Trådløs signaloverførsel ved GDF SUEZ i Lingen

Energiproducent GDF SUEZ Deutschland

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH beskæftiger sig med sporing, udvinding og markedsføring af naturgas og jordolie i Tyskland.

Med innovativ teknik og en udpræget specialviden blandt de ansatte yder selskabet sit bidrag til en sikker energiforsyning i Europa.

Virksomheden er en del af en af verdens største energikoncerner, GDF SUEZ-gruppen.

Applikationseksempel

På oliefeltet Bramberge, ti kilometer nord for Lingen, udvinder GDF Suez E&P Deutschland GmbH råolie og naturgas. Fra næsten 900 meters dybde hentes en blanding af jordolie, gas og saltvand.

Efter udskillelsesprocessen transporteres det underjordiske vandreservoir til injektionspumperne. Disse presser vandet tilbage til reservoirbjergarten via seks injektionsboringer i udkanten af oliefeltet.

Injektionstrykket på boringerne skal som en vigtig procesparameter være under konstant overvågning; hvilket i begyndelsen foregik ved inspektionsgange og manuel dataregistrering.

Løsning

Trusted Wireless-radioløsning  

Trusted Wireless-radioløsning

„I vores søgen efter et alternativ til en ressourcekrævende kabeludlægning har vi besluttet os for en radiostyret løsning – Trusted Wireless fra Phoenix Contact“, forklarer Friedrich Schulte, ansvarlig for måle-, styrings- og reguleringsteknikken hos GDF SUEZ.

Med Trusted Wireless-radiomodulerne kunne Schulte tilslutte to boringer, der var uhensigtsmæssigt placeret. Endda en banestrækning måtte overvindes – for at transmittere måleværdierne for en boring, der lå i feltets nordlige udkant, til den centrale injektionspumpe 600 meter væk.

Her ville en kabelløsning have nødvendiggjort et ressourcekrævende jordarbejde. „At grave under togskinner er omkostningstungt og kræver betragtelige sikkerhedsforanstaltninger, men er også administrationskrævende og forbundet med omfattende godkendelsesprocedurer“, fortæller Schulte. „Radioforbindelsen har sparet os for alt det.“

Radiotransmissionsledet blev oprettet med det trådløse signaltransmissionssystem RAD-Line-I/O. Det overfører to digitale og et analogt signal mellem sender og modtager. Med retningsantenner fra det omfattende Wireless-tilbehørsprogram er afstanden på 600 meter uproblematisk på trods af de vanskelige omgivelsesbetingelser.

Trusted Wireless-radioteknikken, som benyttes i RAD-Line-I/O-modulerne, forstyrres heller ikke af hverken banedrift eller højspændingsanlæg.

Den anden boring ligger ligeledes i vanskeligt terræn – i oliefeltets sydøstlige udkant. Her er der slet ingen infrastruktur. Radiomodulerne og sensorerne fødes med en solarstrømforsyning, som er designet af Phoenix Contact til brug i industrielle radioapplikationer.

Solarmodulet er ud over solcellerne udstyret med et færdigkonfigureret styreskab med laderegulator, solbatterier og overspændingsbeskyttelse.

Facit

Målestationerne på boringerne foretaget af GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH i Emsland måtte tidligere inspiceres dagligt. Det var nødvendigt for at registrere værdierne for vandinjektionstrykket.

Nu transmitteres disse informationer løbende via en Trusted Wireless-radioløsning fra Phoenix Contact.

Dette øger sikkerheden og økonomien i driften betydeligt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk