Trådløse applikationer inden for energiproduktion

Anvendelse

Køletårne  

Køletårne

Inden for energiproduktion møder man igen og igen de særlige udfordringer, der opstår i forbindelse med kommunikationstilslutning af infrastruktursystemer i kraftværkets yderzone til det centrale styresystem. Her nogle eksempler:

Temperatur- og niveaumålinger i det fossile kraftværk

Kraftværk  

Kraftværk

Driftslederne på kraftværket har dokumentationspligt over for myndighederne, idet de skal indberette niveau- og temperaturmålinger for kølevandstilførsel og -udløb. Til det formål registreres og arkiveres målestederne centralt via styreteknikken.

Problemet er ikke bare de lange strækninger ind til de centrale bygninger, men også strømforsyningen til den lokale måle- og overførselsteknik, der ofte etableres selvstændigt. En bidirektionel kommunikation mellem flere bygninger/systemenheder og styreteknikken er her tvingende nødvendig.

Kultransportanlæg i fossilt kraftværk

Kultransportanlæg  

Kultransportanlæg

På grund af skibslosningen er kultransportanlæggene oftest placeret lidt borte fra kraftværkets kerneterræn. Kullene mellemlagres på kulbjerge ved siden af læssestedet og transporteres så efter behov hen på båndanlæggene med en scraper-maskine. Denne scraper-maskine kører langs med kulbjergene på skinner. Dette bevægelsesmønster gør det nødvendigt, at ledningerne til såvel spændingsforsyningen som datakommunikationen er udført med fleksible, spolebare ledninger.

Disse specialledninger er imidlertid meget omkostningstunge og skal med jævne mellemrum vedligeholdes eller fornyes på grund af påvirkningerne fra omgivelserne. Båndanlægget transporterer så kullene over en længere distance til kraftværkets kedelhus, hvis motorstyringsteknik også er tilsluttet styreteknikken.

Strømkraftværk

Strømkraftværk  

Strømkraftværk

Det særlige ved strømkraftværker er det naturlige flodforløb og de hermed forbundne store kabelstrækninger mellem lokalt fordelte niveaumålinger og styringer af højvandspumper, som også skal kommunikere med kontrolrummet.

Løsningen

Radiosystem Radioline  

Radiosystem Radioline

Phoenix Contact tilbyder her radiosystemet Radioline, som kan udvides modulært, og som særligt viser sit værd i netop anlægsstrukturer, der er fordelt over et stort areal. Med systemet kan I/O-data, såsom temperaturer, fyldniveauer og fejlmeddelser, nemt registreres og overføres trådløst til kontrolrummet.

Sammenkædningen af ind- og udgangene sker blot ved at dreje på modulernes føringshjul. På den måde foregår der på enkel vis en fordeling og en vilkårlig reproducering af I/O-signalerne i netværket - og det uden programmering!

Fleksible kommunikationsveje

Kommunikationsveje  

Kommunikationsveje

Da det ofte er nødvendigt at forcere store strækninger eller utilgængeligt terræn, er det ellers kun muligt at registrere disse data, efter at en arbejdskrævende kabelføring har fundet sted. Men takket være Radioline's integrerede repeater-funktionalitet kan kommunikationsvejene etableres særdeles fleksibelt i forskellige strukturer (punkt-til-punkt-, linje-, stjerne- eller træstrukturer).  

Radiosystemet Radioline er ikke bare en fyldestgørende kabelerstatning, men øger også kommunikationsvejenes tilgængelighed gennem netværksetablering.

Op til 250 repeater-slaves kan integreres i et netværk. Hvis en trådløs vej ikke skulle stå til rådighed, forsøger repeater-slaven automatisk at nå masteren over et andet netværksled. Måleværdier ændrer sig ofte kun meget langsomt. Derfor kan der her anvendes lave overførselshastigheder på kommunikationsvejen. Disse lave overførselshastigheder muliggør imidlertid store rækkevidder for de trådløse veje, der ikke kræver licens.

Selvforsynende PV-strømforsyningsanlæg

Radiosystem Radioline  

Præmonteret system til autarke strømforsyninger

Skulle et måle- eller koblingssteds særlige placering betyde, at der mangler en strømforsyning, er vi også leveringsdygtige i selvforsynende PV-strømforsyningsanlæg, som er dimensionerede til den ydelse, der kræves i det konkrete tilfælde. Det betyder, at der nærmest ikke længere er nogen grænser, når decentrale måle- eller koblingssteder skal realiseres.

Med radiosystemet Radioline er det således muligt:

 • nemt at forcere hindringer
 • at erstatte slidfølsomme slæberinge og kabelstrenge på mobile enheder
 • nemt at integrere fjerntliggende stationer til styreteknikken uden kabeltilgang

Phoenix Contact tilbyder ikke bare alle nødvendige komponenter, men kan efter ønske også levere præmonterede og tilslutningsklare stationer, der er udstyrede i overensstemmelse med dine behov.

En ekstra sikker radioteknologi:

TRUSTED WIRELESS

Vores egen radioteknologi TRUSTED WIRELESS er udviklet til det licensfrie 2,4 GHz ISM-bånd. Version 2.0 garanterer en pålidelig overførsel af data og signaler over store afstande og er særligt kendetegnet ved:

 • Høj pålidelighed takket være AES-kryptering, frekvenshop-proces og koeksistens-management
 • Rækkevidde på flere kilometer gennem indstillelige datahastigheder (16 … 500 kbit/s)
 • Mesh-netværk med op til 250 knuder og netoptimeringsfunktion

Radiosystemet Radioline kan derfor anvendes uden yderligere beskyttelsesmekanismer.
Det typiske fejlspektrum i det industrielle miljø hos energiproducenter har ingen indflydelse.

Overblik over fordelene

 • Radioløsning til store afstande
 • Enkel konfiguration pr. føringshjul på modulet – uden software
 • Slid- og licensfri datakommunikation uden løbende omkostninger
 • Omkostningskrævende kabelføring overflødig
 • Høj grad af tilgængelighed takket være alternative kommunikationsveje i netværket
 • Potentialadskillelse via trådløs vej

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk