Økonomisk og meget tilgængelig rampekontrol på en RoRo-færge

Oversigt

Rigning  

Rigning af RoRo-færgen Arc Dania

  • Skibsudrustningsleverandør MacGregor Roro søgte efter en ny løsning til styring af ramper, døre og bevægelige vogndæk.
  • Inline Controller ILC 370 PN/M forbinder nu de decentralt fordelte I/O-moduler med kontrolsystemet.
  • Da Ethernet-netværk og kontrolteknologi er konstrueret redundant, sikres der en høj grad af tilgængelighed for automatiseringsløsningen.

Kundeprofil

Bevægelig hækrampe  

De enkelte fartøjsdæk lukkes med en hækrampe

MacGregor RoRo, der har hovedsæde i Göteborg i Sverige, og som er datterselskab af Cargotec Oyj, hører til verdens førsende leverandører af udstyr til fragt- og krydstogtskibe.

Virksomheden har specialiseret sig i udvikling og produktion af kraner, ramper og skotter.

Anvendelse

Arc Dania  

RoRo-færgen Arc Dania blev i 2014 forsynet med udstyr fra MacGregor RoRo

Tidligere blev de forskellige ramper på en færge udelukkende betjent manuelt og decentralt. En central styring læste indgangssignalerne fra betjeningsenhederne og styrede de tilhørende hydraulikdrev direkte for at sætte ramperne i bevægelse. Når drevene havde nået deres slutposition, slukkede hydraulikken. Dertil skulle alle signaler fortrådes parallelt gennem hele skibet, hvilket nemt gav fejl, var dyrt pga. de til dels lange kabelveje og besværlig ved fejlsøgning.

Da den hidtidige leverandør af styringer ville udfase det tidligere anvendte automatiseringssystem, ledte MacGregor RoRo efter en ny løsning. Med denne fremgangsmåde skulle de fordelt installerede I/O-moduler kunne monteres direkte ved siden af de respektive ramper og skotter. Leverandørern af skibsudstyr besluttede sig for en Ethernet-baseret protokol til at håndtere den redundante tilslutning af samtlige signaler fra den decentrale periferi til kontrolsystemet.

Løsning

Inline-kontroller ILC 370 PN/M  

ILC 370 PN/M styrer samtlige systemer, der er installeret på færgen, vha. PROFINET-protokollen.

Efter en omfattende markedsundersøgelse udtalte de ansvarshavende hos MacGregor RoRo sig til fordel for Phoenix Contact som systemleverandør. For takket være den åbenhed og fleksibilitet, der ligger i programmeringssoftwaren PC Worx og visualiseringsværktøjet Visu+, imødekommes alle kravene. Derudover har mange af enhederne i det omfattende produktprogram fra automatiseringsspecialisten de nødvendige maritime godkendelser. Som et eksempel på et vellykket samarbejde nævnes RoRo-færgen Arc Dania, som i 2014 blev forsynet med udstyr fra MacGregor RoRo.

På Arc Dania er der indbygget mange systemer fra MacGregor RoRo – de såkaldte items – f.eks. hækramper, luge- og rampetætninger, døre og bevægelige autodæk. Kommunikationen mellem disse items og kontrolsystemet skal udføres med en høj grad af tilgængelighed, således at samtlige systemer i tilfælde af fejl fortsat kan betjenes , uden at der skal skiftes til manuel drift. Derfor forbinder et Ethernet-netværk, der er udviklet med redundant ringstruktur, alle items med hinanden. Redundansprotokollen RSTP med Fast Ring Detection sørger for omkoblingstider på mindre end 500 ms.

Alt efter kundens ønske udfører MacGregor RoRo også styringssystemet redundant. På Arc Dania benyttes de højtydende Inline-kontrollere ILC 370 PN/M. I de styreskabe, som hører til hvert item, befinder der sig en PROFINET-buskobler, til hvilken de på færgen installerede sensorer (tast, endestop) og aktuatorer (hydraulikventiler) er koblet via I/O-moduler. Desuden overfører buskobleren de registrerede data til styringssystemet i realtid via PROFINET. Kontrollerenheden for den ligeledes redundant opbyggede hydraulikpumpe bliver dog ikke styret vha. en buskobler, men af den kompakte kontroller ILC 170 ETH. I normal drift udveksler denne data med de to hovedkontrollere. I tilfælde af fejl kan den dog styre hydraulikpumpen selvstændigt.

Konklusion

Maritim panel-pc  

Alle MacGregor-system visualiseres på broen på et touchpanel.

Mandskabet diagnosticerer status for samtlige items, der er monteret ombord, vha. et visualiseringssystem. På den måde kan medarbejderne se, om ramper eller døre er åbne endnu. Visualiseringen, der er kommet i stand med værktøjet Visu+, kører på en panel-pc med touch-betjening og maritim godkendelse. Den loader de værdier, der skal vises, fra det redundante kontrollerpar via en OPC-server og viser dem.

Der kan installeres flere panel-pc'ere i andre områder efter behov. Skibets Black Box – den såkaldte Voyage Data Recorder (VDR) – har også adgang til kontrollerne og logger også status for det monterede udstyr.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk