Virkninger af overspændinger

Overspændinger, der kobler ind i en strømkreds, beskadiger i de fleste tilfælde indretninger og apparater betydeligt. For apparater, der er i brug hele tiden, er risikoen særlig høj. Her kan disse skader forårsage ekstreme omkostninger.

For det er ikke kun nyanskaffelsen eller reparationen af de beskadigede komponenter, der koster penge. Et længerevarende anlægsudfald er endnu dyrere eller bevirker måske endda mistet software eller data.

Skadeshyppighed

Skadeshyppighed på grund af overspændinger (Kilde: GDV / 2013)  

Skadeshyppighed på grund af overspændinger (Kilde: GDV / 2013)

Statistikkerne fra forsikringsselskaberne viser hvert år store tal for skadeshyppigheden på grund af overspændinger. Ejerne af elektroniske anlæg kan i de fleste tilfælde få erstattet de skader, der er opstået på hardwaren. Skader på software og udfald af anlægget med store finansielle tab til følge bliver ofte ikke erstattet.

Statistikken fra forsikringsselskaberne i Tyskland fra 2013 dokumenterer, at andelen af overspændingsskader i hus-/brandforsikringerne ligger på 57,9 %. Hertil kommer lynskader med 10,5 %. Andelen af øvrige skader ligger her på 31,6 % (Kilde: GDV).

Farepotentiale

Overspændingsskader på en elektronisk blok  

Overspændingsskader på en elektronisk blok

Hver strømkreds arbejder med en for strømkredsen specifik spænding. Derfor er hver spændingsforøgelse, der medfører overskridelse af den øverste tolerancegrænse, en overspænding.

Omfanget af skaden afhænger i høj grad af de anvendte modulers spændingsstyrke og af energien, som kan omsættes i den pågældende strømkreds.

Effektiv beskyttelse efter beskyttelseskredsprincippet

Illustration af princippet for en beskyttelseskreds  

Illustration af princippet for en beskyttelseskreds

Beskyttelseskredsprincippet beskriver en komplet foranstaltning til beskyttelse mod overspændinger. Derved skal der også trækkes en kreds til det objekt, der skal beskyttes. Der skal installeres overspændingsafledere alle steder, hvor ledninger skærer denne kreds. Der skal tages hensyn til mærkedataene for den enkelte strømkreds ved valget af beskyttelsesenheder. Derved er området inden for strømkredsen sikret sådan, at de ledningsforbundne overspændingskoblinger undgås konsekvent.

Strømkredskonceptet kan opdeles i følgende områder:

  • Strømforsyning
  • Måle-, styrings- og reguleringsteknik
  • Informationsteknik
  • Sende- og modtageanlæg

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11