Tilbage til oversigten

ABB Schweden: Mere netstabilitet til amerikanske kunder

ABB Schweden: Produkter til strømoverførsel

ABB-koncernen opererer i rundt regnet 100 lande og beskæftiger ca. 130.000 medarbejdere. I Sverige har ABB 8.700 medarbejdere og produktion 35 forskellige steder.

I Sverige er ABB en førende leverandør af produkter og anlæg til strømoverførsel samt proces- og industriautomatisering.

Västerås med rundt regnet 4.500 medarbejdere og Ludvika med ca. 2.400 er de største produktionscentre. Med 10 Business Centers sikrer ABB kundenærheden og -tilfredsheden.

Applikationseksempel

Begrebet FACTS (Flexible AC Transmission Systems) dækker over en hel række af teknologier, der øger sikkerheden, kapaciteten og fleksibiliteten for strømoverførselsnet. FACTS-løsninger giver netoperatørerne mulighed for at øge de eksisterende nettransportkapaciteter, samtidig med at driftsparametrene, der er væsentlige for netstabiliteten, opretholdes eller forbedres. Med FACTS-løsninger kan der overføres mere energi over eksisterende strømnet – alt sammen med en minimal påvirkning af miljøet. Markant kortere projektrealiseringstider og lavere investeringsomkostninger er overbevisende argumenter i forhold til alternativet, der er at bygge transmissionsledninger eller kraftværk.

ABB er førende på verdensmarkedet inden for FACTS og tilbyder sine internationale kunder et omfattende FACTS-portefølje. Et delområde af FACTS er Static Var Compensator-stationer, kort kaldet SVC, til forøgelse af netstabiliteten og pålideligheden.

Løsning

ABB Schweden udnytter på flere forskellige måder fordelene ved Phoenix Contact-komponenter. Ud over rækkeklemmerne CLIPLINE anvendes strømforsyninger QUINT POWER, LAN-switches, panel-pc'er og stiksystemer i realiseringen af FACTS-applikationer.

I slutkontrollen underkastes ABB FACTS-systemer ressourcekrævende tests og prøvninger. For at disse kan realiseres fleksibelt og tidsbesparende anvender ABB skilleklemmer i alle strømkredse.

Ved realiseringen af SVC-stationer for American Electric Power, kort kaldet AEP, i Texas, USA måtte ABB dog tage højde for, at kun i udløsningsstrømkredsene er rækkeklemmer med skillefunktion tilladt efter kundeønske fra AEP. Et andet AEP-ønske er, at brokoblingen mellem klemmer ikke må realiseres ved kabelbroer (almindeligt i USA).

Den enkle løsning: Rækkeklemmer UT 4-MT og UT 4-TG med skillestik P-DI og gennemgangsforbinder P-FIX fra CLIPLINE complete-programmet. Udløsningsstrømkredsene realiserer ABB med UT 4-MT-knivskilleklemmer. Opbygningen af de andre strømkredse, hvor kun gennemføringsklemmer er tilladt, sker med UT 4-TG-klemmer og P-DI-skillestik. Efter en afsluttende prøvning af den samlede SVC-applikation erstattes skillestikkene P-DI fra ABB af gennemgangsforbinderen P-FIX, som er fast fikseret i UT 4-TG's skillested.

Facit

Udløsningsstrømkredsene kan åbnes defineret pr. UT 4-MT-knivskillested i forbindelse med testprocedurer og senere prøvningsformål. Udskiftningen af P-DI til fordel for PFIX gør, at gennemgangsklemmerne, der kræves af slutkunden AEP til ikke-udløsningsstrømkredse, kan realiseres hurtigt og sikkert.

Den dobbelte broskakt fra UT-serien muliggør universel brokobling pr. kortslutningsbro. Det betyder, at kabelbroer ikke er nødvendige.

Endnu et plus er de store mærkningsflader på rækkeklemmerne og det universelle systemtilbehør i CLIPLINE complete-programmet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk