Elektromobilitet og miljøbeskyttelse: Ladestationer med særligt CO2-regnskab

Oversigt

Ladesystemer til E-Mobile med husteknik af beton  

Ladesystemer til E-Mobile med husteknik af beton

  • Ladeinfrastrukturen for elektromobilitet skal ikke kun dække et område og være funktionel, den skal også imødekomme flere økologiske kriterier.
  • Velocity Aachen GmbH har sammen med Pion Technology AG udviklet en løsning, hvor der anvendes et hussystem med særligt øko-regnskab i en ladestation.
  • Herved udnyttes det finstøvsfiltrerende materiale beton samt talrige komponenter fra Phoenix Contact.
  • Meget snart skal der i Aachens byområde stå mere end 1000 e-bikes til rådighed.

Kundeprofil

I samarbejde med det store tekniske universitet RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) i Aachen og industripartnere fra regionen udvikler virksomheden Velocity Aachen GmbH et mobilitetssystem på lånebasis til byområder – hermed opstår der i Aachen kombinerede knudepunkter i en ladeinstruktur til e-bikes og elbiler. Bilister i elbiler kan også skifte til e-bikes og dermed aflaste trafikken i midtbyen yderligere.

Anvendelse

Strømforsyninger fra Phoenix Contact i montagekassen  

Strømforsyninger i brug

Elbiler ligger i tidens trend – de udgør et værdifuldt bidrag i overgangen til vedvarende energikilder og beskyttelse af miljøet. Opbygningen af den nødvendige ladeinfrastruktur bevæger sig dog kun slæbende fremad: Store investeringer og lange tilbagebetalingstider afholder mange investorer fra at involvere sig. En geografisk mangelfuld ladeinfrastruktur har en negativ indvirkning på den daglige funktion af elkøretøjer – og holder mange købere tilbage. En mulig udvej ud af dette dilemma kan ses af projektet Velocity Aachen, som er et samarbejde med Pion Technology AG fra Hanau.

Forskellige betalingsmuligheder – fra enkel online standardbooking til årsabonnement til pendlere og bilister, der kører meget – skal fremover dække et differentieret og målgruppetilpasset tilbud. Dermed opfylder Velocity Aachen to succeskriterier for elektromobilitet på samme tid: En høj grad af tilgængelighed kombineret med en bæredygtig forretningsmodel. Til gengæld skal anlæggene hele tiden vedligeholdes grundigt og være driftsklare.

Løsning

Opladningspunkt af beton også til elbiler  

Opladningspunkt af beton også til elbiler

"Vi giver vores kunder et løfte om mobilitet og lægger meget vægt på høj tilgængelighed af anlæggene", udtaler Dennis Brinckmann, som er administrerende direktør for Velocity Aachen. "Da energieffektivitet har høj prioritet for os, skal hele teknikken spille med, også vores leverandørers teknologi".

Den innovative husteknik bistår Pion Technology AG med – med beton som materiale til ladestationens kabinet. Med sine fotokatalytiske egenskaber filtrerer dette materiale fint støv fra den omgivende luft.

Stationerne bidrager også aktivt til en forbedring af klimaet i omgivelserne. Virkningen sker kontinuerligt – og forringes ikke over tid. Det finstøv, der sætter sig på betonen, vaskes af overfladen af regn. Her satser grundlæggerne af Velocity på endnu en Pion-innovation: "Især den selv-klimatiserende husenhed på området for ladeteknik giver en høj grad af processikkerhed", siger Brinckmann, "da der selv ved høje opladningseffekter kan ses bort fra brug af aktive køleelementer".

Ladestyring iht. IEC 61851 mode 3  

Ladestyring iht. IEC 61851 mode 3

Også for Pion fungerer Phoenix Contact som systemleverandør af ladeteknik. "Da vi søgte en producent med omfattende knowhow inden for e-mobilitet, henvendte vi os til Phoenix Contact", husker Edgar Klug, som er bestyrelsesmedlem hos Pion Technology AG. "Phoenix Contact støtter os både mht. styringer og ladestik".

Ud over den til Velocity Aachen specielt udviklede optagelse af e-bikes tilbyder firmaet fra Hanau også mode 3-ladestationer til elbiler i samme design. Her anvendes EVCC Basic, en kompakt Mode-3 controller fra Phoenix Contact, der er baseret på standarden IEC 61851. Controlleren er på en pladsbesparende måde placeret i ladestationens sokkel. Alt efter ladestationens udførelse – enten infrastruktur-ladedåse (iht. IEC 61851 tilslutningseksempel B) eller med fast monteret kabel (tilslutningseksempel C) – anvendes der en specielt til denne anvendelse optimeret printkortløsning. Til integrering af ladestationer i cloud-baserede computersystemer har Pion kommunikationskomponenterne fra Phoenix Contact at falde tilbage på.

Konklusion

Formlen for sammensætningen af betonen afslører Klug ikke, omkostningerne til sand, cement og vand er betydeligt lavere end ved sammenlignelige huskoncepter af metal eller kunststof. Projektpartnerne Brinckmann og Klug er overbeviste om deres mobilitetskoncepts succes, og den feedback, de har fået fra markedet indtil videre, giver dem ret. Kombinationen af de forskellige teknologier er afgørende. En bæredygtig forretningsmodel, skalerbar og betalbar ladeinfrastruktur samt øko-regnskabet for de anvendte materialer danner tilsammen et interessant koncept, som øger accepten af elektromobilitet og hvor attraktiv den er.

Vil du implementere din ladeløsning i samarbejde med os?

Ret forespørgsel til os, og få glæde af vores serviceydelser:

  • Sammensætning af passende hardware- og softwarekomponenter
  • Fremstilling af ladestik med dit logo til sikring af gennemgående branding
  • Ledningsenden på ladekabel efter ønske med trinvist snit, konfektioneret eller kompakteret
  • Oprettelse af kontrollerede ledningsdiagrammer med henblik på enkel og sikker implementering
  • Hensyn til aktuelle ladestandarder, normer og love om måleteknik og kalibrering
  • Support ved tilslutning til afregningsudbydere samt bygnings- og energistyringssystemer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: