Når dine indtastninger er godkendt, opretter Secure Cloud Service en såkaldt klient til dig. Denne proces kan grundet den omhyggelige verificering tage op til flere timer.

Bagefter sendes adgangsdata til den masteradmin-brugers e-mail adresse, der er oplyst i registreringsformularen.

Login i mGuard Secure Cloud public

Login hos mGuard Secure Cloud public sker ved hjælp af en klient. Alle de aktiviteter, der derefter udføres i denne cloud, gennemføres inden for denne klient.

Når dine registreringsdata er kommet ind, får brugeren Masteradmin adgangsdata til en 30-dages uforpligtende evalueringsperiode tilsendt til den oplyste e-mail adresse.

Efter evaluering, eller hvis du straks har besluttet dig for prisklasse, får du en tilsvarende brugeraftale fra Secure Cloud Service. Når du har sendt den af dig underskrevne brugeraftale retur, får brugeren Masteradmin tilsendt adgangsdata svarende til valgt prisklasse tilsendt til den oplyste e-mail adresse. Opbevar adgangsdata på et sikkert sted og undgå at uvedkommende får adgang til disse.

Vha. adgangsdata (klient-id, bruger-id, password) kan du nu tilmelde dig hos mGuard Secure Cloud public.

Gå frem på følgende måde:

 1. Klik på knappen "Login | Registrering" i den øverste kant af vinduet på registreringssiden af Secure Cloud public.
 2. I området "Login" taster du dit klient-id, brugernavn og password.
 3. Hvis du sætter et flueben i checkboksen "Forbliv logget ind", bliver du ved med at være logget ind i en måned.
 4. Hvis du ikke har sat et flueben, bliver du logget af systemet efter en times inaktivitet.
 5. Klik på knappen "Login".
Login hos mGuard Secure Cloud public

Afhængig af den nærmere undersøgelse af dine legitimationsoplysninger, som finder sted inden for normal kontortid (tidszone Berlin) gennem vores Secure Cloud service, kan denne proces tage nogen tid. Denne proces er en præventiv foranstaltning, der skal forhindre registrering og tilmelding af personer og institutioner, der ikke er tillid til.

Hvis du har glemt dit login eller din paswordkombination, kan du anmode om et nyt password via linket "Glemt password" i login-området. Et link til oprettelse af et nyt password sendes til den e-mail adresse, der er oplyst i din cloud. Bemærk, at dette link kun er gyldigt i 24 timer. Derefter skal der anmodes om et nyt password. Hvis du ikke har fundet dette link i din indbakke inden for få minutter, bedes du tjekke spamfilteret eller spammappen for din e-mail konto.

Glemt password til cloud

mGuard Secure Cloud anvender en VPN-teknologi (Virtuelt Privat Netværk), der bygger på IPsec-standarden.

mGuard Secure Cloud modtager informationer om forbindelsen (f.eks. IP-adressen) både fra serviceteknikerne og fra den mGuard-hardware, som er tilsluttet maskinerne. Derigennem muliggøres gensidig kommunikation i et sikkert og enkelt miljø over internettet.

Desværre ikke. mGuard Secure Cloud er i øjeblikket kun tilgængeligt for mGuard-kunder og -brugere. 

Eneste undtagelse: Servicearbejdspladser må tilsluttes til mGuard Secure Cloud public vha. en certificeret IPsec VPN Client.

Vær opmærksom på, at alle mGuard-enheder, der er tilsluttet mGuard Secure Cloud, nødvendigvis skal have Firmware version 7.5 eller højere.

Innominate stiller den nødvendige konfiguration til rådighed for den maskine, der er tilsluttet via mGuard, samt for forbindelsen til serviceteknikeren.

Når du har givet Innominate informationerne om forbindelsen (f.eks. IP-adressen), får du konfigurationsfilen af Innominate.

Konfigurationsfilen er parat på mSC-hjemmesiden eller sendes til dig pr. e-mail eller på et SD-kort.

mGuard-produkterne produceres udelukkende i Tyskland, og serverne til vores cloud-baserede tjenester står pålideligt til rådighed i et datacenter med høj tilgængelighed, der også ligger i Tyskland.

Vi optræder i dette tilfælde som din personlige IT-afdeling – vi driver Secure Cloud i et datacenter med den nyeste teknologi og en central og fejlsikker MGUARD-infrastruktur, som du forbinder med dine mGuard-enheder i felten via sikre VPN-tunneller.

mGuard Secure Cloud public giver en effektiv og skalerbar VPN-infrastruktur, som forbinder servicepersonalet sikkert og nemt med maskiner og anlæg over internettet. Den anvendte mGuard VPN-teknologi benytter IPsec-sikkerhedsprotokollen med en stærk kryptering. Derved garanterer mGuard fortrolighed, autenticitet og integritet for alle informationer og data, der overføres mellem serviceteknikerne og maskinerne.

Der anvendes flere sikkerhedsniveauer. På serviceteknikerens side anvendes der en 2-faktor proces til hhv. mødet og VPN-godkendelsen. mGuard Secure Cloud understøtter dog nu også X509-certifikater, som sikrer entydighed og fortrolighed for enhver VPN-tunnel. Ud over disse sikkerhedsniveauer anvendes der også pålidelig, tilstandsorienteret mGuard-firewall og IPsec-VPN-teknologi. Derved garanterer mGuard Secure Cloud fortrolighed, autenticitet og integritet for alle informationer og data, der overføres mellem serviceteknikerne og maskinerne.

mGuard Secure Cloud benytter det Virtuelle Private Netværk (VPN) IPsec - en anerkendt og meget sikker standard for fjerntilslutninger. I mSC anvendes AES-standarden med en kryptering på 256 bit (AES-256), som er godkendt til sikring af strengt fortrolige data. Derudover sikrer den benyttede SHA-1-algoritme dataintegriteten, når de krypterede pakker sendes via internettet.

Enhver mGuard, der er forbundet med din maskine, råder over en integreret konfiguration, der udelukkende bruges til kommunikation med mGuard Secure Cloud. Det er ikke tilladt at se på, undersøge eller på anden måde kommunikere med enheder eller serviceteknikere på andre konti. Gennem unikke certifikater i hver enhed sikres det, at der sker en autentifikation i forhold til vores servere. Der anvendes lignende autentifikationsmetoder for serviceteknikerne, således at de hver for sig kun kan kommunikere med bestemte mGuard-enheder. Ud over autentifikationen indeholder mGuard også en firewall, der beskytter din maskine mod uautoriseret adgang uden for VPN-netværket.

Der, hvor maskinen står, er det kun nødvendigt med en mGuard. Der findes til gengæld mange industrielle mGuard-versioner at vælge imellem. Der, hvor serviceteknikeren er, skal der enten bruges en mGuard-enhed eller en IPsec-VPN-kompatibel software, f.eks. mGuard Secure VPN Client eller Shrew Soft VPN Client. På begge lokationer er det nødvendigt med en internetforbindelse via mGuard-WAN-port.

Når du er logget ind første gang i mGuard Secure Cloud, kan du se fanen SERVICE. På denne fane kan man se, hvilken servicetekniker der er koblet på. Her kan du også anmode om en ny service-VPN. For at gøre dette, skal du klikke på symbolet og følge anvisningerne.

Når du er logget ind første gang i mGuard Secure Cloud, kan du se fanen MASKINE. På denne fane kan man se, hvilke maskiner der aktuelt er koblet på. Her kan du også anmode om en ny maskin-VPN. For at gøre dette skal du klikke på symbolet og en lokation.
Efter klik på lokationen, skal du igen klikke på symbolet for at tilføje maskinen. Efter at maskinnavnet er blevet tilføjet, kan du anmode om VPN for denne bestemte maskine.

 • Bjælken "Service" viser status for din mGuard SMART eller mGuard Secure VPN Client. Det er markeret med rødt, når din service-VPN ikke er forbundet og med grønt, når den er forbundet.
 • Bjælken "Maskine" viser status for din specielle forbindelse til en af dine maskin-mGuards i felten: Rød markering viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem bruger og maskine, mens grøn markering viser, at der er forbindelse mellem dem.
 • Bjælken "Routing" viser på samme måde status: Rød betyder, at der ikke udføres routing mellem service-VPN og maskin-VPN.
 • Hvis forbindelsen skal være optimal, bør alle bjælkerne "Service", "Routing" og "Maskine" være grønne.
Statusvisning: Service (VPN-tunnel oprettet/ikke oprettet | Routing (gennemført/ikke gennemført) | Maskine (nået/ikke i kontakt)

Efter login kan du ved at klikke på "Hjælp" i det øverste højre hjørne downloade en vejledning til mGuard Secure Cloud.

På fanen "Maskine" markerer du den placering af maskinen, der skal ændres. Klik på symbolet og følg anvisningerne for at ændre navnet på maskinens placering.

I mGuard Secure Cloud er det ikke tilladt for brugeren at arbejde samtidig på flere maskiner. Det er dog muligt, at flere autoriserede serviceteknikere kan arbejde sammen på den samme maskine, eller at flere serviceteknikere arbejder på forskellige maskiner.

mGuard-enhederne (på maskinen eller på kontoret) initierer VPN-tunnellen til mGuard Secure Cloud og anvender her udelukkende udgående porte. Det er ikke nødvendigt at åbne bestemte porte i din firma-firewall for at anvende vores server. Desuden anvender IPsec-VPN-standarden portene UDP 500/4500. Med mGuard-teknologien kan vi dog benytte allerede godkendte udgående porte som HTTPS (TCP 443).

mGuard kan konfigureres til begge scenarier. Hvis du ikke ønsker, at slutkunden har adgang til din maskine, kan mGuard blokere hele den lokale datatrafik fra netværket til slutkunden og kun lade VPN-datatrafikken komme igennem.

mGuard kan dog også indrettes sådan, at slutkundens datatrafik må komme igennem til din maskine. Du skal sikre dig, at du angiver den særlige funktion for dette i anmodningen om VPN-konfiguration.

Med mGuard er det muligt at hhv. aktivere eller deaktivere tunnellen vha. en kontakt på mGuard-hardwaren

Du skal sikre dig, at du angiver den særlige funktion for dette i konfigurationen.

mGuard bruger slutkundens netværk for at kunne tilslutte sig til serverne. Det betyder, at der er behov for de samme indstillinger som for en forbindelse mellem en pc og et netværk (IP-adresse, sub-netmaske og standard-gateway). mGuard kan desuden optræde som DHCP Client og automatisk overtage alle nødvendige indstillinger.

Det er ikke noget problem. Du kan få hjælp til enhver maskin-VPN- eller service-VPN-konfiguration hos vores Secure Cloud-service. Vores venlige servicemedarbejdere ringer gerne tilbage til dig (kun for Premium-kunder) eller tager kontakt til dig pr. e-mail, hvis du sætter flueben i "Venligst kontakt mig!", når du er ved at sende VPN-konfigurationsanmodningen (VPN Builder).

VPN-konfiguration

Cloud-tilbuddet kan selvfølgelig testes uforpligtende. Enhver mGuard Secure Cloud-klient kan efter udført registrering gennemføre en gratis evaluering (Premium-omfang) i 30 dage for hhv. en serviceforbindelse og en maskinforbindelse. Her konfigureres begge VPN-forbindelser gratis for dig og kan testes vilkårligt efter alle kunstens regler. Efter prøveperiodens udløb kan testforbindelserne efter ønske konverteres til produktive VPN-forbindelser. For at løse dette bedes du henvende dig til vores Secure Cloud-service.  

VPN-forbindelser, dvs. både service- og maskinforbindelser, kan ophæves af rollerne "Admin" og "Master Admin" på hhv. servicearbejdsplads- eller maskinstamkort.

Ophævelse af VPN-forbindelser

De mest relevante forbindelsesdata kan tjekkes af rollerne "Admin" og "Master Admin" på følgende sted:

Menupunktet "Administration >> VPN-forbindelser": Oversigt over alle oprettede VPN-forbindelser samt status.

mSC administration

For tiden har vi certificeret følgende IPsec Software VPN Clients til servicearbejdspladserne:

 • mGuard Secure VPN Client
 • Shrew Soft: http://www.shrew.net/
 • Du skal sikre dig, at din browser accepterer cookies fra adressen https://de.cloud.mguard.com.
 • Kontroller cookie-indstillingerne for Firefox:
  Menu >> "Indstillinger" >> "Beskyttelse af personlige oplysninger" >> "Historik" > ved "Acceptér cookies" sættes der flueben.

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
 • FAQ mGuard Secure Cloud

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11