Sikker teleservice-løsning minimerer nedetider for maskiner til roterende kraftoverførsel

Oversigt

  • For at sikre en problemfri produktionsproces med lang rådighedstid, er det ufravigeligt med en 24-timers service hos maskinekonstruktøren.
  • En sikker fjernadgang til det anlæg, der er installeret hos slutbrugeren, fremstår som en væsentlig del af servicekonceptet.
  • Security-routeren FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN fra Phoenix Contact fungerer som et kerneelement i det nye fjernvedligeholdelseskoncept i Pfiffners bearbejdningscentre.

Kundeprofil

Maskine til roterende kraftoverførsel fra Pfiffner til masseproduktion af præcisionsdele  

Maskine til roterende kraftoverførsel fra Pfiffner til masseproduktion af præcisionsdele

Maskinerne til roterende kraftoverførsel, der er udviklet af K.R. Pfiffner GmbH, producerer hver især pr. år mere end 300.000 emner, der kan være lige så store som en knytnæve.

Der er på verdensplan 450 medarbejdere i gang i bearbejdningscentrene, som f.eks. bruges til masseproduktion af præcisionsdele til automobilindustrien.

Anvendelse

Tobias Halbritter, maskin-IT og software-udvikling hos Pfiffner  

Tobias Halbritter, maskin-IT og software-udvikling hos Pfiffner

For at sikre en problemfri produktionsproces med lang rådighedstid, er det ufravigeligt med en 24-timers service hos maskinekonstruktøren. Kun på den måde kan der ved fejl træffes sådanne foranstaltninger, der gør at bearbejdningscentrene kun er ude af drift i kort tid. En sikker fjernadgang til det anlæg, der er installeret hos slutbrugeren, fremstår som en væsentlig del af servicekonceptet.

"Oprindeligt blev fjernvedligeholdelse udført gennem analoge modemforbindelser. Imidlertid levede ydelsen her ikke længere op til vores krav. Desuden var der ofte problemer med forbindelsen", konstaterer Tobias Halbritter, der passer fjernvedligeholdelsessystemet hos Pfiffner, og som primært er ansvarlig for den konverterede struktur på grundlag af sikre VPN-forbindelser (Virtual Private Network).

Løsning

Security Router FL MGuard RS4000 TX/TX VPN i styreskabet  

Security-routeren sørger for sikre VPN-forbindelser

Security-routeren FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN fra Phoenix Contact fungerer som et kerneelement i det nye fjernvedligeholdelseskoncept i Pfiffners bearbejdningscentre. "Da vi allerede bruger mGuard-teknologien med indbygget firewall ved tilkoblingen til kundens net, bruger vi også apparatet til sikker fjernadgang", forklarer Halbritter. For serviceteknikeren opfører VPN-forbindelsen sig næsten, som om han sidder lige foran anlægget. Det forkorter reaktionstiden ved service. Derudover er det for det meste ikke længere nødvendigt med service på stedet, og derved spares der en del omkostninger til vedligeholdelse.

Gennem aktivering af en nøgleafbryder starter brugeren oprettelsen af IPsec-tunnelen til Pfiffners Remote Services Center. Til sidst har serviceteknikeren adgang til anlægget. Anlæggets driftsleder har dermed fortsat kontrollen over adgangen til anvendelsen. I den forbindelse har den valgfrie eksterne konfigurationshukommelse fra FL MGUARD vist sig som en god hjælp. Da Pfiffner-medarbejderne ofte endnu ikke kender IP-parametrene i kundens net før maskinens udlevering, kan den pågældende konfiguration efterfølgende blot overføres pr. SD-kort.

Fjernkontrolsystemets portalstruktur  

Fjernkontrolsystemets portalstruktur

VPN-centralen er bevidst ikke integreret i Pfiffners firmanetværk, men drives som et portal-system med egen internetadgang. På den måde kan Pffifner også give eksterne leverandører en sikker adgang til dele af det rigtige kundeanlæg, uden at skulle sende denne gennem eget kommunikationsnet.

Fra netværksteknisk side er kundeanlæggene typisk konfigureret med identiske adresseområder, så de enkelte anlægsdele hele tiden kan nås med den samme IP-adresse. For at der her ikke opstår en adressekonflikt, når der skal serviceres flere maskiner til roterende kraftoverførsel, skal adresserne virtuelt være illustreret i deres respektive selvstændige adresseområder. Dette krav konverteres i mGuard-routerne med 1:1-NAT (Network Address Translation) i VPN-tunnelen.

Konklusion

Anvendelse af en internet-baseret fjernvedligeholdelse med sikre VPN-forbindelser giver både producenten og driftslederen i Pfiffners bearbejdningscentre fordele. Herunder hører ud over den hurtigere reaktion ved fejl pga. den direkte adgang til anlægget og dermed en minimering af nedetider også reduktionen af serviceomkostninger, da dyre servicekald på stedet bortfalder. Det er kriterier, der især ved masseproduktion på maskiner til roterende kraftoverførsel spiller en afgørende rolle.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: