Applikationseksempler

Applikationseksempler

Mange forskellige muligheder til din applikation

Oplev vores intelligente løsninger til pålidelig overvågning af dine feltstationer.

Energiforsyning

Anvendelse af extendere i modulære kraftvarmeanlæg  

Anvendelse af extendere i modulære kraftvarmeanlæg

Applikation
Kommunale forsyningsselskaber er også ansvarlige for netstabiliteten. For at und­gå nedsat funktion og for­styrrelser er en omfattende overvågning af nettene nødvendig. Status- og fejlmeddelelser samt advarsler skal kommunikeres pålideligt til kontrolrummet. Emnet datasikkerhed spiller her en stadig større rolle. Pga. EEG-management opstår der flere sarte data, der skal transmitteres til styreteknikken. Derfor kan der allerede i dag konstateres en trend henimod en end-to-end-kryptering.

Løsning
Takket være kombinationen af unmanaged og managed Ethernet-extendere fra Phoenix Contact kan status- og fejlmeddelelser samt advarsler sendes automatisk til styrecentralen pr. SNMP (Simple Network Management Protocol).

Resultat
Samspillet mellem enhederne i forbindelse med eksisterende ledninger gør ikke bare brugen af systemet enkel og økonomisk, men imødekommer også kravet til intelligente og effektive net.

Solenergi

Anvendelse af en forsyningsstyringsregulator i det fotovoltaiske kraftværk  

Anvendelse af en forsyningsstyringsregulator i det fotovoltaiske kraftværk

Anvendelse
Også decentrale fotovoltaikanlæg skal yde deres bidrag til en høj netstabi­litet. De ansvarshavende netoperatører foreskriver i deres nettilslutningsbetingelser for fotovoltaiske anlæg, hvilke områder der skal overholdes for netfrekvens og -spænding samt for blindeffekt. Derudover skal netoperatøren være i stand til ved behov at kunne sænke et overudbud af energi. Disse reguleringspåbud til anlæggene overfører netoperatøren til de respektive fotovoltaiske forsyningsstyringer ved hjælp af fjerntilslutningsteknologi.

Løsning
Funktionsblokbiblioteket Resy+ fra Phoenix Contact udvider forsynings­styringsregulatoren i fotovoltaiske anlæg med fjerntilslutningsteknologiske protokoller. I forbindelse med den modulære kontrolteknologi kan de mange forskellige krav fra netoperatørerne omsættes til praksis.

Resultat
På det fotovoltaiske område kan Phoenix Contact ikke bare tilbyde et platformskoncept til realisering af fotovoltaiske kraftværk, men sørger også med funktions­blokbiblioteket Resy+ for at udvide forsyningsstyringsregulatoren med fjerntilslutningsteknologiske protokoller.

Vand- og spildevandssektor

Anvendelse af løsningen PumpControl i spildevandspumpeanlæg  

Anvendelse af løsningen PumpControl i spildevandspumpeanlæg

Anvendelse
Spildevandspumpeanlæg er en vigtig bestanddel i en pålidelig bortskaffelse af spildevand. Et kommunalt spildevandsselskab har decentrale spildevandspumpeanlæg fordelt ud over hele distributionsnettet. Disse skal, om nødvendigt, døgnet rundt transportere spildevandet til højere beliggende afløbsanlæg og skal fungere fejlfrit. Aktuelle driftsdata sendes til det overordnede styresystem.

Løsning
Den installationsklare styreskabsløsning PumpControl overtager alle styrings- og reguleringsopgaver fra decentrale spildevandspumpeanlæg. Ud over kontrolleret tilkobling af pumper og registrering af måleværdier sendes vigtige meddelelser til det overordnede styresystem pr. ODP samt pr. SMS til operatørpersonalet.

Resultat
Ved anvendelse af løsningen PumpControl kan spildevandspumpeanlæg styres og reguleres behovsorienteret. Herved opnås en omkostningsbesparelse og en optimering af ressourcerne. Den integrerede fjernkontrolgrænseflade sørger for en effektiv integrering i det overordnede styresystem.

Olie og gas

Sensorer til målestationen på pipeline  

Sensorer til målestationen på pipeline

Anvendelse
Et procesteknisk anlæg omfatter ofte hundreder af ventiler, der til dels stadigvæk betjenes manuelt. Den efterfølgende overvågning af disse ventiler gennem udvidelsen med positionskontakter forbedrer overvågningen og sikkerheden i produktionsvirksomheden.

Løsning
I centrum af en ventilgruppe  placeres mindre styreskabe med et IO-system. På hver ventil placeres to sensorer, der så forbindes med skabet pr. kabel. Styreskabet i felten er trådløst forbundet med centralen med Radioline-systemet fra Phoenix Contact. En kompleks proprietær kodning sørger for en sikker overførsel. Et intelligent Mesh­netværk øger systemets fejlimmunitet.

Resultat
Den modulære opbygning og muligheden for et stort antal deltagere gør, at dette system kan overvåge alt fra små til meget store anlæg på en sikker måde.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk