Tilbage til oversigten

Brandbeskyttelse

Brandbeskyttelse i henhold til DIN EN 45545-2:2013-08

DIN EN 45545-2:2013-08, som udspringer af den tekniske specifikation DIN CEN/TS 45545-2:2009-07, og som siden marts 2013 er blevet ratificeret og konverteret til national ret, fastlægger kravene til materialers og komponenters brandforhold.

Baseret på forskellige Requirement Sets (R) beskriver standarden testmetoder til registrering af faretrin, såkaldte Hazard Levels (HL), så kunststoffer til bestemte drifts- og konstruktionsklasser for skinnekøretøjer kvalificeres. HL 3 lever op til de højeste krav.
 
Følgende test gennemføres til kvalificering af kunststoffer til elektrotekniske applikationer:

 • Iltindeks i henhold til DIN EN ISO 4589-2
 • Røggasudvikling i henhold til EN ISO 5659-2 (25 kW/m²)
 • Røggastoksitet NF X70-100-2 (600 °C)
 • Glødetrådstest i henhold til EN 60695-2-11
 • Vertikal brændertest i henhold til EN 60695-11-10

De uforstærkede polyamider, som bruges i PHOENIX CONTACT-rækkeklemmer, med flammebeskyttelsesklasse UL 94 V0 opfylder de højeste krav i HL3, svarende til de i Requirement Sets R22, R23, R24, R25 og R26 beskrevne tests.

Tilbage til toppen

Brandegenskaber i henhold til DIN 5510-2

DIN 5510-2 Forebyggende brandbeskyttelse i skinnekøretøjer – brandforhold og brandbivirkninger for materialer og komponenter kræver i afsnit 5.2.2.4 for isolationsmaterialer, som fikserer strømførende dele i deres position, og som ikke er lukket inde i tætte indkapslinger, kravet V0 i henhold til DIN EN 60695-11-10, som kan sammenlignes med UL 94. Alternativt kræves et iltindeks OI ≥ 30 % i henhold til DIN EN ISO 4589-2 for områder, som ikke er tilgængelige for køregæster.

De uforstærkede polyamider, som bruges i PHOENIX CONTACT-rækkeklemmer, med flammebeskyttelsesklasse UL 94 V0 fylder begge krav.

Tilbage til toppen

Brandegenskaber i henhold til NF F 16-101 / NF F 16-102

Ved hjælp af to kendetegn (I og F) beskriver NF F 16-101 kunststoffers brandforhold. Følgende test gennemføres:

 • Glødetrådstest (NF EN 60695-2-10 og NF EN 60695-2-11)
 • Iltindeks (NF EN ISO 4589-2)
 • Røggastoksitet (NF X 70-100)
 • Røggasopacitet (NF X 10-702)

Indeks I bestemmes ved hjælp af følgende tabel ud fra resultaterne fra glødetrådstesten
og iltindekset. I 0 er den bedste klassificering og I 4
den dårligste.

 • I0 - iltindeks 70 % - glødetråd 960 °C, ingen flammedannelse
 • I1 - iltindeks 45 % - glødetråd 960 °C, ingen flammedannelse
 • I2 - iltindeks 32 % - glødetråd 960 °C, ingen flammedannelse
 • I3 - iltindeks 28 % - glødetråd 850 °C, ingen flammedannelse
 • I4 - iltindeks 20 % - glødetråd 850 °C, flamme slukker hurtigt

 

F-indekset bestemmes af målingen af røggasopaciteten og røggastoksiteten. Følgende stofkoncentrationer i mg/m³ er kritiske for røggastoksiteten:

 • Kulilte (CO) 1750
 • Kulilte (CO2) 90.000
 • Saltsyre (HCl) 150
 • Brombrintesyre (HBr) 170
 • Blåsyre (HCN) 55
 • Flussyre (HF) 17
 • Svovldioxid (SO2) 260

Ved hjælp af testresultaterne laves et røgindeks som afhængigt af værdien tildeles klasserne F 0 – F 5. F 0 er den bedste klassificering, værdien F 5 den dårligste. Rækkeklemmer fra PHOENIX CONTACT opnår klassificeringen I 2/F 2.

Tilbage til toppen

Overfladebrandbarhed i henhold til ASTM E 162 (NFPA 130)

Test af overfladebrandbarhed  

Test af overfladebrandbarhed

For at vurdere en overfladebrandbarhed formidles i henhold til ASTM E 162 et „Flame-Spread-indeks“, som udgør et udsagn om flammeudbredelsen under foregivne forsøgsbetingelser.
Til det formål bestråles et emne (152 x 457 x 25,4mm) med en varmekilde (815 °C) i en vinkel på 30° og tændes i den øverste ende med en åben flamme. Under testen på 15 minutter bestemmes den tid, hvor flammefronten opnår to målepunkter, som ligger 76 mm fra hinanden. "Flame-Spread-Index" fås ud fra denne flammeudbredelsestid og den opnåede varmeudviklingsfaktor.

Inden for det amerikanske skinnetrafikvæsen udgør den maksimale grænseværdi 35. Under testen vurderes kunststoffets drypforhold fortsat. Rækkeklemmer fra PHOENIX CONTACT opnår et "Flame-Spread-Index" på 5, drypper ikke brændende og ligger dermed langt under de tilladte maksimalværdier i "Federal Railroad Administration (FRA) for U.S Departments of Transportation".

Tilbage til toppen

Røggasudvikling i henhold til ASTM E 662 (NFPA 130)

Røggasudvikling ASTM E 662  

Røggasudvikling ASTM E 662

I normen ASTM E 662 er der angivet en fremgangsmåde til vurdering af røgens specifikke optiske tæthed under en åben brand eller en svovlbrand. For at kunne gøre dette betragtes den procentuelle lysgennemtrængelighed i forhold til brandkammervolumen.

Et emne (76 x 76 x 25mm) bringes ind i et røgtæthedskammer, som defineres af NBS (National Bureau of Standards). Emnet bestråles med en varme på 2,5 W/cm2. Derefter simuleres følgende processer i de næste 20 minutter:

 • Forbrænding ved åben flamme
 • Svovlbrand, undgåelse af en åben flamme

For begge processer findes der specielle grænseværdier for den optiske røgtæthed som tages op efter 1,5 og 4 minutter:

 • Specifik optisk røgtæthed (Ds 1,5) – grænseværdi 100
 • Specifik optisk røgtæthed (Ds 4) – grænseværdi 200
 • Maksimal røgtæthed (Dm) i løbet af de 20 minutter

Polyamid, som anvendes til rækkeklemmer fra PHOENIX CONTACT, opfylder i henhold til ASTM E 662 alle krav i „Federal Railroad Administration (FRA)“ for U.S Departments of Transportation.

Tilbage til toppen

Røggastoksitet SMP 800 C

SMP 800 C beskriver de maksimalt tilladte værdier for giftige røggasser under forbrændingen af et kunststof. Sammenlignet med BSS 7239 (Boeing Standard) giver denne norm mere nøjagtige målemetoder til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af toksiske røggasser, som opstår under fuldstændig forbrænding af testemnet.

SMP 800 C­grænseværdier for toksiske røggasser i ppm:

 • Kulilte (CO) 3.500
 • Kulilte (CO2) 90.000
 • Kvælstofilte (NOX) 100
 • Svovldioxid (SO2) 100
 • Saltsyre (HCl) 500
 • Brombrintesyre (HBr) 100
 • Flussyre (HF) 100
 • Blåsyre (HCN) 100

Polyamid, som anvendes af PHOENIX CONTACT, ligger langt under de kritiske koncentrationer.

Tilbage til toppen

Halogenfri flammebeskyttelse

Ved halogener forstås bl.a. de kemiske grundstoffer fluor, klor, brom og jod. En
egenskab ved især bromholdige halogenforbindelser vedrører reduceringen af brændbarheden ved anvendelse i kunststoffer. I tilfælde af brand opstår der dog her giftige korrosive røggasser, som også kan føre til sekundærskader.

Derfor giver PHOENIX CONTACT afkald på halogenholdige, additiv tilsatte flammebeskyttelsessystemer. Både polyamid, polycarbonat, polycarbonat/acrylnitril butadien styrol (PC/ABS) og polyolefiner er forsynet med halogenfrie flammebeskyttelsessystemer.

CLIPLINE complete­systemets rækkeklemmer er fremstillet at polyamid 6.6 (PA 6.6) med brandbeskyttelsesklassificering UL 94 V0. Disse polyamider indstilles halogenfrit i henhold til det tekniske niveau med melamincyanurat som brandbeskyttelsesmiddel.

Rækkeklemmer fra PHOENIX CONTACT er dermed gennemgående og uden undtagelse halogenfrie.

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk