Omstrukturering af industrinetværket øger rådighedstid og fleksibilitet

Oversigt

Tappeanlæg hos Bode Chemie  

Mellemprodukter fyldes i i beholdere fra 50 ml til 5 liter

  • Bode Chemies firmanetværk er underopdelt i et office- og et industrinetværk. Dataudvekslingen reguleres via en firewall.
  • Historisk set fik industrinetværket en flad struktur og blev opbygget redundant som en ringstruktur. Derfor kommunikerer samtlige deltagere over et fælles Ethernet-netværk.
  • Medarbejderne hos Bode Chemie har sammen med Phoenix Contact udviklet et koncept, som segmenterer industrinetværkene i undernet.

Kundeprofil

Bode Chemie producerer som en af de førende producenter i Europa mere end 400 produkter til desinfektion, dvs. rengøring, pleje og antiseptiske midler til huden, på fabrikken i Hamburg-Stellingen. Der produceres ca. 18.000 tons bulkvarer pr. år. Det omfattende produktprogram er derfor i anvendelse verden rundt.

Anvendelse

Bode Chemies firmanetværk er underopdelt i et office- og et industrinetværk. Dataudvekslingen mellem de to netværk reguleres via en firewall. Historisk set fik industrinetværket en flad struktur og blev opbygget redundant som en ringstruktur. Derfor kommunikerer samtlige deltagere – som pc'ere, HMI-enheder, kontrollere og den decentrale periferi – over et fælles Ethernet-netværk.

Denne tilgang indholder dog en risiko for gensidig påvirkning. Datapakker, der f.eks. sendes som broadcasts til alle deltagere, har ressourcer, som den målrettede, tidskritiske procesdatakommunikation ikke kan bruge. Et fladt struktureret Ethernet-netværk kan desuden risikere at være en angrebsflade for vira og anden malware. Med den eksisterende netværksstruktur stødte Bode Chemie derudover på grænser i forhold til frie IP-adresser og muligheden for at vedligeholde systemet.

Løsning

Topologisk præsentation af netværksstrukturen hos Bode Chemie  

Netværksstruktur hos Bode Chemie

Derfor har medarbejderne hos Bode Chemie sammen med Phoenix Contact udviklet et koncept, som segmenterer industrinetværkene i undernet. Disse er opbygget i fysiske ringstrukturer med Smart Managed Switches, således at rådighedstiden øges.

Da det er store distancer, der skal dækkes, er ringene mellem produktionsstederne udstyret med gigabit- og lyslederteknik. Til opløsning af de fysiske ringstrukturer i logiske linjekoncepter anvendes redundansprotokollen MRP (Media Redundancy Protocol). Tilkoblingen af Ethernet-deltagerne i de underliggende produktionsanlæg sker via Fast Ethernet-kobberforbindelser.

Layer 3-switches i Bode Chemies datacenter  

Layer 3-switches i datacenteret danner industriel backbone

Industriområderne og de overlappende forretningsprocesser udveklser deres data redundant via en kobberforbindelse. To Layer 3-switches tager sig af tilslutningen. De danner den industrielle backbone og leverer hhv. en virtuel router-grænseflade til de forskellige undernetværk og til office-netværket. Den industrielle backbone installeres på en central plads i virksomhedens datacenter. Den modulære opbygning af de Layer 3-switches, der er anvendt i den industrielle backbone, giver desuden plads til fremtidige udvidelser i anlægget.

Managed Switches understøtter forskellige brugerflader til adgang til konfigurations- og diagnosedata. Alle nødvendige indstillinger kan kontrolleres via apparatets egen webserver eller SNMP (Simple Network Management Protocol). Det samme gælder, når der hentes diagnosedata. I de undernetværk, hvor PROFINET bruges til overførsel af procesdata, arbejder switchene som PROFINET-devices. I denne driftstype henviser engineering-delen dig til din IP-adresse og dit PROFINET-navn direkte. SNMP-traps sørger for en hurtig diagnose. Vigtige hændelser som tab af den redundante spændingsforsyning af switches i ring formidles via SNMP til den centralt installerede diagnose-software FL View.

Konklusion

Martin Petzold, Markus Schmidt og Dirk Schlüter fra Bode Chemie  

De projektansvarlige Martin Petzold, Markus Schmidt og Dirk Schlüter

Pga. omstruktureringen er det samlede industrinetværks stabilitet og rådighedstid øget. En industriel backbone sikrer klart ansvar og korte reaktionstider. Kombineret med diagnose-software muliggør de tilhørende funktioner i switchene og den routede netværksstruktur desuden en hurtig og omfattende diagnose.

Udvidelser eller omstruktureringer af anlægget er fleksible at udføre pga. den modulære tilgang og struktureringsgrad. Det gælder også for den planlagte sikring af anlæg gennem decentralt installerede firewalls, hvor det ikke er nødvendigt med yderligere konfigurering.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk