Tilbage til oversigten

Pålidelig trådløs kommunikation i rensningsanlægget hos kraftværket RWE i Neurath

Oversigt

Rundstråleantenne på rundskraberen  

På rundskraberen er der installeret en rundstråleantenne

  • Det processpildevand, der er genereret af RWE-kraftværket Neurath, behandles i eget rensningsanlæg.
  • Som led i en modernisering skal rensningsanlægget kunne betjenes via fjernbetjening.
  • Trådløs teknologi og ekstra komponenter fra Phoenix Contact bidrager til en fleksibel og pålidelig drift af anlægget.

Kundeprofil

Rensning af spildevand fra produktion  

Kraftværkets eget rensningsanlæg renser processpildevandet

I sydenden af byen Grevenbroich driver RWE Power AG kraftværket Neurath.

Med en elektrisk bruttoydelse på 4400 megawatt drejer det sig om det største brunkulskraftværk i Tyskland og det næststørste i Europa. De to nye blokke med optimeret anlægsteknik har en virkningsgrad på 43 %.

Anvendelse

Projektleder hos RWE Stefan Strasser  

Projektleder hos RWE Stefan Strasser

Et rensningsanlæg, der er placeret på kraftværkets område, og som renser processpildevand, undergik i 2014 en omfattende modernisering. I forbindelse med fornyelsen af el- og styreteknikken blev den tidligere som blackbox-system selvstændigt arbejdende styring afløst og integreret i styringsteknikken Procontrol P14 fra ABB.

Målet med eftermonteringen var, at det rensningsanlæg, der indtil da kun kunne betjenes på stedet, også skulle have fjernbetjening. Til det formål måtte alle områder visualiseres på centralvagtrummet, og procesforløb skulle vises i realtid.

"Pga. den vedvarende drejebevægelse, som rundskraberne gør og det begrænsede antal slæberinge kunne vi ikke bruge den slæberingspakke, som trængte til service, til overførsel af tilbagemeldinger og styringskommandoer", siger projektleder hos RWE Stefan Strasser. Derfor søgte han og hans kolleger efter en kommunikationsløsning, der skulle være robust nok til at kunne imødekomme kravene til høj tilgængelighed for samtlige anlægsdele.

Løsning

Styreskab til rundskrabere  

Central overførselsskab til styringsteknik

"Da vi allerede kendte til succesen med radiosystemet Radioline på områderne ved andre RWE-kraftværker, henvendte vi os til Phoenix Contact", fortæller Strasser. Ved en inspektion på stedet blev der foretaget en radioundersøgelse af området, så signalstyrken og pålideligheden af dataudvekslingen kunne vurderes.

Efter at alle tests var afsluttet positivt, begyndte RWE-medarbejderne, støttet af Phoenix Contact, med planlægningen af radiooverførselsstrækninger. Alle fire rundskrabere skulle have deres eget radiosystem. Det centrale overførselsskab til P14-styringsteknik er placeret i pumpehuset i rensningsanlægget. Desuden skal mange signaler på forskellige spændingsniveauer videreføres potentialfrit vha. optokopler.

Efter afslutning af planlægningsfasen kom projektet ud i offentlig licitation, hvor det blev vundet af SAG GmbH, der har sæde i Köln. I et værksted på kraftværkets område fremstillede service- og systemleverandøren de fire styreskabe til rundskraberne samt det centrale overførselsskab til styringsteknik. Derefter blev der installeret styreskabe i rustfrit stål i kapslingsklasse IP65 i rensningsanlægget.

Da rundskraberne hele tiden bevæger sig i en kreds, er styreskabene hver især udstyret med en rundstråleantenne. Som modpart på pumpehuset befinder der sig i alt fire retningsantenner. På den måde opnås en optimal signalstyrke – uafhængig af den aktuelle stilling af rundskraberne. Til sikring af antenneanlægget har RWE-medarbejderne med styreskabene også overspændingsafledere fra Phoenix Contact monteret, så der sikres en så høj tilgængelighed som muligt. Der sørger flere redundante strømforsyninger for. "Ud over netdelene fra produktfamilien Quint til konvertering af spændinger bruger vi et aktivt redundansmodul, således at udfald af nettet ikke fører til stilstand for hele anlægget", fortæller Strasser.

Konklusion

"Idriftsættelsen af Radioline-modulerne har vist sig at være virkelig nemt", slutter Strasser af. "Vi skulle blot tildele trådløse moduler via et føringshjul på apparatet. En digital indgang bliver således stillet på det samme antal som den tilhørende digitale udgang. Og så bliver signaler fordelt rigtigt i anlægget uden programmering. Efter en frikobling og fornyet idriftsættelse af spændingsforsyningen finder radiodeltagerne automatisk hinanden igen inden for få sekunder. Denne intuitive håndtering begejstrede os lige så meget som Phoenix Contacts understøttende handlinger".

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk