Løsning til overvågning af udvindingssted

Oversigt

Udvindingssted med medarbejdere  

Overvågning af udvindingssteder for olie og gas

 • En digitalisering af oliefeltet gør det muligt at reducere produktionsomkostninger ved hjælp af en billigere diagnose og en effektiv overvågning.
 • Oil and Gas Monitor fra Phoenix Contact registrerer analoge og digitale data ved oliepumpen og overfører disse sikkert til kontrolrummet.
 • I kontrolrummet kan de registrerede data vises direkte og overføres via et lagdelt styresystem.

Anvendelse

Medarbejdere overvåger udvindingspumpe på afstand  

Tendensen går i retning af digitalisering af udvindingssteder

Oliefelter er anlæg, som består af spredte og uafhængigt arbejdende pumper. Pumperne er ofte flere km fra hinanden. Mellem pumpestationerne er der ofte ingen netværkskabling. Typisk er der heller ikke noget GSM-net, som kan bruges til dataoverførsel.

Der har dog i nogle år været en tendens til digitalisering af både nye oliefelter og oliefelter, der har været i drift i mange år (Digital Oilfield). Pga. denne digitalisering er det muligt at gennemføre en billigere diagnose og en mere effektiv overvågning. Tidligere skulle medarbejderen køre fra pumpe til pumpe i ufremkommelige områder og al slags vejr for at aflæse data på stedet.

Vha. digital overvågning registreres der i de helt enkle tilfælde binære indgangssignaler, der f.eks. melder om ventilpositioner. Der optages dog også analoge signaler. Herunder hører f.eks. temperaturer, tryk og gennemstrømningsmængder. Signalerne vises og viderebearbejdes i et fjernt beliggende kontrolrum. Her har sikker signaloverførsel høj prioritet. Kun gennem industriegnet, robust dataoverførsel er det muligt at have konstant kontrol over alle udvindingsplatforme.

Et andet vigtigt krav til de anvendte produkter opstår ud fra det faktum, at systemerne for det meste er installeret udendørs. Omgivelserne kræver større temperaturområder, men også certificeringer til Ex-området.

Løsning

Løsningen fra Phoenix Contact består af tre hovedfunktioner:

 1. Indsamling af data fra Ex-/ikke-Ex-området
 2. Sikker overførsel af data via et fintmasket radionetværk
 3. Overdragelse af data til et SCADA/DCS-system eller visning af data

Ved oliepumpen samles der signaler fra zone 1 eller 2, som sendes cyklisk med Trusted Wireless. I kontrolrummet vises de registrerede data enten på separate skærme eller kan vælges sendt til et lagdelt SCADA/DCS-system. Til dette anvendes der åbne software-grænseflader. Hertil tilbyder Phoenix Contact etablerede grænseflader, som understøttes af mange systemproducenter, som f.eks. OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Desuden er der mulighed for at benytte en åben TCP/IP-kommunikation.

Topologi, overvågning af udvindingssted

Funktionsoversigt vedr. overvågning af udvindingssted

Løsning til udvindingssted fra Phoenix Contact  

Kompletløsning til overvågning af udvindingssted

Sikker overvågning af olie- og gaskilder

Med Oil and Gas-overvågningen fra Phoenix Contact kan du holde øje med dine olie- og gaskilder, også over store afstande, på en pålidelig og omkostningseffektiv måde.

 • Komponenter med udvidet temperaturområde
 • Rækkevidder på op til flere kilometer via indstillelig datahastighed
 • Komfortabel og omfattende fjerndiagnose af radionetværket med diagnose-software
 • Parallel drift af flere netværk på forskellige kanaler

Dine fordele

 • Enkel idriftsættelse og reducerede installationsomkostninger i udvidede anlæg takket være wireless kommunikation
 • Steduafhængig dataregistrering via moduler til Ex- og ikke-Ex-området
 • Sikker og fejlfri signaloverførsel via et krypteret og fintmasket trådløst netværk
 • Mulighed for overdragelse af data til et SCADA/DCS-system og for visning på stedet af dataene
 • Fleksibilitet i signaltilslutning til processtyresystemer takket være åben software-grænseflade

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
Olie- og gasovervågningssystemet (OGM) til fuldstændig automatisering og overvågning af et oliefelt via fjernbetjeningOGM I/O-CE2400188
OGM RG-enheden (Repeater/Gateway) til konvertering af radioprotokoller og udvidelse af radionetværkets rækkeviddeOGM RG-CE2402935
BeskrivelseTypeVarenr.
Olie- og gasovervågningssystemet (OGM) til fuldstændig automatisering og overvågning af et oliefelt via fjernbetjeningOGM I/O-CE
OGM RG-enheden (Repeater/Gateway) til konvertering af radioprotokoller og udvidelse af radionetværkets rækkeviddeOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: