Tilbage til oversigten

Overvågningssystem til transformerstande pr. IEC 61850

Oversigt

Transformer  

Transformer

 • Ved anvendelse af enheder, som drives med olie, skal energiproducenten opfylde særlige krav til drift af sådanne anlæg.
 • Phoenix Contact kan tilbyde et nyt system til kontinuerlig niveauovervågning, alarmering og pumpning af regnvand ved transformerstande.
 • Systemet sparer driftsomkostninger, da en målrettet og behovsorienteret driftsplanlægning er mulig.

Anvendelse

Ved anvendelse af transformere, E-spoler og andre enheder, der drives med olie (f. eks. til isolering), skal energiproducenten fra og med en volumen af vandforurenende væske på 1 m3 opfylde særlige krav til drift af sådanne anlæg.

For at der i tilfælde af driftsforstyrrelser ikke sker udtrængen af vandforurenende væsker fra det samlede system, skal alle enheder, der er fyldt op med olie, opstilles på væsketætte overflader. Disse skal enten som opsamlingsbakke eller som bortledningsflade føres til et eksternt opsamlingsrum eller storudskiller.

Foreningen Arbeitsgemeinschaft Industriebau, forkortet AGI, har hertil udarbejdet et arbejdsblad, der beskriver forskellige konstruktionsmæssige muligheder for at udføre transformerstande, for at imødekomme det tyske VAwS-regulativ vedrørende anlægs håndtering af vandforurenende stoffer. Arbejdsbladet henviser i øvrigt til, at udpumpning af regnvand fra trug eller opsamlingsrum kan ske efter visuel kontrol. Det er vigtigt, for at al transformerens olie kan opsamles i tilfælde af havari, så den ikke trænger ud i miljøet.

Løsning

Styreskabsløsning fra Phoenix Contact  

Styreskabsløsning fra Phoenix Contact

Phoenix Contact kan tilbyde et nyt system til kontinuerlig niveauovervågning, alarmering og pumpning af regnvand ved transformerstande. Her sammenholdes kontinuerligt vandstanden, der er målt af en ultralydssensor, med to forskellige grænseværdier.

Kommunikationen foregår fra styreskabet pr. IEC 61850 til den overordnede stationsstyreteknik med et lyslederkabel, så EMC-påvirkninger i transformerstationen kan udelukkes. Ud fra disse informationer kan passende foranstaltninger indledes fra netstyrestedet.

Ved servicepersonalets stationsvisit, som følger heraf, startes udpumpningen efter en visuel vurdering af regnvandet for oliekontaminering, og afvikles herefter automatisk. Her måles vandstanden fortsat løbende og sænkes til et indstilleligt minimumsvolumen. En ekstra stavsonde sikrer, at udpumpningen afsluttes straks ved detektering af en oliekontaminering. Væsentlige komponenter af anlægget er certificerede og godkendt af bygningstilsynet.

Overvågningssystemets funktioner
Følgende funktioner er omfattet af løsningen:

 • Niveauovervågning af transformerstanden
 • IEC 61850-meddelelser til netstyrestedet:
  • Alarmering ved overskridelse af grænseværdierne
  • Otte frit programmerbare digitale indgange til yderligere alarmeringer
  • Pumpestyring og -management (start og afslutning af udpumpning)
  • Afslutning af udpumpning før tiden på grund af oliedetektering
 • Modulær udvidelse for en komplet integrering af transformeren pr. IEC 61850 i styreteknikken mulig
Skematisk opbygning af niveauovervågningen  

Skematisk opbygning af overvågningssystemet

Konfiguration og diagnose via websted
Parametreringen af overvågningsenheden foregår over en webserver, som er integreret i de kompakte kontrollere. Konfigurering af løsningen samt visning af diagnoseinformationerne sker komfortabelt via en webflade. Til visualisering af webfladen kræves blot en standardbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer el.lign.) og JAVA Virtual Machine.

IEC 61850 – datamodellering
Den allerede integrerede datamodel muliggør en hurtig idriftsættelse af overvågningssystemet med styreteknikken, idet .scd-filen helt enkelt indlæses i styreteknikken. Kontrolleren repræsenterer iht. IEC 61850 en Intelligent Electronic Device (IED). IED'en indeholder et accesspoint med en Logical Device (LD). I LD'en er der defineret to standardiserede Logical Nodes (LN) samt tre generiske knuder (GGIO'er).

En GOOSE-kommunikation (Generic Object Oriented Substation Events) er der ikke taget højde for i overvågningssystemets datamodel. En individuel ændring eller udvidelse af datamodellen er uden videre mulig. Tidssynkroniseringen foregår via en SNTP-server i netværket. Den pågældende adresse kan iværksættes via webfladen.

Dine fordele

 • Systemet sparer driftsomkostninger, da en målrettet og behovsorienteret driftsplanlægning er mulig
 • Kan nemt integreres i stationsstyreteknikken takket være den standardiserede datakommunikation IEC 61850 ved hjælp af .scd-fil
 • Systemet lever op til relevante lovmæssige krav og forskrifter: Tysk lov om vandmiljø (WHG), VAwS og AGI
 • Enkel at installere takket være tilslutningsfærdigt system: Styreskab, sensorskelet inklusive de to sensorer og skelet til styreskab

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk