Tilbage til oversigten

Krav

For at din EDI-forbindelse kan fungere problemfrit og sikkert, skal der træffes enkelte yderligere foranstaltninger og opfyldes nogle krav.

Lige som EDI, der fungerer problemfrit

Du anvender allerede Enterprise Ressource Planning, kort ERP, til styring af din varer. ERP anvendes dermed som mål- eller oprindelsessysten til samtlige forretninger: fra bestilling til følgeseddel og til fakturaen.

Udveksling via godkendte systemer

EDI anvender standardudvekslingsformater som EDIfact, iDoc eller XML. Det bruger telebox, X.400, e-mail som kommunikationstjeneste.

Regelmæssig tilpasning af stamdata

Vi aftaler sammen med dig en regelmæssig stamdataudligning mellem systemerne. Derved sikres den høje kvalitet for de overførte data.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11