Tilbage til oversigten

Trådløst baseret overvågning af kølevandsudledningen på kraftværket Heyden

Oversigt

Køletårn på kraftværket Heyden  

Kølevandsudledning er underlagt strenge krav

  • Af hensyn til miljøet stilles der strenge krav fra myndighedernes side, når virksomheder vil udlede kølevand i floder og søer.
  • På kraftværket Heyden sørger det trådløse system Radioline som redundant strækning for en driftssikker overførsel af de analoge temperaturværdier.
  • Ved brug af 868-MHz-moduler kan selv strækninger uden direkte visuel kontakt mellem stationerne overvindes.

Kundeprofil

Radiomodtagerens placering  

Radiomodtageren er placeret på en 40 m høj askesilo

Kraftværket Heyden fyrer med stenkul og er beliggende nær byen Minden i Nordrhein-Westfalen lige ned til floden Weser; det blev i 1951 taget i drift som det første tyske kraftværk efter krigen.

Efter diverse optimeringer udgør det med en aktuel effekt på 875 MW det største konventionelle enkeltblokanlæg i Europa.

Anvendelse

Målehus ved floden Weser  

En stor træbestand forhindrer anvendelsen af 2,4-GHz-teknikken

Kølevandet, der er nødvendigt for driften af kraftværket, udtages af Weser og genudledes i floden efter brug. Af hensyn til miljøet må flodens vandtemperatur herefter højst stige med 3 kelvin.

De lokale vandtilsynsmyndigheder for regionen Minden-Lübbecke kræver desuden, at temperaturerne måles og protokolleres ved såvel udtagning, genudledning samt efter opblandingen med flodvandet. Disse værdier er bevillingsrelevante og forelægges direkte for kraftværkets ledelse. Hvis altså den målte temperatur overstiger den tilladte værdi, eller hvis målingen bortfalder, skal driftsselskabet reducere kraftværkets ydelse eller eventuelt lukke helt ned.

Derfor er det af stor betydning, at man kan have tiltro til, at de enkelte målesteder er tilkoblet kontrolrummet korrekt. Driftsselskabet søgte nu en mulighed for at opbygge en redundant strækning til de næsten 40 år gamle måleledninger uden at skulle foretage anlægsarbejder.

Løsning

868-MHz-Radioline-moduler  

Testdriften kunne hurtigt realiseres

I et første procestrin skulle måleledningen til kølevandsudledningen på campingpladsen Lahde forbindes trådløst med kraftværkets bygning. På grund af den store afstand over flere kilometer samt den eksakte overførsel af den analoge temperaturværdi faldt valget på det trådløse system Radioline. Imidlertid spærrede træer omkring målehuset for det frie udsyn til kraftværket, så etablering af en kommunikationsforbindelse med et trådløst 2,4-GHz-signal ikke var mulig.

Da Radioline-systemet tillader brug af forskellige radiofrekvenser, udførte wireless-specialisterne en test med 868-MHz-enheder. På denne frekvens sker der en bedre spredning af radiobølgerne, hvilket betyder, at også applikationer, hvor hindringer spærrer for det frie udsyn mellem stationerne, lader sig realisere.

Under testfasen har 868-MHz-modulerne vist, hvor driftssikker den trådløse forbindelse er. Ud over træbestanden viste også installationen af endnu en Radioline-komponent på det vandnære kraftværk sig at være en udfordring. Antennen skulle nemlig anbringes bare nogle få meter over vandoverfladen, og det fuldt dæmpet af den massive betonbygning. Kraftværkets medarbejdere kunne når som helst analysere kvaliteten af den trådløse vej, såvel under idriftsættelsen som under normal drift. Ydermere omfatter Radioline-modulerne flere diagnoseanordninger. I forbindelse med testinstallationen er temperaturværdierne så blevet permanent registreret af styresystemet og sammenlignet med de tilsvarende data for de eksisterende kabelbundne forbindelser. Analogmodulernes høje præcision på 0,02 % udviste ingen afvigelser, således at de trådløst overførte værdier kunne anvendes i den regulære drift.

Til placering af radiomodtageren valgte man en næsten 40 m høj askesilo på kraftværket. Den på en gang centrale og ophøjede position betyder, at yderligere stationer kan integreres i det trådløse netværk i fremtiden.

Konklusion

På grund af den hurtige idriftsættelse og den sikre drift er Radioline-systemet velegnet til såvel temporære applikationer som faste installationer. Integrerede funktioner imod datamanipulation – ligesom pakke-autentificeringen, den proprietære protokol og muligheden for AES-datakryptering – muliggør anvendelse i selv kritiske applikationer inden for energiproduktion og -distribution eller procesteknik.

Forskellige radiohoveder med licensfrie frekvenser kombineret med de fleksible netværksstrukturer og diverse forskellige driftsmodi gør, at også store netværk og lange strækninger mellem to deltagere kan realiseres driftssikkert.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk