Adressering af aktuatorarmaturer i kraftværk

Anvendelse

Central adressering, konventionel aktuator  

Kraftværk 

Armaturer anvendes i procesmiljøet til styring og regulering af masse- eller energistrømme. De ændrer kontinuerligt eller trinvist modstandene i rørledningssystemer alt efter procesbehovene. 

Anvendelse af aktuatorarmaturer

Elektriske skydeventiler  

Armatur med aktuator

I modsætning til aktuatorarmaturer er reguleringsarmaturer hverken helt åbne eller helt lukkede under neddrosling af massestrømme, men regulerer behovet analogt. Reguleringsarmaturer finder man i kraftværk navnlig i damp- og vandkredsløb eller som dampseparatorer i normal drift.

Overalt, hvor analog regulering ikke er nødvendig, anvendes aktuatorarmaturer. I kraftværker anvendes der i dag en lang række forskelligt udstyrede drivformer og -typer til aktuatorarmaturer, hvilket også er ensbetydende med realiseringen af forskellige energiforsyningskoncepter.

Central adressering, konventionel aktuator

Central adressering, konventionel aktuator  

Centralt princip: Aktuator konventionel - adressering via lavspændingshovedfordeler

Her adresseres aktuatorarmaturet fra et centralt koblingsanlæg. I det centrale koblingsanlæg er motorværnet, sikringen og vendekontaktor-kombinationen til tilkobling af aktuatorarmaturet placeret. Adresseringen af vendestarteren sættes i værk af den centrale styringsteknik.

Denne systemopbygning er besværlig, meget omkostningskrævende og kræver desuden mere arbejde med at trække ledninger til aktuatorarmaturerne.

Adressering via fieldbus, aktuator med integreret motorstyring

Adressering via fieldbus, aktuator med integreret motorstyring  

Decentralt princip: Aktuator med integreret motorstyring

I mange kraftværker af nyere dato anvendes aktuatorarmaturer med forhåndsintegreret motorstarterfunktionalitet og adressering via Profibus DP. I dette koncept foregår energiforsyningen af aktuatorarmaturerne ofte via decentralt placerede energifordelerstationer.

Denne systemopbygning kræver meget arbejde med at etablere en EMC-sikker ledningsføring og store investeringer på grund af de mere komplekse aktuatorarmaturer.

Her kræver et stigende omkostningstryk med den samme oppetid nye forsynings- og løsningskoncepter!

Løsningen

Styreskab decentral aktuatorarmaturstation   

Konstruktionsskitse: Decentral aktuatorarmaturstation

Med den decentrale aktuatorarmaturstation, forkortet DSS, kan Phoenix Contact tilbyde en teknisk løsning til decentral forsyning og adressering af aktuatorarmaturer. Adresseringen af koblingsaktuatorsystemet og tilbagesvarene fra koblingsstedet kommer i stand via et I/O-modul med Profibus DP-tilslutning, som er koblet sammen med styringsteknikken. En mediekonverter varetager omsætningen i stationen fra lyslederteknologi til trådbunden overførselsteknik. CONTACTRON-teknologien fra Phoenix Contact giver mulighed for adressering af et aktuatorarmatur med en mærkestrøm på op til 9 A.

CONTACTRON forener fire væsentlige funktioner i én enhed: Højreløb, venstreløb, nødstop og motorværn – og det over en bredde på kun  22,5. Det sikre motorværn mod overbelastning opnås i CONTACTRON v.h.a. en Class 10a-kendelinie iht.  IEC 60947. Ligeledes opfylder CONTACTRON kravene til koordinationstype 2 iht. IEC/EN 60947-4-2. En 24 V-strømforsyning i forbindelse med det intelligente redundansmodul ORING forsyner den decentrale station, så der opnås et maksimum af oppetid. Den enkelte hovedstrøms- og hjælpespændingssikring pr. aktuatorarmatur muliggør en målrettet drevudkoblingsproces.

 

Selvforsynende systemopbygning

Aktuator, motorstyring og Profibus-adressering decentralt  

Ny systemopbygning: Det er blandingen, der gør det - aktuator, motorstyring og Profibus-adressering decentralt

Denne autarke systemopbygning nedsætter markant omkostningerne til ledningsføring og engineering. Ligeledes muliggøres betjening på stedet af aktuatorarmaturerne, ligesom vedligeholdelsen bliver lettere.

Phoenix Contact tilbyder ikke bare alle nødvendige komponenter, men leverer også komplette løsninger til en ny systemopbygning. De nødvendige decentrale aktuatorarmaturstationer er præmonterede, fuldstændigt fortrådede og tilslutningsklare.

Overblik over fordelene

  • Reduktion af de centrale koblingsanlæg og deres pladsbehov
  • Omkostningsoptimeret løsning kombineret med høj oppetid
  • EMC-sikker ledningsføring, der kræver mindre arbejde
  • CONTACTRON sparer plads og dermed penge
  • Montagefærdige, allerede fortrådede aktuatorarmaturstationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk