Kablingsløsninger til togstyring

Kablingsløsninger til togstyring

Sikkert og støjfrit netværk

Med Ethernet-netværksadskillere og omsprøjtede tilslutningsstik til støjfrie styringssystemer.

Fordele: Indkapslede stik

  • Hurtig installation ved hjælp af SPEEDCON M12
  • Baneegnede stik og ledninger takket være materialeudvælgelse i henhold til EN 45545-2
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchok

Fordele: FL ISOLATOR M12

  • Pålidelig beskyttelse af netværkskomponenter af galvanisk adskillelse ved potentialforskelle op til 4 kV
  • Vibrationssikker M12 tilslutningsteknologi med SPEEDCON lynaflåsning
  • Godkendelse til baneapplikationer (rullende materiale) i henhold til EN 50155 og EN 50121

Anvendelse

Togstyringssystem  

Togstyringssystem

Togstyringssystemet er ofte opbygget hierarkisk. Det er sammensat af flere styringsniveauer med forskellige funktioner og krav.

Togbus
Det øverste styringsniveau, den såkaldte togbus, dækker hele toget og muliggør en gennemgående datakommunikation gennem alle togdele. Da datahastighederne her er moderate, konverteres kommunikationen over Ethernet i kategori 5. Styringsniveauet er sikkerheds- og godkendelsesrelevant og dets tilgængelighed skal garanteres konstant. Derfor stilles der høje krav til kablingen og andre infrastrukturkomponenter.

Køretøjsbus
Det andet niveau, køretøjsbussen, er tilsluttet togbussen og udgør styringsniveauet. På dette niveau finder styring af togfunktionen og sikkerhedsrelevant overvågning af f.eks. bremser, døre eller klimatisering sted. Kravene til dette niveau er ækvivalent med togbussen, hvad sikkerhed, godkendelse og tilgængelighed angår. Teknisk realiseres dette ofte baseret på PROFINET i kategori 5.

Ekstrasystemer
I toget er der flere systemer, som ikke er sikkerheds- eller godkendelsesrelevante. De tilsluttes over gateways i køretøjet. Det omfatter sprog og information (trådløst eller hastighed), overvågning (kameraer) eller media on board (internet). Her fokuseres på tilgængelighed og krav til højere datahastigheder – de er ikke sikkerheds- og godkendelsesrelevante. Derfor sker anvendelsen af 10 gigabit-Ethernet i kategori 6A.

Løsning

M12 RAIL serie  

Omsprøjtede tilslutningsstik fra M12 RAIL serien

 

Omsprøjtede tilslutningsstik af M12 RAIL-serien fra PHOENIX CONTACT har et pålideligt kablingssystem til alle styringsniveauer i toget, eksempelvis

  • Sensor-/aktuatorkabling i A-kodning
  • Ethernet-/PROFINET-kabling i 4-polet D-kodet udførelse
  • X-kodet M12 til høje datahastigheder (10 GBit/s).

Der blev her især taget hensyn til de anvendte kunststofmaterialers og ledningers egnethed vedrørende brandforhold. Disse materialer overholder kravene EN 45545-2 og kan dermed anvendes uden problemer i toget.

Som jernbaneindustriens partner har PHOENIX CONTACT omsprøjtede M12 ledninger, som er testet helt elektrisk. En besværlig omkostningsintensiv fejlsøgning i skinnekøretøjet, som kendes fra manuel konfektionering, bortfalder.

FL ISOLATOR  

FL ISOLATOR øger det interne netværks støjimmunitet

FL ISOLATOR danner et galvanisk skillested i den kobberbundne Ethernet-dataledning. Med den førsteklasses adskillelse op til 4 kV øges støjsikkerheden under industriel belastning væsentligt.

Netværkskomponenter og dyre komponenter beskyttes mod potentialforskelle. De mulige overførselshastigheder ligger ved 10/100 Mbit/sek. Den passive komponent kan straks anvendes uden strømforsyning. FL ISOLATOR integreres direkte før deltageren, der skal beskyttes, eller direkte før og efter vognkoblingerne i netværket. Det forhindrer udligningen af forskellige potentialer mellem de enkelte togafdelinger over Ethernet-ledningen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11