Softwareversioner og programmeringseksempler til PLC'er

Automation Suite

Automation suite  

Softwarepakken Automation Suite

PC WORX er en del af AUTOMATION SUITE fra Phoenix Contact.

I denne software pakke findes hovedparten af de software værktøjer, der er nødvendige for programmering, diagnosticering og visualisering af en applikation opbygget med automatiseringsprodukter fra Phoenix Contact.

Ligeledes findes der oplysninger om, på hvilke operativ systemer software pakken kan installeres og anvendes

Download af denne software pakke kan ske via Phoenix Contact e-shop ved indtastning af ordre nummer på AUTOMATION SUITE DEMO (2985660). Under fanebladet Downloads kan den ønskede version af AUTOMATION SUITE hentes.

Alternativt kan software pakken hentes på nedenstående link - når du har klikket på linket, skal du vælge fanebladet "Downloads" og scrolle ned til afsnittet "Demo Software". Her finder du en fil, som skal downloades.

PC WORX

Programmeringssoftwaren PC WORX  

Programmeringssoftwaren PC WORX

PC WORX er programmeringssoftwaren, der kan anvendes til alle PLC typer fra Phoenix Contact, dvs. ILC 1xx serien, ILC 3xx serien, RFC 4xx serien og AXC serien. PC WORX understøtter alle de programmeringssprog, der er beskrevet i IEC 61131-3.

Generelt består en version af AUTOMATION SUITE af basisversioner samt evt. en eller flere AddOn (opdateringer) eller Hotfix (fejlrettelser) pakker, som skal installeres, efter basisversionen er installeret.

Når en version af AUTOMATION SUITE er installeret, er det ikke muligt at installere en tidligere version af denne software.

Nedenfor ses en oversigt over tidligere PC WORX versioner.

PC WORX versioner

Programmeringssoftwaren PC WORX findes i forskellige versioner  

Programmeringssoftwaren PC WORX findes i forskellige versioner

PC WORX DEMO, som er den version der installeres via AUTOMATION SUITE, indeholder alle 5 IEC sprog, med MSFC compiler og max. 16 bytes input og output data. En komplet programmering af en applikation kan – med få begrænsninger - foretages i denne version. Denne version kræver ingen licensnøgle.

PC WORX BASIC LIC (ordrenummer 2985275) indeholder alle 5 IEC sprog, uden MSFC compiler, max. 2048 byte input og output data som kan være fysiske IO-punkter eller data til kommunikation. En udgave-specifik licensnøgle er nødvendig

I PC WORX PRO LIC (ordrenummer 2985385) er antal af IO-Byte forøget væsentligt. Den indeholder alle 5 IEC sprog, med MSFC compiler, max 128 kB input og output data. En udgave-specifik licensnøgle er nødvendig.

Til alle versioner af PC WORX findes der Quick Start Guide som pdf- fil. Denne dokumentation giver en indføring i anvendelse PCWORX. Pdf-filen kan hentes under nedenstående link.

PC WORX EXPRESS

PC WORX EXPRESS er en licenfri udgave af PC WORX  

PC WORX EXPRESS er en licenfri udgave af PC WORX

PC WORX EXPRESS er en licensfri udgave til programmering af alle kontrollere af typen ILC 131-ILC191 samt AXC 1050. Der vil dog være nogle softwarebegrænsninger i forhold til ovenstående versioner, men grundlæggende kan de fleste applikationsopgaver løses med PC WORX EXPRESS.

PC WORX understøtter IEC-61131 programmeringssprogene Ladder (LD)-, Logikblok(FBD)- og Struktureret Tekst(ST) programmering samt max. 128 kbyte af input og output data.

Under nedenstående link findes der en Quick Start Guide som pdf-fil. Denne dokumentation giver en indføring i anvendelse af PC WORX EXPRESS - i samme link findes også yderligere informationer om PC WORX EXPRESS. Klik på linket og vælg fanebladet "Downloads" - herefter vælges afsnittet "Manual".

Tidligere versioner af PC WORX

Find også tidligere versioner af PC WORX  

Find også tidligere versioner af PC WORX

Hvis der skal anvendes en tidligere version af PC WORX til f.eks. ændringer eller anden support af et program, der er udarbejdet, kan alle tidligere versioner af PC WORX hentes under samme links.

Under fanebladet Application Notes findes oplysninger om de tidligere versioner.

Når en valgt version af AUTOMATION SUITE er installeret, vil en efterfølgende installation af en tidligere version af denne software ikke virke.

Efter du har klikket på linket, skal du vælge fanebladet "Downloads" og scrolle ned til afsnittet "Demo Software (revisions)".

Aktuel version af PC WORX og PC WORX EXPRESS

Demo-software  

Demo-software

Den aktuelle version af PC WORX og PC WORX EXPRESS er indeholdt i AUTOMATION SUITE 1.83 og er benævnt AX_SW_Suite_2016_183.zip.

Når installation af denne software pakke er afsluttet, kan der arbejdes med følgende PC WORX versioner:

  • PC WORX 6.30.1668
  • PC WORX EXPRESS 6.30.1668

 

 

Funktionsblokke og biblioteker til PC WORX

Funktionsblokke fra Phoenix Contact  

Funktionsblokke og biblioteker til integration i PC WORX og PC WORX EXPRESS

Phoenix Contact har udarbejdet en del softwarebiblioteker til integration i PC WORX og PCWORX EXPRESS.

Udgangspunktet er generelt løsninger til INLINE og AXIOLINE IO-moduler, hvor funktionsblokke fra Phoenix Contact kan konfigureres og anvendes sammen med de pågældende moduler, men kan også være løsninger til IT- eller fieldbus kommunikation som vil være ILC/RFC baserede.

Generelt udvikles biblioteker med tidligere versioner af PC WORX således, at de – efter udpakning og implementering samt efter en eventuel opdatering - kan anvendes til en aktuel kunde version af PC WORX.

Hovedparten af softwarebiblioteker er licensfrie og kan efter udpakning og installation anvendes i PC WORX programopbygninger og afvikles i kontrollere med og uden hukommelseskort.

En del softwarebiblioteker kræver licens og kan efter udpakning og installation anvendes i PC WORX programopbygninger og testes i kontrollere, men kun i en begrænset periode. Licens til disse biblioteker er inkluderet på hukommelseskort af typen APPLIC A.

Til specielle softwarebiblioteker findes der tilhørende hukommelseskort.

For at se de aktuelle biblioteker kan nedenstående link bruges. Man skal bruge det nyeste, opdaterede pdf-dokument (version 30 fra 31. marts 2016, er det nyeste pt.).

Funktionsblokke og biblioteker til PC WORX EXPRESS

Funktiosblokke og biblioteker til PC WORX EXPRESS  

Funktiosblokke og biblioteker til PC WORX EXPRESS

Til PC WORX EXPRESS findes der enkelte biblioteker, men generelt kan alle biblioteker, der er implementeret i PCWORX, også anvendes i PC WORX EXPRESS. Dette er kun muligt i PC WORX versioner > version 5.

Det aktuelle bibliotek udpakkes og åbnes i PC WORX. Derefter kompileres dette og kan efterfølgende anvendes i PC WORX EXPRESS.

Beskrivelse af hvordan biblioteker, der er beskrevet i Libraries and function blocks for PC WORX – version 23, konverteres til anvendelse i PC WORX EXPRESS kan findes i nedenstående pdf-fil.

Eksempler til PC WORX

Download programmerede eksempler  

Download programmerede eksempler til PC WORX

Phoenix Contact har udarbejdet en del programmerede eksempler til direkte afvikling i PC WORX og PCWORX EXPRESS.

Udgangspunktet er generelt løsninger til forskellige applikationer. Eksemplerne kan åbnes og kompileres i PC WORX, hvorefter de – eventuelt med få modifikationer - kan afvikles i en controller.

Ligesom beskrevet under Biblioteker er Eksempler udviklet med tidligere versioner af PC WORX, så derfor kan det være nødvendigt at udskifte ældre Biblioteker med nuværende.

Eksempler kan hentes på nedenstående link. Efter du har klikket på linket, skal du vælge fanebladet "Downloads" og scrolle ned til afsnittet "Function Module".

Den aktuelle liste over Eksempler til PC WORX er beskrevet i Example of use for PC WORX control system – version 23.

Listen kan downloades nedenfor.

Eksempler til PC WORX EXPRESS

Download programmerede eksempler  

Download programmerede eksempler til PC WORX EXPRESS

Den aktuelle liste over eksempler til PC WORX EXPRESS er beskrevet i Example of use for PC WORX EXPRESS control system – version 02.

Listen kan hentes via nedenstående download.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk