Applikationseksempler

Applikationseksempler

Mange forskellige muligheder til din applikation

Oplev vores intelligente løsninger til pålidelig overvågning af dine fieldstationer.

Energioverførsel og -fordeling

Anvendelse af fjernkontrol- og automatiseringssystemet smartRTU i energinettet  

Anvendelse af fjernkontrol-­ og automatiseringssystemet i energinettet

Anvendelse
For en effektiv udbygning og pålidelig drift af energinet er overvågning af driftsværdier et væsentligt grundlag. Den stigende anvendelse af decentrale udvindingsanlæg og det hurtigt voksende antal af nye strømforbrugere, f.eks. som led i elektromobilitet, giver nye udfordringer. Et eksempel er de medfølgende svingende udvindingsmængder og tiltagende samtidige forbrug af varmepumper eller elektromobilitet. Den elektriske energifordeling skal dermed optimeres til pålidelig og fremtidsegnet drift.

Løsning
smartRTU er udviklet specielt til overvågning og styring af fordelingsnet. Softwaren gør det muligt at konfigurere de komplekse anvendelsessituationer på en overskuelig web-overflade. Dette gør det også muligt for teknikere uden programmeringskendskab at foretage en omfattende parametrering. Meldinger om driftstilstande og målestørrelser samt fjernkontrol afvikles med overordnede fjernkontrolknuder eller styringssystemer under overholdelse af alle aktuelle informationssikkerhedsforskrifter. Transmissionerne foregår over flere kommunikationsveje ved hjælp af standardiserede fjernkontroller såsom IEC 60870­5­101/104 i signal- og styreretningen. Ud over overvågningsløsninger udfører smartRTU diverse forskellige (fjern-)kontrolkommandoer, lige fra simple enkeltmeldinger til komplekse dobbeltkommandoer med aflåsninger. På den måde fjernstyres f.eks. last- og effektafbrydere over en enkel parametrering.

Facit
Phoenix Contact har med smartRTU en fjernkontrol-­ og automatiseringsløsning, der er nem at parametrere. Registreringen af driftsdata og fjernkontrol af energinettet understøtter driftsoptimeringen og investeringsplanlægningen.

Solenergi

Anvendelse af en forsyningsstyringsregulator i det fotovoltaiske kraftværk  

Anvendelse af en forsyningsstyringsregulator i det fotovoltaiske kraftværk

Anvendelse
Også decentrale solcelleanlæg skal yde deres bidrag til en høj netstabi­litet. De ansvarshavende netoperatører foreskriver i deres nettilslutningsbetingelser for fotovoltaiske anlæg, hvilke områder der skal overholdes for netfrekvens og -spænding samt for blindeffekt. Derudover skal netoperatøren være i stand til ved behov at kunne sænke et overudbud af energi. Disse reguleringspåbud til anlæggene overfører netoperatøren til de respektive fotovoltaiske forsyningsstyringer ved hjælp af fjerntilslutningsteknologi.

Løsning
Vores forsyningsregulator, der er certificeret iht. VDE­AR­N­4110/20, registrerer parametrene ved nettilslutningen. Med angivelserne fra netoperatøren beregnes aktiveringsværdierne og overføres til vekselretteren. Med denne reguleringskreds opfylder solcelle-kraftværket de netunderstøttende funktioner for tilslutning til mellem- eller højspændingen. Funktionsblokbiblioteket Resy+ fra Phoenix Contact udvider regulatoren i fotovoltaiske anlæg med fjerntilslutningsteknologiske protokoller. I forbindelse med den modulære kontrolteknologi omsættes de mange forskellige krav fra netoperatørerne til praksis.

Facit
Forsyningsregulatoren fra Phoenix Contact opfylder kravene for kontrol- og certificeringsprincipperne iht. FGW­TR3 og ­TR8. Funktionsblokbiblioteket Resy+ muliggør en pålidelig kommunikation og dataoverførsel.

Vand- og spildevandssektor

Anvendelse af løsningen PumpControl i spildevandspumpeanlæg  

Anvendelse af løsningen PumpControl i spildevandspumpeanlæg

Anvendelse
Spildevandspumpeanlæg er en vigtig bestanddel i en pålidelig bortskaffelse af spildevand. Et kommunalt spildevandsselskab har decentrale spildevandspumpeanlæg fordelt ud over hele distributionsnettet. Disse skal, om nødvendigt, døgnet rundt transportere spildevandet til højere beliggende afløbsanlæg og skal fungere fejlfrit. Aktuelle driftsdata sendes til det overordnede styresystem.

Løsning
Den installationsklare styreskabsløsning PumpControl overtager alle styrings- og reguleringsopgaver fra decentrale spildevandspumpeanlæg. Ud over kontrolleret tilkobling af pumper og registrering af måleværdier sendes vigtige meddelelser til det overordnede styresystem via en gængs fjernkontrol (IEC 60870­5­104, DNP3, OPC UA) samt pr. SMS til operatørpersonalet.

Resultat
Ved anvendelse af løsningen PumpControl kan spildevandspumpeanlæg styres og reguleres behovsorienteret. Herved opnås en omkostningsbesparelse og en optimering af ressourcerne. Den integrerede fjernkontrolgrænseflade sørger for en effektiv integrering i det overordnede styresystem.

Procesindustri

Sensorer til målestationen på pipeline  

Sensorer til målestationen på pipeline

Anvendelse
Et procesteknisk anlæg omfatter ofte hundreder af ventiler, der til dels stadigvæk betjenes manuelt. Den efterfølgende overvågning af disse ventiler gennem udvidelsen med positionskontakter forbedrer overvågningen og sikkerheden i produktionsvirksomheden.

Løsning
I centrum af en ventilgruppe  placeres mindre styreskabe med et IO-system. På hver ventil placeres to sensorer, der så forbindes med skabet pr. kabel. Styreskabet i fielden er trådløst forbundet med centralen med Radioline-systemet fra Phoenix Contact. En kompleks proprietær kodning sørger for en sikker overførsel. Et intelligent Mesh­netværk øger systemets fejlimmunitet.

Resultat
Den modulære opbygning og muligheden for et stort antal deltagere gør, at dette system kan overvåge alt fra små til meget store anlæg på en sikker måde.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11